Şirketler İçin Tüketici Hukuku Danışmanlığı

Şirketler İçin Tüketici Hukuku Danışmanlığı

Tüketici hukuku aracılığı ile tüketicilerin hakları; aracı, satıcı veya üretici firmalara karşı korunur. Tüketiciyi korumayı amaç edinen bu hukuk dalı hak kayıplarının engellenmesi için çalışır. Şirketler için tüketici hukuku danışmanlığı ise tüketicilerle firmalar arasında oluşabilecek hukuki uyuşmazlıklarda çözüm üretir.

Şirketlerin tüketici hukuku danışmanlığına ihtiyaç duyması, alım satım faaliyetleri sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara karşı hukuki hakların korunması için olurken aynı zamanda ticari faaliyetler sırasında kullanılan farklı ödeme yöntemleri ile ilgili takip işlemleri için de gerekir. Tüketici hukuku danışmanlığı son derece kapsamlı, hacimli bir danışmanlık faaliyetidir.

Tüketici hukuku danışmanlığı sayesinde tüketici hukuku mevzuatları da güncel olarak takip edilebilir. Bu sayede tarafların hak kayıpları yaşaması engellenirken önlem de alınmış olur. Günümüzde ticari faaliyetler geniş kapsamlı olarak ve küresel ölçekte yapılır hale gelmiştir. Firmalar gerek fiziksel mağazalarından gerekse dijital kanallar yolu ile alıcılarla buluşabilmektedir.

Ürün ve hizmet pazarlamasının yoğun bir biçimde internet ortamları üzerinden yapılıyor olması ticari faaliyetleri küresel boyuta taşımıştır. Firmalar dünyanın herhangi bir yerindeki alıcılarla internet ağları üzerinden bağlantı kurabilmekte ve ürün ve hizmetlerini pazarlayabilmektedir. Bu durum şirketlerin hukuki danışmanlık konusunda uzman kişilerle çalışmasını gerekli kılar.

Tüketici Hukuku danışmanlığı hem yurt içinde yapılan ticari faaliyetlerle ilgili olarak hem de dünya genelinde alım-satım yapan tüketicilerle muhatap olunacaksa şirketlerin ihtiyaç duyacağı profesyonel hizmetleri ifade eder. Bu konuda deneyimli avukatlarla çalışmak her zaman için şirketlerin menfaatine olan bir yaklaşımdır.

Şirketlerin tüketicilerle olan etkileşimi zaman zaman uyuşmazlıklara sebebiyet verebilir. Bu tür durumlarda uyuşmazlıkların giderilmesi, hak kayıplarının engellenmesi için hukuk bilimine gerek duyulur. Hukuk dalları da insanların birbiri ile, kurumlarla ya da şirketlerle olan problemlerinde, uyuşmazlıklarında ve anlaşmazlıklarında çözüm üretir.

Şirketlerle tüketiciler alım-satım faaliyetleri sırasında sorun yaşadığında Tüketici Hukuku başvurulması gereken hukuk yoludur. Bu hukuk dalı geniş kapsamı ile dikkat çeker. Bu nedenle, özellikle şirketlere yönelik Tüketici Hukuku danışmanlığı söz konusu olduğunda alanında deneyim, yetkinlik ve uzmanlık sahibi bir tüketici avukatından yardım alınması önemlidir.

Tüketicilerle şirketlerin alım-satım faaliyetleri sırasında pek çok konuya yönelik olarak sorun yaşaması mümkündür. Ayıplı ya da kusurlu mal ve hizmetler, ödeme yöntemlerinden kaynaklanan sorunlar, garantili mallardan doğan problemler, tüketici hakem heyeti başvuru ve takipleri ve benzer birçok sorun, tüketiciler ile şirketler arası yaşanan ihtilaflara örnek teşkil eder.

Tüketici Hukuku Kapsamı

Tüketici Hukuku kapsamı bakımından geniş bir alana hitap eder. Bu hukuk dalında tüketicilerin hakem heyeti başvuruları, Tüketici Mahkemelerine yapılan başvurular, tüketici rekabet kurulu başvuruları, tüketici reklam kurulu başvuruları, garantili mallardan doğan uyuşmazlıklar, kredi kartı sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar gibi çok sayıda konu ele alınabilir.

Tüketici hukuku ile tüketicilerin ekonomik çıkarları korunur. Bunun yanı sıra sağlıkları ve güvenlikleri ile ilgili olumsuzluklar karşısında da Tüketici Hukuku koruma sağlar. Tüketici hukuku ile ayıplı ya da hasarlı sunulan mal ve hizmetlerin satıcı ile tüketici arasında ortaya çıkaracağı uyuşmazlıklarda uygulanması gereken yasal prosedür düzenlenir.

Şirketlere Yönelik Tüketici Hukuku Danışmanlığı

Şirketler ürün ya da hizmet satışı yapacakları zaman tüketicilerle muhatap olur. Tüketicilere yapılan ürün ve hizmet satışlarında tüketicinin sağlık ve güvenliğinin sağlanması gerekir. Tüketiciler bazı durumlarda zarara uğradığında bunun hukuki yollardan telafi edilmesini ister. Yasalar tüketicileri çeşitli hukuki düzenlemelerle korurken şirketlerin de yasalar karşısında hakları korunur.

Tarafların karşılaşabilecekleri uyuşmazlıklarda başvuru mekanizması Tüketici Mahkemeleri’dir. Şirketlerle tüketiciler ürün ya da hizmet satışları sırasında çeşitli biçimlerde etkileşime geçer. Bu etkileşim sırasında doğabilecek uyuşmazlıklar için hukuk biliminden yararlanılır. Hukuk bilimi hem tüketicilerin hem de ticari faaliyet yürüten firmaların haklarını korur.

Tüketici Hukuku’nu ilgilendiren çok sayıda uyuşmazlıkla karşılaşılabilir. Söz konusu hukuk disiplininin hacimli, kapsamlı ve diğer disiplinlerle yakından ilişkili olması nedeniyle bu alanda uzman bir avukattan danışmanlık alınması, gelecekte yaşanması muhtemel hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybının önüne geçmek adına yerinde bir adım olacaktır. Tüketici hukuku bakımından söze konu başlıca uyuşmazlıklar:

 • Alım-satım sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,
 • Tüketici şikayetleri için hukuki çözüm yolları aramak,
 • Ayıplı mal ya da hizmetlere yönelik uyuşmazlıklarda çözüm üretmek,
 • Tüketici Mahkemeleri uyuşmazlıkları,
 • Ticaret Mahkemeleri uyuşmazlıkları.

Tüketici Hukuku Danışmanlığı Nedir, Ne İşe Yarar?

Tüketici Hukuku danışmanlığı ihtilaflı hususların çözümünde kendisinden hukuki destek alınacak meslek mensupları aracılığı ile verilir. Hukuk, bilimsel bir disiplindir ve bu alanda eğitim alan kişiler farklı hukuk dalları ile ilgili danışmanlık yapabilir. Avukatlar mesleklerini icra ederken hukuk biliminin her alanına hâkim olduklarından farklı davalara bakabilme hakkına sahiptir.

Bununla birlikte bazı branşlardaki davalara daha sık giren avukatların o alana yönelik deneyimleri daha fazla olur. Tüketici Hukuku için de aynı durum geçerlidir. Tüketici Hukuku danışmanlığı alınırken bu hususa dikkat edilmesi önemlidir. Tüketicilerle satıcı firmalar arasında vuku bulan ticari münasebet sırasında çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir.

Mal ve hizmet satışları yapılırken ürün ya da hizmetin ayıplı olması, sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarla karşılaşılması veya farklı problemler hukuki zemine taşınacağı zaman profesyonel anlamda danışmanlığa ihtiyaç duyulur. Tüketici Hukuku söz konusu olduğunda geniş bir alan üzerinde çalışılması gerekir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu Tüketici Hukuku’nu ilgilendiren yasalar arasındadır. Tüketici Hukuku, özel hukukun yanı sıra kamu hukukunu da ilgilendiren kendine özgü bir hukuk dalıdır. Tüketici Hukuku kapsamında tüketicilerin haklarının yanı sıra sağlığı ve güvenliği de korunur.

Tüketici Hukuku Danışmanlığının Şirketler İçin Önemi

Tüketici Hukuku, geniş kapsamı ile dikkat çeken bir hukuk dalıdır. Bu alanda çeşitli avukatlık hizmetleri sunulur. Ayıplı mallar ve ayıplı hizmetlerden doğan sorumluluklar bu hukuk dalı kapsamında ele alınır. Bunun yanı sıra tüketici sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, tüketici kredi kartı sözleşmeleri ile ilgili anlaşmazlıklar gibi farklı problemler Tüketici Hukuku sayesinde çözümlenir.

Tüketici Hukuku danışmanlığı verecek olan avukatların tüketicilerle şirketlerin yaşayabileceği uyuşmazlıklarda deneyim sahibi olduğu görülür. Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan iş ve sözleşmeler hakkında deneyim sahibi olan bu avukatlar aynı zamanda şirketlerin hukuki haklarının korunması yönünde hizmet verir.

Gerekli davaların açılması, davaların takibi, yazışmaların yapılması gibi pek çok sürecin yürütülmesinde Tüketici Hukuku avukatları görev yapar. Şirketler için Tüketici Hukuku Avukatı ile çalışılması hukuki hakların korunması açısından önem arz eder. Bunun yanı sıra Tüketici Hukuku avukatları çeşitli satış sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve takibi konusunda da hizmet verir.

Tüketicileri ve şirketleri ilgilendiren çok sayıda dava takiplerini de bu avukatlar yapar. Tüketici hukukuna özgü hukuk danışmanlığı alınacak olması halinde avukat tercihi önem taşır. Hukuksal yardımına müracaat edilecek avukatın Tüketici hukukuna ve ilgili diğer hukuk dallarına, mevzuata ve yargı kararlarına hakim olması daha yararlı olacaktır.

Tüketici Hukuku İçeriği

Tüketici Hukuku içeriği bakımından tüketicilerin korunmasının yanı sıra şirketleri de ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Satıcı – üretici firmaların hakları da yasalar karşısında bu hukuk dalı aracılığı ile korunur. Tüketici Hukuku ile tüketicinin sağlığı ve güvenliği korunur. Ayrıca tüketicinin maddi çıkarı, bilgilendirme ve eğitilme hakkının sağlanması, temsil edilme hakkının kullanılması gibi konular da bu alana dahildir.

Tüketici Hukuku ile ilgili konularda tecrübeli ve alanında uzmanlık sahibi avukatlardan danışmanlık alınması önerilir. Bu sayede hak kayıplarının oluşması engellenebilir. Tüketici Hukuku kapsamında koruyucu ve eğitici politikaların oluşturulması da sağlanır. Tüm bu hizmetlerse telafisi güç ve hatta kimi zaman imkansız kayıpların önlenmesini sağlar.

Tüketici Hukuku Kapsamında Tüketici Hakları

Tüketici Hukuku kapsamında tüketici hakları tüketicileri koruma amacı güder. Bu hakların korunması ve sağlanabilmesi için yasalar çerçevesinde hareket edilmesi gerekir. Aksi takdirde güç durumların içinde kalınabilir. Satıcı- üretici firmalarla tüketicilerin arasında doğan ticari ilişkiler sırasında tarafların hakları yasalar ile güvence altına alınır.

 • Satılan mal ve hizmetlerin kusurlu olması durumunda tüketicinin sahip olduğu bazı yasal haklar vardır.
 • Tüketici haklarından biri satın alınan malı geri verme ve sözleşmeden dönme seçimlik hakkıdır. Bu hak kullanılırken yasalarla belirlenmiş olan koşullara ve süreye riayet edilmesi gerekir.
 • Satın alınan malın alıkonulup ayıbı oranında satış bedelinden indirim istenmesi hakkı tüketiciye yasalarla verilmiş bir haktır.
 • Satın alınan ürün ayıplı ise ve aşırı bir masraf gerektirmemesi durumunda tüm masrafları satıcıya ait olma şartı ile satılanın ücretsiz olarak onarılması istenebilir.
 • Tüketici imkân dahilinde olması durumunda satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteyebilir.
 • Tüketici yukarıda sayılan yasal haklarından yalnız birini talep edebilirken satıcının sorumluluğu da bu talebi yerine getirmek olur.

Tüketici Hakları Başvuru Mercii

Tüketici hakları başvuru mercii tüketici hakem heyetidir. Tüketici satın aldığı malın ya da hizmetin ayıbı-kusuru varsa tüketici hakem heyetine başvuru yapar. Bu başvuru belirli miktarın altındaki uyuşmazlıklarda yapılır. Tüketici hakem heyetinin kaymakamlığa bağlı olarak hizmet verdiği görülmektedir.

Tüketici hakem heyeti tarafından verilecek kararlara satıcılar uyar. Satıcının karara uymadığı durumlarda ise hukuki yollar devreye girmektedir. Tüketici hakem heyetleri başta kanunlar olmak üzere yönetmeliklere bağlı olarak hareket etmek durumundadır. Tüketici hakem heyeti başvuruları ise fiziki olarak gerçekleştirilebileceği gibi e – devlet kapısı üzerinden çevrim içi olarak da gerçekleştirilebilir.

Şirketlerde Tüketici Hukuku Danışmanlık Hizmeti

Şirketler hizmetleri sırasında pek çok konuda avukatlardan danışmanlık alır. Şirketlerin hukuki haklarının korunması, ticari faaliyetlerinin yasalarla uyumlu bir biçimde yürütülebilmesi için hukuki destek almaları zorunludur. Tüketici Hukuku kapsamında da şirketlerin danışmanlık ihtiyacı bulunur. Şirketler ve tüketiciler hukukunda birikim sahibi avukatlarsa bu ihtiyaca yanıt vermek üzere hizmet eder.

Tüketicilerin ürün ve hizmet satışları sırasında karşılaşabileceği problemlerin çözümlenmesi, uyuşmazlıkların giderilmesi, şirketin hukuki haklarının korunması gibi çok sayıda konu Tüketici Hukuku avukatlarını ilgilendirir. Tüketici Hukuku kapsamında verilen hizmetler de çeşitlidir. Tüketicilerden gelen hukuki şikâyet ve önerilerin çözüme kavuşturulması gerekli olur.

Öte yandan avukatların Tüketici Hukuku mevzuatlarını yakından takip etmesi ve güncel gelişmelerle uyumlu bilgi düzeyine sahip olması gerekir. Tüketici Hukuku avukatları ayıplı mal ve hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözüm üreten yasal temsilcidir. Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların takibi yapılacağı zaman da avukatlardan danışmanlık alınır.

Hukuki süreçlerde banka dosya masraflarını iadesi gerekli ise dava açılması icap eder. Tüketici Hukuku avukatları bu takipleri yapan kişilerdir. Bunun yanı sıra abonelik sözleşmeleri ile ilgili dava süreçlerinde uyuşmazlıkların çözümü için kendilerinden hukuki destek alınır. Tüketici sözleşmeleri hazırlanırken kanunlara uygun olmasına dikkat edilir.

Bahse konu sözleşmelerin hazırlanması süreçlerinde hukuki destek alınması gerekir. Şirketler satış yaparken kapıda satış sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri gibi farklı uygulamaları kullanabilir. Tüketici Hukuku avukatları bu sözleşmelerin denetlenmesini ve takibini de yapan kişilerdir. Satış işlemleri yapılırken taksitli ya da kampanyalı olarak bu çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Taksitli veya kampanyalı satışlarla ilgili doğan uyuşmazlıklar için de hukuki destek Tüketici Hukuku avukatları tarafından verilir. Şirketlerle alıcılar arasında çeşitli biçimlerde ticari münasebet kurulur. Sözleşmeler, kredi kartı anlaşmaları, peşin ya da taksitli satışlar ticari faaliyetler sırasında uygulanan yöntemler arasındadır.

Tüketici Hukuku konusunda şirketlerin danışmanlığa olan ihtiyacı farklı pek çok konuyu kapsayabilir. Bunlardan biri de haksız şartlardan doğan davaların takip edilmesidir. Ürün ve hizmet satışları sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar arasında devre tatil sözleşmeleri de yer alır. Devre tatil sözleşmelerinden kaynaklanan davalar için de hukuki danışmanlık Tüketici Hukuku avukatı tarafından verilir.

Garantili mallar dolayısı ile davalar söz konusu ise yine hukuki desteğe ihtiyaç duyulacaktır. TOKİ sözleşmeleri de zaman zaman davalara konu olabilmektedir. Bu tür davalar da tüketicileri ve firmaları ilgilendiren uyuşmazlıklar üzerine görülmektedir. Tüketici kredileri uyuşmazlığa sebep olduğunda hukuk yoluna başvurulur.

Şirketlerin Tüketici Hukuku konusunda ihtiyaç duyacağı danışmanlık hizmetleri kapsamında yer alan bu konular takip gerektiren ve mesai harcanması gereken türdedir. Şirketler için Tüketici Hukuku danışmanlığı yasalarla uyumlu çalışma kolaylığı sağlar. Bu sebeple de şirketlerin menfaatlerinin korunması, haklarının yasalar karşısında doğru temsil edilebilmesi için hukuk yardımı almak gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Şirketler İçin Tüketici Hukuku Danışmanlığı Nedir?

Şirketlere yönelik tüketici hukuku danışmanlığı, şirketlerin tüketicilerle bilumum hukuki ilişkilerine dair iş, işlemi uyuşmazlık ve dava takibi hizmetlerini kapsayan hukuk danışmanlığıdır.

Tüketici Hukuku Avukatı Kimdir, Ne İş Yapar?

Tüketici hukukuna, ilgili mevzuata ve ilişkili olduğu hukuk disiplinlerine hakim olan, bu alandaki bilgi ve birikimini danışanlarının yararına tahsis eden avukata tüketici hukuku avukatı denir.

Şirketlere Yönelik Tüketici Hukuku Danışmanlığı Ne İşe Yarar?

Şirketlere yönelik tüketici hukuku danışmanlığı; mevcut durumun hukuk kuralları çerçevesinde tanzim edilmesi ve gelecekte yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların yaşanmaması adına önleyici ve koruyucu hukuki tedbirlerin alınması ve bu sayede hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybının önüne geçilmesini kapsar.