Uluslararası Hukuk Avukatı

İstanbul uluslararası hukuk avukatı

Uluslararası hukuk avukatı; uluslararası hukuk üzerine uzmanlaşan, işbu hukuk dalının düzenleme alanına giren uyuşmazlık, iş ve davalarda hukuk danışmanlığı ve dava vekilliği hizmeti vermek suretiyle avukatlık mesleğini icra eden avukattır. Uluslararası hukuk, oldukça geniş ve kapsamlı bir mevzuatı tazammun eder. Bu yönüyle oldukça teknik ve uzmanlık gerektirir. Zira uluslararası hukuk avukatı, yalnızca Türk Hukuk Sistemini değil, diğer ülke hukuklarına ilişkin de bilgi sahibi olmalıdır.

Uluslararası Hukuk Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Uluslararası hukuk avukatı, uluslararası hukuk ve uluslararası hukukun alanında giren işlerde uzmanlaşan, deneyim kazanan ve edindiği bilgileri müvekkillerinin istifadesine sunmak suretiyle hukuki danışmanlık ve takip hizmeti veren avukattır. Devletler arası hukuk ve uluslararası özel hukuk üzerine ihtisaslaşan uluslararası hukuk avukatı, işbu hukuk dalını ilgilendiren her türlü iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki yardım sağlar. Uluslararası hukuk avukatı tarafından verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Uluslararası alacakların takibi ve tahsili işlemleri,
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • AİHM başvurusu ve sürecin takibi,
 • Haksız rekabetin engellenmesi,
 • Uluslararası uyuşmazlıkların çözümü,
 • Uluslararası tahkim ve arabuluculuk,
 • Yabancı şirketlere hukuki danışmanlık,
 • İthalat ve ihracat başta olmak üzere finansal konularda hukuki destek.

İstanbul Uluslararası Hukuk Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul uluslararası hukuk avukatı olarak hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti veren AHD Hukuk avukatları, uluslararası hukuk alanına giren bilumum uyuşmazlıkta hizmet vermektedir. Edindiği bilgi ve birikimi hukuk tekniği ile birleştiren uluslararası hukuk avukatı, kendisinden hukuki yardım talep eden kişinin hak ve menfaati doğrultusunda çalışma sarf eder. AHD Hukuk olarak uluslararası hukuk alanında verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Uluslararası tahkim ve arabuluculuk,
 • AİHM başvurusu ve sürecin takibi,
 • Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen kararların tanınması ve tenfizi,
 • İthalat ve ihracat faaliyetlerinden kaynaklanan alacakların takibi,
 • Uluslararası hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi,
 • Yabancı şirketlere yönelik hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • İthalat ve ihracat işlerinde hukuki denetim ve altyapı desteği.

İstanbul’da Uluslararası Hukuk Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

AHD Hukuk uluslararası hukuk avukatının hizmet kalemleri, uluslararası hukukun kapsamlı olması dolayısıyla oldukça fazladır. Uluslararası düzeydeki bilumum dava ve işlerde faaliyet gösteren İstanbul uluslararası hukuk avukatı;

 • Uluslararası uyuşmazlıkların çözümü,
 • Uluslararası alacakların takibi ve tahsili,
 • AİHM başvurusu ve takibi,
 • Yabancı mahkeme ilamlarının tanınması ve tenfizi,
 • Uluslararası arabuluculuk,
 • Uluslararası tahkim,
 • Yabancı şirketlere hukuk danışmanlığı hizmeti,
 • Haksız rekabet,
 • İthalat ve ihracat faaliyetlerinde hukuk danışmanlığı,

Başta olmak üzere uluslararası hukukun düzenleme alanına giren tüm işlerde avukatlık mesleğini icra eder.

Uluslararası Hukuk Avukatının Rolü ve Önemi

Uluslararası hukukun Türk Hukuku ile birlikte birçok ülke hukukunu ve mevzuatını içermesi, uluslararası hukuk üzerinde uzmanlık sahibi avukatların önemini artırmaktadır. Uluslararası hukuk üzerinde çalışmalar yapan, doktrin ve teoriye hâkim, emsal iş ve davalarda pratik kazanmış bir uluslararası avukatı; telafi edilmesi güç hukuki kayıpların yaşanmaması adına gerekli çalışmayı sağlar. Dolayısıyla, uluslararası hukuk iş ve uyuşmazlıklarında uzman bir İstanbul uluslararası hukuk avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Uluslararası Hukuk Avukatı Ücreti

Avukatlar, mesleki faaliyetleri karşılığında belirli bir ücretlendirme talep eder. Ücretsiz veya asgari ücret tarifesinde öngörülen miktardan daha aşağı bir miktarda hukuki danışmanlık veya dava vekilliği hizmeti verilmesi söz konusu değildir. Uluslararası hukuk avukatı, kendisinden talep edilen hukuki yardımın özelliklerine ve koşullarına göre, dosya nedeniyle kendisine yansıyacak iş yükünü de göz önünde bulundurarak bir ücret belirler. Bu itibarla, uluslararası hukuk avukatının ne kadar ücret talep edeceğine ilişkin kesin miktar ifade etmek yanıltıcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle güvence altına alınan bir hakkının ihlal edildiğini düşünen kişiler, kişi grupları, hükümet dışı örgütler, tüzel kişiler, çocukları adına anne ve babalar AİHM başvurusunda bulunabilir.
AİHM başvurusu için evleviyetle iç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır. Başvuruya konu iş veya uyuşmazlığın vasfına göre takip edilecek prosedür, uluslararası hukuk avukatınızın sağlayacağı hukuki danışmanlıkla öğrenilebilir.
Kişi, avukat yardımı olmaksızın Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir ve aranan yasal şartları haiz olduğu takdirde vatandaşlık edinebilir. Fakat Türk Vatandaşlığı başvurusu ve devamında takip edilen prosedür teknik bir süreci ihtiva eder. Hukuk bilgisi ve deneyimi olmadan sürecin hatasız tamamlanması, uygulamada birçok örnekte de görüldüğü gibi maalesef mümkün olmamaktadır. Hatalı veya ihmali işlemlerle zaman ve maddi kayıp yaşamamak adına avukat desteği almak en isabetli tercih olacaktır.
İstanbul, ülke nüfusunun çeyreğine ev sahipliği yapan ve birçok uluslararası hukuk avukatının faaliyet gösterdiği kenttir. İstanbul, uzman ve deneyimli uluslararası hukuk avukatına ulaşılabilirlik açısından diğer kentlere kıyasla çok daha avantajlıdır.