Tüketici Avukatı

istanbul tüketici avukatı

Tüketici avukatı; tüketici hukuku üzerine uzmanlaşan, tüketici hukukunu ilgilendiren iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti veren avukattır. Müvekkilinin menfaatleri doğrultusunda çalışma sarf eden tüketici avukat; oldukça kapsamlı ve hacimli olan tüketici hukuku uyuşmazlıklarının hukuki ve maddi kayıp yaşanmadan, kısa sürede ve müspet yönde sonuçlanması adına avukatlık hizmeti verir.

Ticari ya da mesleki amaç gütmeden hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, tüketici olarak adlandırılır. Satıcıları veya sağlayıcılar ile tüketiciler arasında yapılan işlemler ise, tüketici işlemleridir. Buradan hareketle tüketici hukuku; tüketici, sağlayıcı ve satıcı arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır. Tüketici avukatı, işbu hukuk dalını ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümü adına hizmet veren tüketici hukuku uzmanıdır.

Tüketici hukuku, diğer hukuk dallarıyla yakından ilişkili ve son derece kapsamlı hukuk dalıdır. Tüketici avukatı, tüketici hukukuna uzman olmasının yanı sıra Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine de hakimdir. Hukuki bilgi ve birikimi ile hukuk tekniğini bileştiren tüketici avukatı; tüketici hukuku ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan iş, sözleşme ve uyuşmazlıklarda dosya takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

Tüketici Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Tüketici avukatı; tüketici hakem heyeti başvurusu, başvuru takibi, tüketici mahkemelerinde dava açılması ve dava takibi başta olmak üzere tüm tüketici hukuku işlerinde görev alır. Tüketici hukukunun oldukça kapsamlı bir hukuk dalı olması dolayısıyla tüketici avukatı tarafından yerine getirilen işler fazladır. Tüketici hukuku avukatı; tüketici işlemleri nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklarda hak ve menfaat kaybı yaşanmadan kısa sürede sonuca ulaşılması adına hukuk yardımı sağlar.

İstanbul’da Tüketici Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da tüketici avukatı hizmeti veren AHD Hukuk tüketici avukatları; Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar davaların takibi, tüketicilerin satıcılar, üreticiler veya sağlayıcılardan aldığı mal ve hizmetlerin ayıplı olması durumunda zararın tazmini ve tüketici hakları başta olmak üzere tüketicilere ilişkin bilumum hukuki konuda hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti vermektedir.

Müvekkil menfaatleri doğrultusunda çalışan AHD Hukuk tüketici avukatları, telafisi güç hak kayıpları yaşanmaması için tüm hukuk bilgisini ve tekniği kullanarak somut uyuşmazlığın çözümünü sağlar. AHD Hukuk tüketici avukatı; tüketici, üretici, sağlayıcı, satıcı veya ithalatçılara 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gereken hukuki yardımı sağlar. Bu kapsamda sunulan başlıca hizmetler şunlardır:

 • Ayıplı mal nedeniyle tüketicilerin yaşadığı zararların tazmini,
 • Ayıplı mal veya hizmete karşılık ücret iadesi, değişiklik veya ücretsiz tamir talebi,
 • Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru ve işlem takibi,
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri nedeniyle yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi,
 • Mesafeli satış sözleşmeleri nedeniyle yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Cayma hakkının kullanılması,
 • Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmeleri nedeniyle yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmeleri nedeniyle yaşanan uyuşmazlıkların çözümü.

Tüketici Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul’da tüketici avukatı olarak hizmet veren AHD Hukuk; tüketici hukukunda uzman avukat kadrosu ile hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti vermektedir. Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanması, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetinin görev alanına giren uyuşmazlıkların çözümünde hizmet veren AHD Hukuk tüketici avukatları tarafından sunulan hizmetler şunlardır:

 • Ayıplı mal ve hizmetlerden doğan davalar,
 • Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Garantili mal davaları,
 • Paket tur davaları,
 • Devre tatil davaları,
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar,
 • Kapıdan satış davaları,
 • Kredi kartı sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Haksız şartlardan doğan davalar,
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar,
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti başvuruları,
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar,
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar,
 • Tüketici hukuku sözleşmelerinin hazırlanması, denetimi,
 • Abonelik, devre tatil ve kapıdan satış sözleşmelerinin hazırlanması, denetimi,
 • Mesafeli satış, paket tur, sözleşmelerinin hazırlanması, denetimi,
 • Kredi denetimi ve finansman.

Tüketici Avukatı Ücretleri

Tüketici avukatı, tüketici hukukunu ilgilendiren iş, işlem, uyuşmazlık ve davalara karşı sunduğu hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti karşılığında ücretlendirme uygular. Tüketici avukatı ücreti, avukat yardımına başvuran kişi ve avukat arasında serbestçe tayin edilir. Bu serbestiye getirilen tek sınırlama ise, Türkiye Barolar Birliği’nce düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. Tüketici avukatı, işbu tarifede yer alan miktarın altında olmamak kaydıyla; somut dosyanın özelliklerini, koşullarını ve iş yükünü değerlendirerek avukatlık ücretini belirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Başarılı ve uzman bir tüketici avukatı; takip ettiği emsal davalardan kazandığı deneyim ile hukuk tekniğini birleştirerek somut dosyanın çözümüne ilişkin en kapsamlı hizmeti verir. Türkiye’nin en fazla tüketici avukatının yaşadığı İstanbul, uzman ve başarılı tüketici avukatlarına ulaşılabilirlik açısından diğer kentlere kıyasla çok daha avantajlıdır.
Tüketici sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da hüküm altına alınmıştır. Bunlar; taksitle satış sözleşmesi, tüketici kredisi sözleşmesi, konut finansmanı sözleşmesi, finansal hizmetlere dair sözleşmeler ve diğer tüketici sözleşmeleridir.
Tüketici, bedelini ödemek suretiyle mal veya hizmet satın alan ve kullanan kişidir.