Aile İçi Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Aile İçi Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Aile içi tapu devri genellikle miras ve benzeri durumlarda yapılan devirdir. Eşe tapu devri ya da babadan çocuğa tapu devri şeklinde gerçekleşir. Aile içi tapu devri, gerçek bir satış sürecidir. Aynı zamanda kişiler arasında bedelsiz tapu devri şeklinde yani bağış ya da hibe yoluyla da devir gerçekleşebilir.

Ancak, bedel alınmadan hibe ya da bağış olarak verildiği zaman harç tutarı fazla olur. Bu masraftan kaçınmak için ya da 3. Kişiler nezdinde sanki gerçek bir devir gerçekleşiyor gibi görünmek için yapılır. Aile içi tapu devir işlemlerinde yaşanan anlaşmazlıklar olabilir. Bu durumda taraflardan biri mahkemeye başvurabilir. 

Aile İçi Tapu Devri Nedir?

Aile içi tapu devri çoğunlukla miras ve benzer durumlar ile yapılan taşınmaz devrini kapsar. Bu devir, eşe ya da babadan çocuğa tapu devri şeklinde gerçekleştirilir. Aile içi tapu devrinin gerçek bir satış olarak değerlendirilmesinin dışında kişiler arasında bedel ödeme olmaksızın bağış ya da hibe olarak da gerçekleştirildiği görülür.

Ancak, aile içi bir satış sürecinden bahsedilse de bu sürecin gerçek bir satış şeklinde yürütülmesi en önemli noktalardan biridir. Bu süreçte tutarın elden değil banka kanalı ile iletilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan devirlerde, olası geçersizlik iddiaları ihtimali de ortadan kalkar.

Hibe olarak yapılan devir işlemi için ödenen harçlar, normal satış sürecine göre çok daha fazladır. Bu sebeple gayrimenkul devri sırasında satış daha çok tercih edilir. Böylece, aile içi gayrimenkul satışı bir yabancıya satış yapar gibi yapılır. Normal bir satış süreci ile gerçekleştirilen devirlerde pek çok belge talep edilir.

Aile İçi Tapu Devri Nasıl Yürütülür?

Aile içi tapu devri çoğunlukla miras yoluyla yapılacağı gibi benzer sebeplerde de yapılır. Devir sırasında ödenmesi gereken harçlar yüksek olduğu için gayrimenkulün satışı sırasında devir işlemi daha çok tercih edilir. Aile içi tapu devrinin satış süreci gerçek olabileceği gibi kişiler arasında bedelsiz tapu devri yani bağış ya da hibe olarak yapılabilir. Devir işlemleri sırasında taşınmaza ve alıcı ile satıcıya aşt belgelerin toplanması gerekir. 

Aile İçi Tapu Devri İçin Hangi Belgeler İstenir?

Aile içi tapu devrinin yapılabilmesi için bazı belgeler talep edilir. Bu belgeler eksiksiz olarak bir araya getirilmelidir. Tapu devri için istenen belgeler şu şekildedir.

  • Devre konusu taşınmazın; tapu senedi, yoksa gayrimenkulün ada ve parsel numarasını belirten bir belge,
  • Tapuyu devreden ve devir alacak olan kişilerin fotoğraflı kimliği, pasaportu ya da avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafı,
  • Temsilci unvanı ile katılan var ise, temsile ilişkin belge,
  • “Vergi borcu yoktur” yazısı. İlgili belediyen olmalıdır.
  • Emlak rayiç bedelini gösteren yazı,
  • İşleme konu olan gayrimenkul konut ise Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) belgesinin de eklenmesi gerekiyor.

Aile İçi Tapu Devir Masrafları 2023 Yılında Ne Kadardır?

Aile içi tapu devir masrafları 2023 yılı sürecinde devir ücreti yani tapu harcı ödenmesi gerekir. Tapu harcının hesaplaması, devri yapılacak olan taşınmazın tapu dairesinde gösterilen değerinin %4’üdür. %4’lük oran ise alıcı ve satıcı arasında %2 pay olacak şekilde ödenir. Devri yapan ve devri alan kendi aralarında tapu devir ücretini farklı oranlarda ödeyecekleri şeklinde de mutabakata varabilir.

Aile İçi Tapu Devri Uyuşmazlıkları ile Hangi Mahkeme İlgilenir?

Aile konutuna dayalı açılacak tapu iptal ve tescil davası ile aile mahkemeleri ilgilenir.” Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine dair 4787 sayılı Kanunun 4 maddesinde yer alan aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerden olduğundan bu davalarda görevli mahkeme Aile mahkemeleridir.”

Aile İçi Tapu Devri Ne Zaman Yapılır?

Aile içi tapu devri; konut, arazi, işyerleri gibi mülklerin sahibinin değişmesinin istendiği durumlarda yeni malik kesinleşmesi  için yapılır. Devir yapacak ve devralacak kişinin dosyası ile birlikte tapu müdürlüklerinden randevu alması gerekir. Randevu saatinden on beş dakika önce belgelerle hazır olunması gerekir. Tapu harcının ödendiğine dair belgenin de hazır olması şarttır. Tapu harçları işlemin yapıldığı vergi dairesine ödenmesi gerekir. Ortalama 1-2 gün içerisinde tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiş olur.

Aile İçi Tapu Devri Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Aile içi tapu devri sırsında her iki tarafın güvenliği için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Tapu devri için alınan randevu gününde alıcı ve satıcı kendilerinden istenene evraklar ile hazır bulunmalıdır. Tapu işlemleri sırasında gayrimenkul avukatı veya vekiller eşliğinde işlemler yapılır. Tapu devrine kendiniz gitmeyecekseniz ve bir vekil atayabilirsiniz. Böyle bir durumda vekaletnamede sınırlar belirlenir ve malın açık adresi gibi bilgilere de yer verilir.

Tapu vekaletinde dikkat edilmesi gereken diğer önemli nokta ise, vekalet süresinin ne kadar olacağının tespit edilmesidir. Aksi takdirde vekalet süresiz olarak geçerli sayılır. Tapu harcı ödemesi sırasında usulsüz durumlar tespit edilebilir. Böyle bir durumda ceza alınabilir. Bu nedenle genel süreci detaylı bir şekilde takip etmeniz gerekir. Bu durumda gayrimenkul avukatı vekalet ücreti de masraflara eklenir.

Eşe Bedelsiz Tapu Devri

Eşe bedelsiz tapu devri, gerekli evrakla birlikte tapu dairesine müracaat edilerek yapılır. Gerekli belgelerin eksiksiz olması durumunda tapu memurunca işleme alınacak devir talebi, tapu bağış harcı için öngörülen tutarın ödenmesiyle beraber tamamlanır. Eşe bedelsiz tapu devri işlemi için gerekli belgeleri ifade etmek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Bahse konu taşınmaza ait tapu senedi, tapu senedinin olmaması halinde taşınmazın ada ve parsel numarasını gösterir belge veya malikin sözlü beyanı,
  • Taraflara ait fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. kimlik ve vergi numarası,
  • Temsilci sıfatıyla katılım sağlayan birisi varsa, temsile dair belge.

Aile İçi Tapu Devri Avukat Seçimi

Aile içi tapu devri tarafların başvurusu ile başlar. Bu başvuru avukatınız tarafından hazırlanır. Böylece işleyiş hakkında endişe etmenize gerek kalmaz. Başvuru ve devir sırasında güvenilir bir tapu avukatından hizmet almak, sürecin çok daha kolay atlatılmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Aile içi tapu devri ne kadar sürebilir?

Aile içi tapu devrinin tamamlanması için Tapu Müdürlüğü tarafından istenen belgelerin tamamlanması gerekir. Sonrasında ise tapu harcı ve tapu döner sermaye bedeli ödenir. Bu iki işlem tamamlandıktan sonra tapu devri işlemleri başlar. 1 ya da 2 gün içinde devir işlemleri tamamlanabilir.

Aile içi tapu devri davası için bir avukat tutmak zorunda mıyım?

Aile içi tapu devrinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için avukat ile çalışmak önemlidir. Anlaşmazlık olması halinde ise devreden ya da devir talebi olan taraflardan biri avukat aracılığıyla mahkemeye başvurabilir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için gayrimenkul avukatı ile çalışılması tavsiye edilir.

Arabuluculuk süreci Aile içi tapu devrinde zorunlu mudur?

Aile içi tapu devri zorunlu arabuluculuk kapsamında değildir. Tapu devri için arabulucu sürecinden bahsedilmez. Dolayısı ile arabuluculuk yöntemiyle, tapu devri gerçekleştirilemez.

Aile içi tapu devri nerede yapılır?

Aile içi tapu devri genellikle eş ya da çocuklar üzerinden yapılan devir işlemleridir. Aile içi tapu devrinde kişinin vâris olduğuna dair belgeler ile Tapu Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması gerekir. Tapu Müdürlüğü ilgili gayrimenkulün yer aldığı Tapu Müdürlüğü olmalıdır.

Ücretsiz Aile içi tapu devri yapılabilir mi?

Aile içi tapu devrinin ücretsiz yapılması mümkün değildir. Aile içi tapu devri sırasında, devri yapan ve devri alan kişilerin ödeme yapmaları gerekir. Yatırılacak olan rakam taşınmazın değerine göre hesaplanır.

Bedelsiz Tapu Devri Masrafları Ne Kadar?

Bedelsiz bağışlarda 2023 yılı için öngörülen tapu harcı, işleme konu mülk değerinin %6,831’idir.

Masrafsız Tapu Devri Nasıl Olur?

Taşınmaz mal devri işlemlerinin başarıyla tamamlanabilmesi için tapu dairesinde harç ödemesi yapılmalıdır. Söze konu harcı ödemek istemeyen kişilerse masrafsız tapu devri nasıl olur? sorusuna yanıt arar. Özellikle belirtmek gerekir ki, tapu devri yaparken herhangi bir ücret ödememek yani masrafsız bir şekilde tapu devrini yapmak mümkün değildir.

Tapuda taşınmaz devri için iki farklı yola başvurulabilir: satış ya da bağış. İster satış ister bağış yolu ile tapu devri yapılsın, her iki yolda da tapu dairesinde belirli bir oranda harç ödemesi yapılması gerekir. Tapu harcı veya tapu masrafı ise iş yeri, konut, arsa, tarla arazi ve umum taşınmaz unsurları için tapuda beyan edilen satış tutarının %4’ü oranındadır. Ayrıca döner sermaye kalemi de ödenmelidir.

Bağış Yoluyla Tapu Devri Masrafları

Bağış yoluyla tapu devri masrafı iki kalemden oluşur: devre konu taşınmaz için tapuda beyan edilen satış tutarının %4’ü oranında harç tutarı ve döner sermaye kalemidir. Döner sermaye kaleminin kim tarafından ödeneceği merak konusudur. Tapu harcı hususunda satıcı ve alıcı anlaşma yapmamışsa alıcı tarafından ödenmesi teamül haline gelmiştir.