Trafik Kazası Avukatı

İstanbul trafik ve kaza avukatı

Trafik kazası avukatı; trafik kazaları dolayısıyla oluşan tazminat taleplerinde hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti vermek suretiyle, kendisinden yardım alan kişinin hukuki, maddi ve manevi kayıp yaşamaması için hizmet verir. Yaşanan trafik kazaları nedeniyle oluşan zarar; araç sürücüsünden, araç sahibinden, aracı işletenden, sigorta şirketinden veya güvence hesabından talep edilebilir. Talebin hukuki zeminde etkili bir biçimde ileri sürülebilmesi, zararın tam olarak tazmin edilebilmesi için trafik ve kaza avukatı yardımına ihtiyaç duyulur.

Trafik kazası dolayısıyla tazminat taleplerinde hak kaybı yaşanmaması için bu alanda ihtisaslaşan trafik ve kaza avukatı ile çalışmak, en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır. Trafik kazası tazminatı davaları oldukça teknik ve hassas davalardır. İşbu sebepten ötürü, dava takibinin avukat marifetiyle yerine getirilmesi, hukuki kaybın yaşanmamasının yanı sıra zaman ve maddi kayıp yaşanmasına da mani olunur.

Trafik Kazası Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Trafik ve kaza avukatı, trafik kazaları dolayısıyla meydana gelen tazminat taleplerinde hak kaybı yaşanmaması adına hukuk bilgisini, tekniği ve mevzuat hakimiyetini kullanarak müvekkilinin menfaati doğrultusunda hizmet veren uzmandır. Trafik kazası tazminatlarında yardım sağlayan trafik kazası avukatı haricindeki kişi ve aracı kurumlardan danışmanlık alınması, söz konusu kişi ve kurumların hukuk bilgisinden yoksun olmasından ötürü, telafisi güç hukuki ve maddi kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır.

Trafik ve kaza avukatı dışında danışmanlık sağlayan kişi ve kurumlar, Yargıtay’ın hesaplama kriterlerini bilmediğinden dolayı yanlış miktarlar üzerinden değerlendirme yapar. Bunun yanı sıra, tazminat hesabının hukuken nasıl yapıldığını bilmeyen kişiler sigorta şirketlerince kendilerine önerilen ödemeyi kabul ederek hak ettiği tutarın altında ödeme alır. Öte yandan, sigorta şirketlerinin menfaatleri gereği hatır taşıması, kusura ortak katılım gibi indirimler dolayısıyla da maddi kayıp yaşanır.

Trafik ve kaza avukatı yerine hukuk bilgisini haiz olmayan kişi ve kurumlardan alınacak yardımın neden olacağı hukuki ve maddi kayıplardan bir diğeri; trafik kazası tazminat davasıyla çıkan tazminat tutarı ile mahkeme dışı ödeme kıyaslandığında, iki miktar arasında ciddi fark bulunur. Uygulamada görülen bir başka menfi durum; tahsil edilen tutar doğru aktarılmadığı için bir başka maddi zarar yaşanmasına zemin hazırlanır.

Trafik kazası sonrasında sigorta şirketleri aleyhine açılacak tazminat davalarında hak ve menfaat kaybı yaşamamak için yetkin ve deneyimli bir trafik ve kaza avukatından yardım alınması, en doğru yaklaşım olacaktır. Çünkü uygulamada birçok kişi ve kurum, trafik kazası taraflarının hukuki bilgi eksikliğinden istifade ederek kazazedelerin güç durumundan yararlanmaktadır. Bu noktada tercih edilecek en isabetli yaklaşım, hukuki prosedürü sağlıklı şekilde yürütebilecek deneyimli bir trafik ve kaza avukatından yardım almaktır.

İstanbul’da Trafik Kazası Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da trafik ve kaza avukatı hizmeti veren AHD Hukuk trafik ve kaza avukatları; araç sayısına paralel artan trafik kazalarından dolayı yaşanan maddi ve manevi hak kaybını engellemek amacıyla müvekkillerine gereken hukuk yardımını sağlamaktadır. Hukuk danışmanlığı ve dava takibi hizmeti vermek suretiyle mesleğini ifa eden AHD Hukuk trafik ve kaza avukatları; yeterli birikimi, hukuk tekniği, çözüm becerisi ve güçlü iletişimi ile mağduriyet yaşanmasının önüne geçmektedir.

Trafik kazası neticesinde yaralanma durumu, maluliyet puanı ve yaralanma miktarı gibi hususların tespit edilmesi, kaza dolayısıyla tazminat hakkı doğabilmesi için gereklidir. Trafik kazaları üzerine uzmanlaşan AHD Hukuk avukatları, tazminat hakkı doğabilmesi için gereken unsurların tespitini sağlar ve hukuki sürecin başlaması için gereken adımları atar. Maluliyet puanına göre belirlenecek tazminat miktarında haksızlık olmaması için uzman ve deneyimli bir avukat yardımı elzemdir.

Trafik kazası neticesinde hak edilen tazminatın tahsil edilebilmesi için hukuk ve mevzuat yetkinliği olan trafik ve kaza avukatı desteği önemlidir. Zira AHD Hukuk uzman avukatları; tazminat miktarını doğru hesaplar, mevzuatın tüm inceliklerine hakim olduğu için hukuki ve maddi kayıp yaşanmasının önüne geçer. Avukat yardımı olmaksızın takip edilen süreç, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle telafisi güç zararların yaşanmasına zemin hazırlar.

Trafik ve Kaza Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Trafik kazaları sonucunda can ve mal kaybı ile birlikte pek çok olumsuz netice doğabilir. Kaza neticesinde yaşanan zararların giderilmesi için karşılıklı dava açılmalıdır. Trafik ve kaza avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk trafik ve kaza avukatları; kişilik haklarının korunması için gereken çalışmayı sarf etmek suretiyle hukuki ve maddi kayıp yaşanmasına engel olur. Müvekkilinin menfaati doğrultusunda çalışmalarını şekillendiren trafik ve kaza avukatı; trafik kazasından dolayı yaşanan zararların sonuçlandırıldığı Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen davaları takip eder.

Trafik kazaları nedeniyle açılan davaların müspet yönde seyretmesi ve arzu edilen mahkeme kararının elde edilmesi için titiz ve gayretli bir çalışma sarf eden trafik ve kaza avukatı; maddi ve manevi tazminat taleplerini içeren, oldukça karmaşık yapıya sahip bu davalarda hakimiyet ve deneyim sahibidir. Bu itibarla, yaşanan zararın giderilmesi için uzman desteğine başvurmak, en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır.

Trafik Kazası Avukatı Ücretleri

Trafik kazaları sonucunda ölüm ve yaralanmalar yaşanabilir. Maddi ve manevi zararlara neden olabilen trafik kazaları sonrası hukuki sürecin uzman ve yetkin bir avukat marifetiyle takip edilmesi oldukça yararlıdır. Bu süreçte hukuk desteği sağlayan trafik ve kaza avukatı, sunduğu avukatlık hizmetine karşılık ücret talep eder. Trafik ve kaza avukatı ücreti, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretten az olmamak kaydıyla; somut olayın özelliklerini, koşullarını ve iş yükünü değerlendirmek kaydıyla avukatlık ücretini belirler.

Sıkça Sorulan Sorular

En iyi trafik ve kaza avukatı, trafik kazaları dolayısıyla açılan davalarda deneyim ve yetkinlik sahibi uzman avukattır. Türkiye’de en fazla trafik ve kaza avukatının ikamet ettiği İstanbul, en iyi trafik ve kaza avukatına ulaşılabilirlik açısından diğer illere kıyasla avantajlıdır.
Kişi, yaşamını yitiren kişinin nikahsız eşi olduğunu ispat ettiği takdirde tazminat talep edebilir.
Sigorta şirketleri, trafik kazasının yaşandığı tarihte yürürlükte olan tarifede öngörülen miktar kadar sorumludur.