Hisseli Tapuda Habersiz Satış

Hisseli Tapuda Habersiz Satış

Hisseli tapuda habersiz satış, mülkiyet hakları üzerinde belirsizliği ve hukuki karmaşaları beraberinde getirdiği için merak konusu hususlar arasında yer alır. Hisseli Tapuda Habersiz Satış başlıklı içerimizde başta hisseli tapuda habersiz satış olmak üzere ilgili diğer konulara değinilmiş olup ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz.

Hisseli mülkiyet, bir taşınmazın mülkiyetinin birden çok kişi tarafından paylaşıldığı durumlar için kullanılan gerek hukuk terminolojisinde gerekse uygulamada sıkça karşılaşılan hukuksal bir terimdir. Ancak bu paylaşımlı mülkiyet hakkı, çeşitli durumlarda, pay sahiplerinden biri veya birkaçı tarafından, diğer pay sahiplerinin bilgisi veya onayı olmaksızın satılabilir.

Söz konusu satış işlemleri, hak sahipleri arasında çatışmalara ve hukuki sorunlara yol açabilmekte ve bu durum, özellikle tapu ve mülkiyet hukuku açısından ciddi sorunlar oluşturabilmektedir. Özellikle belirtmekte fayda var ki hisseli tapuda habersiz satış sebebiyle başvurulacak hukuki yolda deneyimli ve yetkin bir gayrimenkul avukatından yardım almak son derece yararlı olacaktır.

Hisseli Tapu Nedir?

Hisseli tapu, birden fazla kişinin belirli oranlarda hak sahibi olduğu bir mülkü ifade eder. Bir emlakın üzerindeki haklar, belirli oranlarda birkaç kişiye ait olabilir. Bu oranlar, tapunun üzerinde hisse olarak belirtilir. Her bir kişi, belirtilen hisse oranına göre mülkiyet hakkına sahiptir. Hisseli tapuda, mülk tek bir tapuda birleştirilmiş olmasına rağmen, her bir hissedarın mülk üzerinde ayrı ayrı hakları vardır. 

Hissedarlar, mülkün gelirinden kendi hisselerine düşen payı alırlar ve ayrıca mülkün bakım ve onarım masraflarından kendi hisseleri oranında sorumludurlar. Hisseli tapuya ilişkin diğer hususlara geçmeden önce özellikle vurgulamakta yarar var ki, telafisi güç ve hatta kimi zaman mümkün olmayan kayıplar yaşanmaması adına avukat yardımına başvurmak en sağlıklı yaklaşımdır.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış Nedir?

Hisseli tapuda habersiz satış, Türkiye’deki mülkiyet hukuku bakımından önemli bir konudur ve genellikle hisseli tapu sahipleri arasında uyuşmazlıklar yaşanmasına zemin hazırlayabilir. Hisseli tapuda habersiz satış olarak ifade edilen bu durum, bir hissenin yani mülkün bir bölümünün, diğer hissedarların bilgisi veya onayı olmaksızın satılması halini ifade eder.

Bir hisseli tapu, bir emlakın birden fazla kişi tarafından paylaşıldığı durumlarda kullanılır ve her bir paydaş, emlakın belirli bir yüzdesine sahip olur. Bu hisseler, belirli oranlarda ve genellikle yüzdelik olarak belirtilir. Her hissenin sahibi, kendi hissesini başkalarına satma hakkına sahiptir. Ancak, bu satış işlemi, diğer hissedarların bilgisi veya rızası olmadan gerçekleştirilebilir.

Bu durumda, bir hissenin satışı, diğer hissedarların mülkiyet haklarını veya mülk üzerindeki beklentilerini doğrudan etkileyebilir. Örneğin, bir hissenin satışı sonucunda, mülk üzerindeki hakları olan yeni bir kişi, hisseli tapuda yer alabilir. Bu yeni kişi, hisseyi satın alan kişi olduğu için, diğer hissedarlarla aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olacaktır.

Dolayısıyla, hisseli tapuda habersiz satış, hem mülkün kullanımı ve yönetimi açısından hem de hissedarlar arasındaki ilişkiler açısından önemli sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden, hisseli tapu sahipleri genellikle mülk üzerindeki haklarını ve satışı düzenleyen yasaları çok iyi anlamalıdırlar. Ayrıca, hisseli tapu sahipleri, mülk üzerindeki haklarını korumak için satış işlemlerini dikkatle izlemeli ve gerektiğinde hukuki yardım almalıdırlar.

Hisseli Tapu Habersiz Satılabilir Mi?

Hisseli tapu, yasal olarak hissedarların rızası olmadan satılabilmektedir. Bir hissedar, hissesini istediği kişiye satabilir ve bu durumda diğer hissedarların bilgisi veya rızası gerekli değildir. Ancak bu durum, hisseli tapu sahipleri arasında çeşitli problemlere yol açabilir. Çünkü hisse satışı sonucu yeni bir kişi, hisseli tapuya ortak olmuş olur ve bu durum, diğer hissedarların mülk üzerindeki haklarını ve beklentilerini etkileyebilir.

Hisseli Tapu Satışı Nasıl Engellenir?

Hisseli tapu satışını engellemenin yolu, hissedarlar arasında bir anlaşma yapmaktır. Hissedarlar, mülkün ortaklaşa kullanımı ve yönetimi konusunda bir sözleşme imzalayabilirler. Bu sözleşmede, hisselerin nasıl ve kimlere satılabileceğine dair hükümler belirlenebilir. Ayrıca, hissedarlar, mülkü tüzel kişiliği olan bir şirketin üzerine alabilirler ve böylece hisse satışını daha kontrol edilebilir hale getirebilirler.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış İptal Edilebilir Mi?

Hisseli tapuda habersiz satışın iptali, genellikle çok zor olabilir. Çünkü yasalar, hissedarların kendi hisselerini satma hakkını korur. Ancak satış işlemi sırasında hile, dolandırıcılık veya bir tür yanıltıcı davranış söz konusuysa, durum değişir. Bu durumda, mahkeme aracılığıyla satış işleminin iptali talep edilebilir. Ayrıca, hissedarlar arasında hisse satışını sınırlandıran veya engelleyen bir anlaşma varsa ve bu anlaşmaya aykırı bir satış yapıldıysa, bu durumda da satışın iptali mümkün olabilir.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış Zamanaşımı Süresi

Hisseli tapuda habersiz satışın zamanaşımı süresi, satışın geçerliliği ve yasallığı ile ilgili değil, bir satışın iptali için yargı organlarına başvurulabilecek azami süreyi belirler. Hisseli tapuda habersiz satış söz konusu olduğunda hak sahiplerinin önalım davası açması için kanunen iki yıllık zamanaşımı süresine bağlı kalmaları gerektiğini, aksi takdirde dava hakkının yitirileceğini ifade etmek gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hisseli Tapu Dışarıdan Birine Satılır mı?

İlgili taşınmaz üzerinde hisse sahibi kişiler satın almadığı takdirde bir başkasına satış mümkündür. Fakat hisse sahiplerinin haberi olmaksızın satış gerçekleştirilirse diğer pay sahiplerinin önalım davası açmaya hak kazanacağını belirtmek gerekir.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış İptal Edilebilir mi?

Hisseli tapuda pay satışı için maliklerin müşterek kararı gerekir. Aksi takdirde yani habersiz satış yapılırsa diğer malikler şufa davası açma hakkı kazanır.

Hisseli Tapuda Şufa (Önalım) Hakkı Nasıl Önlenir?

Önalım hakkı, hak sahibinin feragat etmesi, cebri icra, satış dışı gerçekleşen devir ve fiili taksim olmak üzere dört farklı yolla önlenir.