Senet İptali Davası

Senet İptali Davası

Ticarette en fazla kullanılan ödeme yöntemlerinden bir tanesi olan senet, uygulamada bu ismi alsa da bono olarak adlandırılır. Bu ödeme yöntemi ile kişi daha sonra ödemeyi gerçekleştireceğine yönelik bir senet oluşturur ve imzalayarak kişiye teslim eder. Kişinin senedi muhafaza etmesi gerekir. Senedin karşılığı alınana dek üçüncü kişilere verilmemesi gerekir. Ayrıca bazı durumlarda senedin yırtılması, kaybolması ya da üçüncü kişilerin eline geçmesi durumu ile karşı karşıya kalınabilir. Bu duruma da senedin zayi olması adı verilir. Böyle bir durumda ise senedin iptal edilmesi gerekmektedir. Biz de içeriğimizde senet iptali davası ile ilgili tüm detaylardan bahsedeceğiz.

Senet Nedir?

Kişinin ödeme yapacağını temin ederek; imzalayıp, ödemeyi temin ettiği kağıda senet adı verilmektedir. Gelecekte yapılacak bir ödeme için hukuki olarak ödemeyi alacak kişinin kendini garantiye alması açısından kullanılmaktadır. Bunun yanında senedin bazı özellikleri bulunur:

 • Ödenecek kişinin adı ve soyadı,
 • Senedin ödeneceğinin vadedilmesi,
 • Ödeme vadesi,
 • Ödeme yeri,
 • Ödeme miktarı,
 • Tarih ve
 • İmza, hazırlanan senette yer alması gereken bilgilerdir.

Yukarıdaki bilgilerden bir ya da daha fazlası senette yer almıyorsa, bu durum senedin kabul edilmesinin önündeki en büyük engeldir.

Senedin Zayi Olması Nedir?

Tüm kıymetli evraklarda olduğu gibi senette de bu durum geçerlidir. Senedin sahibinin izni olmadan elden çıkması, kaybolması, yırtılması ya da üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi, senedin zayi olmasına sebep olacaktır. Bu durumda ise mutlaka senet iptali davası açılmalıdır. Ayrıca bazı durumlarda senedin elden çıkmadan zayi olması da mümkündür. Buna en önemli örnek senedin ıslanması ve üzerindeki yazıların okunamayacak derecede olmasıdır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında senet iptali davası açılarak hak kaybının önüne geçilebilir.

Senet İptali Davası Nedir?

Hazırlanan bir senedin sahibinin senedin zayi olması sonrasında hak kaybına uğramaması için açılan davaya senet iptali davası adı verilmektedir. Ayrıca senedin sahibi olan kişi bu davayı açabilmek için senedin zayi olduğunu ispat etmek durumundadır. Bunun sonucunda mahkeme eğer senedin zayi olduğuna karar verirse, senet iptalini gerçekleştirecektir. Dava ile ilgili diğer detaylar ise aşağıdaki gibidir:

 • Davanın açılabilmesi için kişinin senet üzerindeki hakkının devam etmesi ve senedin zayi olması gerekmektedir.
 • Dava sonrasında senet iptali gerçekleşirse, hamil hakkını senetsiz olarak da talep edebilir. Bunun yanında senedin yeniden düzenlenmesi hakkına da sahiptir.
 • Davanın Asliye Ticaret Mahkemesi’ne açılması gerekmektedir.
 • Senet iptali davası içerisinde pek çok özel hususu barındırdığı için mutlaka ticaret hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır.

Senedin iptali davası ile ilgili olarak dikkat çeken değerler yukarıdaki gibidir. Biz de “Senet İptali Davası” isimli içeriğimizde bu konunun tüm detaylarından bahsetmeye çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Senedin vadesinin geldiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde senet iptali davasının açılması gerekir. 3 yıl sonunda zamanaşımına uğrayacaktır.
Asliye Ticaret Mahkemesi, senedin iptali davalarının görüldüğü mahkeme olarak bilinmektedir. Kişi senedin zayi olduğunu inandıracak deliller ile mahkemeye senet iptali için başvuruda bulunabilir.
Hazırlanan bir senedin farklı pek çok sebep ile zayi olması sonrasında, iptal edilmesi mümkündür. Bunun için senedin yetkili hamili Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulunmalı ve dava açmalıdır. Ayrıca senedin hamili dışında olan keşideci dava açma hakkına sahip değildir. Bu nedenle keşideci tarafından açılan senet iptali davaları incelenmeden reddedilmektedir. Bu tür durumlar ile karşı karşıya kalmamak adına, mutlaka ticaret hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır.
Senedin kaybolması haline senedin zayi olması denir. Bu durumda senedin iptal edilmesi gerekir.