Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama

Trafik kazası tazminatı hesaplama işlemleri için web sitemizdeki hesaplama aracımızdan kısa sürede ve güvenilir sonuçlara ulaşabilirsiniz. Aracımıza sizden istenen bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basmanız sonuca ulaşabilmeniz için yeterlidir.

Trafik kazası tazminatı hesaplama ekranına gireceğiniz bilgiler arasında; yaşınız, net maaşınız ve sakatlık oranı gibi bilgiler yer almaktadır. İlgili kısımlara gerekli bilgileri girmeniz durumunda aracımız en doğru sonuçları size sunacaktır. Dijital ortamda gerçekleştireceğiniz bu hesaplama işlemi size en güvenilir sonuçları sunacaktır.

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Trafik kazası tazminatı ödemeleri trafikte oluşabilecek kazalar sebebi iledir. Trafikte başka bir araca çarpılması ya da yayaya veya herhangi bir cisme çarpılması hasara ve zarara yol açar. Bu zararların giderilmesi için trafik kazası tazminatı devreye girer.

Yaşanan kaza sebebi ile maddi hasarlar oluşabileceği gibi ölüm veya yaralanma gibi sonuçlar da doğabilir. Trafik kazası tazminatı hesaplama işlemleri sırasında birtakım verilere ulaşılması gerekir. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Oluşan maluliyet oranı,
  • Kazada ortaya çıkan kusur oranı,
  • Kazaya karışanın yaşı,
  • Kazaya karışanın aylık geliri.

Trafik kazası tazminatı belirlenirken sigorta poliçesi dikkate alınmaktadır. Sigorta poliçesini aşan miktarlarda ise karşı taraftan bu miktar talep edilir. Trafik kazası sebebi ile tazminat talep edileceği zaman bazı prosedürlere uyulması zorunludur.

Sigorta şirketine yapılacak müracaatların da süresinde olması gerekir. Zamanında yapılan başvurular ve gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi sayesinde trafik kazası nedeni ile tazminat ödemesi alınabilir.

Sigorta şirketinin ödeme yapmadığı ya da ödenmesi gereken miktardan daha az ödeme yaptığı hallerde ise ilgili kişi sigorta şirketine dava açma hakkına sahip olur. Trafik kazası sebebi ile tazminat hesaplaması yapılacağı zaman kaza tespit tutacağı dikkate alınmaktadır. Kaza tespit tutamağında yer alan kusur oranı üzerinden tazminata karar verilir.

Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Trafik kazaları sonucunda çeşitli zararlar ortaya çıkar. Maddi zararların yanı sıra ölüm ya da yaralanma gibi neticeler de doğurabilen trafik kazalarının ardından tazminat talebi ortaya çıkabilir. Trafik kazaları sebebi ile tazminat istendiğinde verilen zarar kişiye olabileceği gibi araca ya da herhangi bir mal varlığı değerine de zarar verilmiş olabilir.

Bu durumda kişi sigorta şirketine gerekli başvuruları süresinde yaparak kendisinden talep edilecek belgeleri sunmalıdır. Sigorta şirketi bu tazminatı ödemediğinde ya da eksik ödediğinde ise başvuru sahibine kanun yolu açıktır.

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama

Trafik kazası tazminatı hesaplama yapılırken bir takım kriterler dikkate alınmaktadır. Öncelikle kusur oranları göz önünde bulundurulur. Maluliyetin ne oranda olduğu ve yaş gibi unsurlar da hesaplama sırasında önemlidir. Kişinin geliri de hesaplamaya dahil edilen konulardan biridir.

Trafik kazası tazminat hesaplama ile ilgili olarak bilinmesi gerekenler arasında ise tazminat zamanaşımı süresinin de olduğudur. Zararı gören kişi zararı ve zarar vereni öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayan zamanaşımı süresi 2 yıl ve her halükarda 10 yıldır.

Trafik kazası sebebi ile tazminat davası açılacağı zaman görevli ve yetkili mahkeme kanalı ile hareket edilmesi gerekir. Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Kaza yapan araçta yük veya yolcu bulunması halinde davaya bakacak olan mahkemede değişiklik olurken bu durumda Ticaret Mahkemeleri devreye girmektedir.

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplamasında Etkili Olan Faktörler

Trafik kazası tazminatı hesaplamasında etkin olan faktörler arasında ilk akla gelen trafik poliçe sınırıdır. Sigorta şirketleri ödeme yapacakları zaman trafik poliçe sınırını dikkate almaktadır. Bu durumda kişinin yapması gereken poliçe sınırının üzerindeki tazminat değerleri için kusurlu olan karşı tarafa dava açmaktır.

Trafik kazalarında tazminat miktarını doğrudan etkileyen unsurlardan biri de kusur oranıdır. Kusur oranı tazminatın miktarını direkt olarak etkileme gücüne sahiptir. Kusur oranının az olması durumunda çıkacak ceza da azalır.

Orantısız tıbbi faturalar olması halinde bu hesaplamaların tazminattan çıkartılması söz konusu olmaktadır. Sigorta şirketlerinin yapacakları ödemeler makul ve mantıklı faturalar söz konusu olduğunda geçerlidir. Bazı durumlarda kişiler mantığa uygun olmayan fatura beyanları yapmakta bu durum sigorta şirketlerince ödemelerin kabul edilmemesine yol açmaktadır.

Gerçek değerinde talep edilen tazminatlar doğrudan sigorta şirketi tarafından ödenebilirken bazı durumlarda sigorta şirketi talep edilen miktarı ödemez. Bu tür hallerde bir avukattan danışmanlık alınması uygun olurken hak kayıplarının engellenmesi açısından bu durum gerekli görülür.

Ölümlü Trafik Kazasında Tazminat

Ölümlü trafik kazasında tazminat miktarı belirlenirken bazı unsurlar dikkate alınır. Ölümlü trafik kazaları bir aracın başka bir vasıtaya ya da canlıya çarpması sonucunda ortaya çıkar. İnsana, hayvana, bir nesneye ya da canlıya çarpan herhangi bir araç ölümlü kazaların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.

Trafik kazası çeşitli sebeplere oluşabilir. Kişi dikkatsizliği, alkollü araç kullanma, trafik kurallarına riayet etmemek gibi nedenlerle trafik kazaları ortaya çıkabilir. Bir araç trafik kazasına bağlı olarak ölüme neden olduğunda bazı sorumluluklar ortaya çıkar.

Kişi malvarlığında ya da şahıs varlığında iradesi dışında oluşacak eksilme tazminat davaları söz konusu olduğunda gündeme gelir. Oluşan zarar maddi nitelikte olabileceği gibi manevi nitelikte de olabilir.

Ortaya çıkan zararın talebi maddi ve manevi tazminat davası aracılığı ile yapılabilir. Ölümlü trafik kazalarında tazminat talebini ölenin yakınları ya da ölenin desteğinden mahrum kalan kişiler açabilmektedir. Borçlar Kanunu bu konuda gereken düzelmeyi yapar.

Ölümlü trafik kazası meydana geldiğinde taksirle öldürme söz konusu olacağından ceza sorumluluğu ortaya çıkar. Buna ilaveten maddi ve manevi tazminata konu olan zararlar sebebi ile de hukuki sorumluluktan söz edilmesi gerekir.

Ölümlü olarak meydana gelen trafik kazalarında Borçlar Kanunu kapsamında haksız fiil sorumluluğu bulunurken Karayolları Trafik Kanunu kapsamında da motorlu araç işleteninin sorumluluğu hükümlerine göre hareket edilmektedir.

Tazminat taleplerinin usulüne göre ileri sürülmesi ve alacağın eksiksiz tahsili süreçlerinde tazminat avukatı yardımı alınması, ileride hak ve maddiyat kaybı gibi olumsuz sonuçlar doğmaması için önemli bir yaklaşımdır.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası

Ölümlü trafik kazası tazminat davası kusurlu araç sürücüsüne karşı açılabilir. Bunun yanı sıra bu tip davaların sigorta şirketine yöneltilebilmesi de mümkün olmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sigorta şirketlerinin zorunlu mali sorumluluk sigortasından kaynaklanan ve öngörülen sınırlar içinde yer alan zarar görenin tazminat taleplerini karşılaması söz konusudur.

Bir kaza söz konusu olduğunda öngörülen sınırlar dahilindeki zarar görenle sigorta ettireni koruyan sigorta türü zorunlu mali sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta ile maddi zararlar karşılanır. Zorunlu trafik sigortası her aracın yaptırması gereken bir sigorta türüdür. Trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Bununla birlikte çoğu zaman trafik sigortası yapılmadan araçlar trafikte yer alabilmektedir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası Talep Edilebilecekler

Ölümlü trafik kazası tazminat davası talep edilebilecekler arasında cenaze giderleri yer alır. Türk Borçlar Kanunu 54. Madde kapsamında ölümün hemen gerçekleşmediği hallerde tedavi masrafları, çalışma gücünün azalması nedeni ile oluşan kayıplar için tazminat talep edilebilir. Ayrıca ölenin desteğinden yoksun kalanların da uğradığı kayıplar için bunu talep etme hakkı bulunmaktadır.

TBK 56. Madde kapsamında ölenin ya da zarar görenin yakınlarına uygun bir miktar para ödemesi yapılabilmektedir. Türk Borçlar Kanunu kapsamında yapılan bu uygulama ölümlü trafik kazalarını ilgilendiren konulardan biridir.