Gümrük Avukatı

Gümrük Avukatı

Gümrük avukatı, gümrük hukukunun düzenleme alanına giren hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki temsil ve danışmanlık vermek suretiyle mesleğini icra eden hukukçudur. Gümrük avukatı, gümrük hukuku ve gümrük mevzuatı üzerinde uzmanlık ve yetkinlik sahibi olup gümrük hukuku ve gümrük mevzuatı nedeniyle meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların çözümü adına danışmanlık, ilgili uyuşmazlıkların yargılamaya konu olması halinde dava takip hizmeti verir.

İdari, adli, vergi vs. birçok uyuşmazlığın incelendiği gümrük hukuku, gerek kamu hukuku karakterli gerekse özel hukuk karakterli uyuşmazlıkları barındıran, kapsamlı bir hukuk dalıdır. Hukuk sistematiği içindeki yeri itibariyle oldukça teknik bir alan olan gümrük hukukuna dair işlerde avukat yardımı almak son derece önemlidir. Zira gümrük hukukuna ilişkin yasal danışmanlık veya avukatlık hizmeti alınması sayesinde, gelecekte yaşanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçilir.

Gümrük Avukatı Nedir, Hangi Davalara Bakar?

Gümrük avukatının görev ve sorumluluk alanı, gümrük hukukunun kapsamlı ve diğer hukuk dalları ile yakından ilişkili bir hukuk dalı olması sebebiyle oldukça geniştir. Bu itibarla, gümrük avukatı tarafından icra edilen işleri, verilen hizmetleri, görev ve sorumluluklarını tek tek ifade etmek mümkün değildir. Fakat gümrük hukuku avukatı marifetiyle yerine getirilen başlıca işler aşağıda sıralanmıştır. Gümrük avukatı, gümrük hukuku ve mevzuatı kapsamında hukuki uyuşmazlıkların önlenmesi ve çözümü amacıyla;

 • İthalat – ihracat faaliyetleri icra eden şirketlere hukuk danışmanlığı,
 • İthalat ve ihracata ilişkin hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla açılmış bulunan ya da gelecekte açılacak olan davalarda takip hizmeti,
 • Yasal prosedür, işleyiş, vergilendirme ve ücretlendirmeye ilişkin hususlarda gerekli adımların atılması,
 • Antrepo ve depolarda yer alan mallara ilişkin işlemleri icra ederek hak kayıplarının önlenmesi,
 • Ticari fatura kaynaklı anlaşmazlıkların giderilmesi,
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında açılmış bulunan ya da gelecekte açılacak davaların takibi işlerini icra eder.

İstanbul’da Gümrük Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul gümrük avukatı hizmetleri, AHD Hukuk çatısı altında çalışan ve gümrük hukuku alanında uzmanlık ve yetkinlik sahibi olan avukatlar marifetiyle yerine getirilmektedir. AHD Hukuk gümrük avukatları, gümrük hukuku işlerinde özenle hareket eden, kapsamlı ve çok yönlü bir çalışma yürütmek suretiyle müvekkillerinin ve danışanlarının hukuken, madden ve menfaat yönünden kayıp yaşamamalarını hedefleyen gümrük hukuku uzmanlarıdır.

Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku, gümrük konusu malların ilgili devlet denetimi ve denetimi esnasında yaşanan uyuşmazlıkları inceler. Gümrük mevzuatı ve dış ticaret ilişkilerinden dolayı meydana gelen uyuşmazlıklara yönelik hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti vererek çözüm sunan hukukçulara ise gümrük veya dış ticaret avukatı denir. İstanbul’da hukuk ve danışmanlık ofisi olarak hizmet veren AHD Hukuk, gümrük hukuku avukatlarıyla gümrük hukuki işlerinde hukuki yardım sunmaktadır.

İstanbul Gümrük Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul gümrük avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk gümrük avukatları, kendilerine tevdi edilen dosyaların takibini veya danışmaya konu uyuşmazlıkların çözümünü sağlarken, çok yönlü ve kapsamlı bir çalışma yürütür. Danışmanlık ve takip hizmetini icra ederken, dikkat ve özen yükümlülüğüne sıkı sıkıya bağlı olan AHD Hukuk gümrük avukatları, hukuki temsilini üstlendiği veya yardımda bulunduğu kişilerin hak ve menfaat kaybı yaşanmasını engeller. İstanbul gümrük avukatınca verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Gümrük vergilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Gümrük uygulamaları hakkında üreticilerin, ithalatçıların ve ihracatçıların hukuki danışmanlık kapsamında bilgilendirilmesi, davalarının takibi,
 • Uluslararası taşımacılık alanında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü,
 • Muafiyetler ve yatırım teşviklerine ilişkin hukuk danışmanlığı,
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında her türlü danışmanlık hizmeti,
 • Uluslararası alım ve satımlarda hukuki yardım,
 • Uluslararası teslim ve ödeme şekillerinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Antrepo ve geçici depolarda yer alan eşyalara dair gerekli işlemlerin icra edilmesi,
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında suç teşkil eden fiillere ilişkin cezai sürecin takibi,
 • Finansman tekniklerine ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Bayilik, imtiyaz ve acentelik sözleşmeleri,
 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri,
 • Gümrük işlemleri,
 • Kredi anlaşmalarının sağlanması,
 • Gümrük hukukuna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi, feshi işlemleri,
 • Yurt dışı yatırım danışmanlığı,
 • Ödeme ve teslim şekilleri, banka teminat mektupları işlemleri,
 • Uluslararası ticaret hukuku uyuşmazlıklarının çözümü ve dava takip hizmeti.

Gümrük Avukatı Ücretleri

Gümrük avukatı ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ilgili ücretten az olmamak kaydıyla belirlenir. Avukat yardımına konu edilen işin niteliği, uyuşmazlığın vasfı, hizmete konu iş sayısı, işin avukata getireceği iş yükü ve süresi gibi birçok faktör gümrük avukatı ücretlerine doğrudan etki eder. Bu bakımdan, avukat ücretlerine dair net bir bilgi edinmek için avukatınızla görüşmeniz en sağlıklı olan yaklaşım olacaktır.

En İyi Gümrük Avukatı

En iyi gümrük avukatı, gümrük hukukuna ilişkin bir iş veya dava karşısında hak kaybı yaşamamak, en iyi şekilde temsil edilmek isteyen kişilerce araştırmaya konu edilir. Gümrük hukuku avukatlarında “en iyi”, “en kötü” şeklinde bir ayrım yapmak mümkün olmamakla birlikte, gümrük hukukuna ve mevzuatına hakim olan, müvekkilinin veya danışanının menfaatini gözeterek çalışmalarını planlayan, deneyimli ve yetkin bir avukatın iyi bir avukat olduğunu ve yardım almanın yararlı olacağını ifade etmek mümkündür.

Gümrük Davaları Ne Kadar Sürer?

Gümrük davalarına konu edilen işlerde çeşitlilik söz konusudur. Farklı görünüş biçimlerine sahip olan gümrük davaları iş ve işlemlerinin süresi hakkında ve ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir zaman dilimi ifade etmek yanıltıcı olacaktır. İşin vasfı, niteliği, sayısı, mahkemenin iş yükü ve davanın gümrük hukuku alanında uzman ve deneyimli bir avukat yardımıyla takip edilip edilmediği gibi faktörlere göre gümrük davası süresi değişiklik arz eder.

İstanbul Gümrük Avukatı Tavsiye

İstanbul gümrük avukatı tavsiye, gümrük hukukunun düzenleme alanına giren hukuki bir iş, uyuşmazlık veya davanın taraflarınca merak edilir. Zira avukat yardımı almak, hukuki işte hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına değerli bir yaklaşım olduğundan, tecrübeli ve başarılı bir avukat tavsiye almak istenir. Nitekim, uygulamada avukatsız takip edilen pek çok dosyanın hak ve menfaat kaybına zemin hazırlaması, avukat yardımının önemine dikkat çeker.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’nin en iyi gümrük avukatlarının İstanbul’da olduğunu ifade etmek doğrul değildir; ancak, İstanbul’un gümrük hukuku avukatı açısından oldukça zengin bir kent olması, gümrük hukuku işlerinde yardımına başvurulacak başarılı avukatlara ulaşılabilirlik açısından avantaj teşkil eder.
Vergi mahkemesi, gümrük vergileri davalarına bakmakla görevli yargı organıdır.
Kaçakçılık suçları, asliye ceza mahkemeleri marifetiyle incelenir ve karara bağlanır.