Resmi Nikah Yapılmadan Dini Nikah Yapmak

Resmi Nikah Yapılmadan Dini Nikah Yapmak

Resmi nikah eşlerin evlilik birliğinin içinde yer aldığının göstergesidir. Bu tür bir nikah kıyıldığında hukuki sonuçları da tarafları ilgilendirir. Hukuki açıdan evliliğin onaylanması resmi nikahla mümkündür.

İslamiyet inancı gereği evlilik birliği temin edileceği zaman dini nikah kıyılması gerekir. Dini nikahın hukuki bir geçerliliği olmazken taraflar resmi nikahta olduğu gibi dini nikahta da birbirlerini eş olarak kabul etmektedir.

Dini nikah hukuki bir değer taşımaz. Kişiler bu nikaha bağlı olarak kanun önünde hiçbir hak iddia edemez. Dini nikahın geçerliliği manevi olarak ve inanç gereğidir. İslamiyet inancında aile kurmak isteyen bireylerin dini nikah kıyarak bir arada yaşamasında sakınca görülmez.

Dini nikahı imam kıyar. Bu nedenle toplum nezdinde dini nikah imam nikahı olarak da kabul edilmektedir. Dini nikah resmi nikahla birlikte de kıyılabilmektedir. Bir evliliğin hukuki açıdan geçerli olduğunun tek göstergesi ise resmi nikahtır. Devletin kurumlarında yapılan resmi nikah hukuki değer taşır ve bağlayıcılığı bulunur.

Dini nikahın bağlayıcılığı bulunmazken tarafları manevi olarak bağlar. Resmi nikahın sonlanması için devlet kurumlarına başvurularak mahkeme kararı alınması gerekir. Dini nikahın sonlanması ise dini şartların sağlanması ve sözle boş ol kelimesinin kullanılması yolu ile olur.

Türk toplumunda resmi nikahla birlikte kıyılan dini nikah uygulaması genellikle karşılaşılan bir durumdur. Bunun yanı sıra dini nikah olmasa da resmi nikahın evlilik birliği kurulabilmesi yönünde zorunlu olduğu görülmektedir.

Resmi Nikah Nasıl Kıyılır?

Evlilik birliği oluşturulacağı zaman hukuki yönden geçerli olabilmesi için resmi nikah kıyılır. Aile birliği toplumun en temel yapı taşıdır. Ailenin toplum açısından taşıdığı öneme binaen hukuki açıdan korunması gerekir.

Aile sosyal açıdan da toplum tarafından korunur. Aile bireylerinin hak ve yükümlülükleri, yasalar karşısındaki hakları resmi nikahla sağlanabilir. Resmi nikah kıyılacağı zaman ilgili makamlara müracaat edilir.

Taraflara verilen gün ve saatte nikah işlemleri nikah memuru tarafından gerçekleştirilir. Nikah kıyıldığında ise bir evlilik cüzdanı verilir. Bu cüzdanın yasal niteliği bulunur. Kanun önünde evlilik cüzdanı yasal bir belgedir.

Nikahın resmi nitelik taşımadığı durumlarda tarafların evli olduğunun kanıtlanabilmesi mümkün değildir. Maddi ve manevi zararlara yol açabilen bu durum özellikle dolandırıcılık işlemleri sırasında sıklıkla başvurulan bir yoldur.

Resmi Nikah-Dini Nikah

Resmi nikahın hukuki bir değeri vardır. Bu tür bir nikah kıyıldığında taraflar kanun önünde evli kabul edilir. Dini nikah ise gelenekler açısından önemsenir. Dini açıdan gerekli görülen dini nikah resmi nikahla birlikte kıyılabilir.

Dini nikahın tek başına hiçbir hükmü bulunmaz. Resmi nikah ise yasalar önünde kişilerin evli olduğunun göstergesidir. Hukuk devletlerinde eşlerin evliliği resmi makamlarca yapılır. Kişinin dini nikahı olmasa da resmi nikahı ile evli olduğu ispatlanabilir.

Resmi nikah olmadığında dini nikah tek başına geçerli olmamaktadır. Dini nikaha Türk Medeni Kanunu’nda da yer verilmemektedir. Türk Ceza Kanunu 237. Madde uyarınca resmi nikah yapılmadan kıyılan dini nikahı suç olarak kabul edilmektedir.

Tek Başına Dini Nikahın Sakıncaları

Tek başına dini nikahın sakıncaları bulunur. Kişilerin hukuki açıdan dini nikah aracılığı ile ispatlayabileceği hiçbir şey bulunmaz. Özellikle dolandırıcılık suçlarında dini nikahın araç olarak kullanıldığı sıklıkla görülmektedir.

Bu tür dolandırıcılık vakalarında yetkin ve deneyimli bir ceza avukatı yardımına başvurmak, telafisi imkansız hak ve menfaat kayıpları yaşamamak adına önem taşır.

Kişilerin kandırılarak maddi ve manevi zarara uğratılmasında bir araç olması nedeni ile dini nikahın tek başına tercih edilmemesi kadınları ilgilendiren önemli bir sosyal problemdir.

Resmi nikah kıyılmadan dini nikahın kıyılması TCK 237. Kapsamında da yasak olarak kabul edilmektedir. Bu kanun maddesinin uygulanmasının çeşitli nedenleri vardır. Kanun kapsamında dini nikahın resmi nikahtan önce yapılmasının yasaklanmasının gerekçeleri aşağıdaki gibidir:

  • Kadın haklarını korumak,
  • Aile hayatını korumak,
  • Kadınların hukuki haklarından yararlanabilmesi,
  • Çocukların haklarının korunması.

Aile toplumun en temel yapı taşıdır. Ailenin korunması toplumun korunmasıdır. Kamu düzeninin sağlanabilmesi için toplumun sağlıklı bir işleyişe sahip olması gerekir. Toplumu meydana getiren en küçük birim aile olması sebebi ile ailenin korunması öncelikler arasında yer alır.

Ailenin korunabilmesi ise kadının ve çocukların hukuki haklara sahip olması ile mümkündür. Dini nikahın varlığı kadına hiçbir hukuki hak vermez. Bu nikahın kanun önünde hiçbir bağlayıcılığı bulunmaz.

Tarafların evlilik cüzdanı olmadan ve resmi nikahları kıyılmadan yapacakları dini nikaha bağlı beraberlikleri kanun tarafından cezalandırılmaktadır. Resmi nikahları olmadan imam nikahı ile evlenen çiftler 2-6 ay aralığında hapis cezasına çarptırılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Dini Nikah Resmi Nikah Farkı Nedir?

Dini nikah hukuki bağlayıcılığı olmayan bir nikah türüdür. İslamiyet inancında yer bulan dini nikah aile kurmak için dini açıdan gerekli görülür. Hukuk devletlerinde resmi nikah geçerli olur. Kişinin aile birliği kurduğunun göstergesi resmi nikahtır. Dini nikah tek başına kişinin evli olduğunun ispatını sağlamamaktadır.

Dini Nikah Kanun Gereği Yasak Mıdır?

Resmi nikah olmadan yapılan dini nikah kanunda suç olarak kabul edilir. Bu kapsamda da TCK 237 uyarınca taraflara 2-6 ay aralığında hapis cezası verilebilir. Bununla birlikte toplum genelinde resmi nikaha ek olarak dini nikah da kıyılır.

Resmi Nikah Olmadan Dini Nikah Yapılır Mı?

Dini nikahın resmi nikahla birlikte yapılması genellikle tercih edilir. Resmi nikah yapılmadan dini nikahla eşlerin bir araya gelmesi kanunda suç olarak kabul edilir. Dini nikah, resmi nikah olmadan kıyılırsa TCK 237 kapsamında cezası vardır.