Deport (Sınır Dışı) Avukatı

Deport (Sınır Dışı) Avukatı

Deport (Sınır Dışı) avukatı bulundukları ülkeden sınır dışı edilenlerin ihtiyaç duyacağı avukatlık hizmeti konusunda kendisinden danışmanlık alınacak kişidir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yer alan yabancıların bazı durumlarda sınır dışı edilmesi gerekir. Hukuki açıdan yabancıların karşılaşabileceği bu sürecin takibinde ise bir avukata danışmak en doğru yaklaşım olacaktır.

YUKK kanunu 52-56. Maddeler arasında yer alan düzenlemeler yabancıların hangi koşullarda sınır dışı edilebileceklerini açıklar. Buna göre 54. Maddenin ihlal edilmesi sınır dışı edilme nedenleri arasındadır. Bu maddede yer alan bir veya daha fazla durum oluştuğunda valilik sınır dışı etme kararı alır. 

Deport (Sınır Dışı) Kararı

İstanbul Deport (Sınır Dışı) avukatı yabancıların sınır dışı edilmesine sebep olan durumlar karşısında hukuki danışmanlık alınan kişidir. Anayasa’da yerleşme ve seyahat hürriyeti adı altında yer verilen 23. Madde uyarınca sınır dışı etme kararı yabancılar için geçerlidir ve Türk vatandaşları için uygulanamamaktadır. Ayrıca çifte vatandaşlığa sahip olan Türk vatandaşları da sınır dışı edilememektedir. 

Türkiye’de bulunan yabancı kişilerin sınır dışı edilmesi anayasa ile sınırları çizilmiş bir durumdur. Bununla birlikte sınır dışı gerekli olduğunda kanunlarla düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Anayasa’da seyahat hürriyetine de yer verilirken yabancı bir kişinin makul ve geçerli bir nedene dayanmaksızın sınır dışı edilmesi de mümkün olmamaktadır. 

Deport Kararı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

İstanbul Deport (Sınır Dışı) avukatı ülkede bulunan yabancıların çeşitli nedenlere dayanılarak sınır dışı edilmesi gerekli olduğunda hukuki süreçte destek alınabilecek meslek mensubudur. Yabancı kişilerin sınır dışı edilmesi birçok nedenle olabilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir.

Kişi usule aykırı bir biçimde ülke topraklarına girmekten alıkonamaz. Yabancı kişi ikamet ettiği ülkenin kurallarına uygun hareket ettiğinde sınır dışı edilemezken yasaya uygun olarak verilmiş bir karar varsa sınır dışı edilebilir. Yabancı kişi yasaya uygun olmayan şekilde sınır dışı edildiğinde bazı haklara sahip olur.

Bu durumda ise sınır dışı edilmesine karşı gerekçeler öne sürebileceği gibi durumunu yeniden inceletebilir. Ayrıca yetkili bir merciye başvurarak kendini temsil ettirebilir. Deport (Sınır Dışı) avukatı bu süreçte kendisinden destek alınabilecek kişidir. Hak kayıplarının önüne geçilmesi ve yabancı kişinin haklarının sınırlarını doğru anlayabilmesi için bu durum önem arz eder.

Deport (Sınır Dışı) Etme Kararı

Deport (Sınır Dışı) avukatı hakkında sınır dışı kararı verilen kişileri temsil edebilir. Deport (Sınır Dışı) etme kararı devletlerin ülkeleri için gerekli olan güvenliği sağlamaları amacı ile uygulanabilir. Kamu düzeni korunması gerektiğinde ve ülke güvenliği tehlikeye giriyorsa, yabancı kişilerin davranışları ülke için bir tehdit oluşturuyorsa sınır dışı kararı alınabilmektedir. Deport (Sınır Dışı) avukatı vasıtası ile alınacak hukuki destek sürecinde hak kayıpları engellenebilir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca yabancıların hangi koşullarda sınır dışı edilebileceği açıklanır. Sınır dışı etme kararı verilirken yasal dayanak olarak bu kanundan yararlanılır. Sınır dışı kararı verileceği zaman Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ya da re’sen yetki alan valilik tarafından bu karar alınır.

YUKK 53. Madde sınır dışı etme kararını hangi mercinin vereceğini belirtir. Bunun yanı sıra YUKK 54. Madde uyarınca yabancı kişi kanunda belirtilen halleri taşıdığında kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığında sınır dışı kararı verilmek üzere valiliğe bildirim yapılmaktadır. Bildirimin yapılmasının ardından ise valilik 48 saatlik yasal süresi içinde deport kararını vermekle yükümlüdür.

Deport (Sınır Dışı) Kararı Kimlere Verilebilir?

Deport (Sınır Dışı) avukatı hakkında sınır dışı etme kararı verilen kişilerin haklarının doğru anlaşılabilmesi için danışmanlık verir. Deport (Sınır Dışı) kararı kimlere verilebilir? Merak edilenler arasında yer alırken bu kişiler için YUKK 54. Maddeden yararlanılır. 

 • Terör örgütleri ile bağlantısı olanlar.
 • Terör örgütü yöneticileri
 • Terör örgütü üyeleri
 • Terör örgütü destekleyicileri
 • Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olanlar
 • Çıkar amaçlı suç örgütü sempatizanı olanlar
 • Çıkar amacı ile suç örgütü üyesi ya da destekleyicisi olanlar
 • Türkiye’ye giriş işlemleri için gerekli olan belgelerde sahtecilik yapanlar
 • Türkiye’de bulunurken geçimini temin etmek üzere meşru olmayan yolları kullanalar
 • Kamu güvenliği ve sağlığını tehlikeye sokanlar
 • Vize süresini 10 günden fazla geçirenler
 • İkamet izinleri iptal edilmiş kişiler
 • İkamet izni biten ve makul bir gerekçeye sahip olmadan 10 günden fazla süredir ülkede bulunanlar
 • Çalışma iznine sahip olmadığı halde çalışanlar
 • Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda yasal hükümleri ihlal eden kişiler
 • Türkiye’ye giriş yasağı kararı olmasına rağmen ülkeye giriş yapanlar
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilmiş kişiler

Deport (Sınır Dışı) avukatı yabancı kişilerin karşılaşabilecekleri çok sayıda problem karşısında çözüm gerekli ise destek sağlar. Hukuki temsilciye sahip olmak yasalar karşısında hak kayıplarını engelleyeceği gibi hakların doğru anlaşılmasına da yardımcıdır. 

Hakkında Deport (Sınır Dışı) Kararı Alınamayanlar

Deport (Sınır Dışı) avukatı sınır dışı kararı uygulamaları sırasında yabancı kişilerin hak kaybı yaşamaması için danışmanlık alınabilecek meslek mensubu olarak görev yapar. YUKK 55. Madde incelendiğinde hakkında sınır dışı kararı alınamayan kişilerin kimler olacağı daha iyi anlaşılacaktır.

 • Yabancı kişi sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezası ya da işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalacaksa sınır dışı edilemez
 • Seyahat etmesi konusunda çeşitli riskler bulunanlar (ciddi sağlık sorunu, hamilelik ya da yaş)
 • Hayati tehlikeye sahip rahatsızlık sebebi ile tedavi gören ve sınır dışı edildiği ülkede tedavi görme şansı olmayanlar
 • Mağdur destek süreci kapsamından yararlanan insan ticareti mağdurları söz konusu ise sınır dışı edilememektedirler
 • Psikolojik, fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalmış olan ve tedavileri süren kişiler sınır dışı edilememektedir.

Deport (Sınır Dışı) Kararı Verildiğinde Yargı Yolu

Deport (Sınır Dışı) avukatı hukuki destek alınacak kişidir. Yabancı kişi hakkında Deport (Sınır Dışı) kararı verildiğinde yargı yolu açıktır. Bu tür bir karar alındığında öncelikle yabancı kişiye ya da temsilcisine veya avukatına tebligat yapılır. Yabancı kişi bir avukattan danışmanlık alabilir. Eğer bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisine ya da yasal temsilcisine kararla ilgili bilgilendirme yapılırken itiraz usullerinin nasıl yapılması gerektiği konusunda da açıklama yapılır. 

Yabancı kişiye yapılan tebligatın ardından yasal süresi içinde idare mahkemesine başvuru yapılabilir. Tebligat yabancı kişiye ya da temsilcisine veya avukatına tebliğ edildiğinde 7 gün içinde mahkemeye başvuru hakkı tanınır. Ayrıca yabancı kişi sınır dışı kararı vermiş olan merciye de başvurusunu bildirmektedir. Bu tür bir mahkeme başvurusu ise 15 günlük süre içinde sonuçlanır. Mahkemenin vereceği karar kesin kabul edilir. Yargılama süresi içinde veya dava açma süresi kapsamında yabancı kişi sınır dışı edilememektedir. 

Deport (Sınır Dışı) ve Türkiye’yi Terk Etme Daveti

Deport (Sınır Dışı) avukatı yabancı kişiler için birçok konuda hukuki açıdan destek verebilecek olan taraftır. Yabancı kişiler için alınacak sınır dışı etme kararında belirtilmek üzere Türkiye’yi terk etme daveti yapılır. Bu durumda ise yabancı kişiye 15 günden az olmamak kaydıyla 30 güne kadar süre tanınacaktır. Bu kişilere çıkış izin  belgesi verilirken hiçbir harç ödemesi alınmaz. 

Türkiye’yi terk etmeleri için davet edilen kişiler süresine uygun hareket ederse haklarında giriş yasağı kararı uygulanmayabilmektedir. Yabancı kişi süresi içinde ülkeyi terk etmediğinde ise idari gözetim yasağına maruz kalır. Bazı kişiler ise Türkiye’yi terke davet edilmez. 

 • Kaybolma ve kaçma ihtimali olanlar
 • Yasla giriş çıkış kurallarını ihlal eden yabancılar
 • Sahte belge kullanan yabancılar
 • İkamet iznini asılsız belgelerle almak isteyenler
 • Kamu sağlığını tehdit eden yabancılar
 • Kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından sakıncası olan yabancılar

Deport (Sınır Dışı) ve İdari Gözetim Kararı

Deport (Sınır Dışı) avukatı sayesinde yabancı kişi bir haksızlığa uğraması durumunda haklarının korunması sağlanır. İdari gözetim kararı adı verilen uygulama kapsamında idari gözetim süresi uzatılacağı zaman yabancı kişinin her ay yapılan değerlendirmesine bağlı olarak avukatı ya da yasal temsilcisi tebliğ edilir. Bu tebligatta gerekçelere de yer verilmektedir. 

İdari gözetim kararını valilik alır. Bu karar alındığında yabancı kişinin GGM’de tutulması gerekir. GGM olarak kısaltılan kuruluş Geri Gönderme Merkezi’dir. Yabancı kişi burada 6 aydan fazla süre ile tutulamamaktadır. Bazı durumlarda bu süre; yabancı kişiler doğru bilgi ve belge vermediğinde ya da sınır dışı işlemleri için iş birliği yapmadığında en fazla 6 daha uzatılabilmektedir. 

 • Haklarında idari gözetim kararı uygulanan yabancılar şunlardır:
 • Kaybolma veya kaçma ihtimali olan yabancılar
 • Türkiye’ye giriş ve çıkışlar sırasında kural ihlali yapan yabancılar
 • Belgeleri sahta veya asılsız olan yabancılar
 • Kamu güvenliği ve sağlığını tehdit eden yabancı kişiler
 • Türkiye’den çıkmaları için kendilerine tanınan sürede mazeretleri olmadan çıkmayan yabancılar

Deport (Sınır Dışı) avukatı yabancı kişi için ortaya çıkabilecek sınır dışı problemlerinde ya da idari gözetim gerekli olduğunda destek alınabilecek meslek mensubudur. İdari gözetimle ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde gözetimin devamına zaruret görülmezse bu durum Bakanlığa bildirilmektedir. Bakanlık da uygun bulursa idari gözetimin kaldırılmasına karar verilir. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı kişiler yargı yoluna başvurabilir.

Yabancı kişinin bir avukatı yoksa bu durumda kendisine ya da yasal temsilcisine bildirim yapılır ve süreçte neler yapması gerektiği hakkında da bilgilendirme gerçekleştirilir. Yabancı kişinin kendisi ya da temsilcisi, avukatı karara itiraz etmek istediğinde mahkemeye başvuru yapması gerekir. Bu durumda ise Sulh Ceza Hakimliği yetkilidir. Sulh Ceza Hakimliği’nin karar verme süresi ise 5 gündür. Sulh Ceza Hakimi’nin vereceği karar kesin kabul edilir.

Deport (Sınır Dışı) Kararı Alınması

Deport (Sınır Dışı) avukatı vasıtası ile temsil edilmek yabancı kişiler açısından yarar sağlar. Deport kararı alınması durumunda izlenecek yol öncelikle tebligatı gerçekleştirmek olur. Yabancı kişiye ya da yasal temsilcisi veya avukatına tebligat yapılır. Yabancı kişinin avukatı yoksa bu defa yasal temsilcisi veya kendisine tebligat yapılırken itiraz etme usulleri hakkında da bilgilendirilir. Verilen kararda yer alması gereken bilgilerden biri de sınır dışı edilme gerekçesidir. 

Yabancı kişinin hakkında sınır dışı kararı verilmesi durumunda karar tebliğ edildikten sonra 15 günlük yasal süresi içinde idari işlemin iptaline yönelik olarak İdare Mahkemesi’ne başvurma hakkı bulunur. Bu hak yabancı kişi, yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından aranabilir. İdare Mahkemesi’ne açılacak dava sınır dışı etme kararı veren valiliğe karşı açılmalıdır. Dava süresi içinde yabancı kişi sınır dışı edilememektedir. Mahkeme 15 gün içinde bu başvuruyu değerlendirir ve karara bağlar. Verilen karar ise kesin hükmündedir. 

Deport (Sınır Dışı) avukatı yabancı kişilerin dava açması gerektiğinde konuya hâkim olacağından hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önem taşır. Dava açıldığında yabancı kişinin sınır dışı edilemediği görülürken bazı koşullar varsa bu durumda yabancı kişinin sınır dışı edilmesi gerekir. Yabancıların dava açmasına rağmen sınır dışı edilmesine neden olan gerekçeler şunlardır:

 • Yabancı kişi terör örgütü destekleyicisi, yöneticisi ise,
 • Yabancı kişinin suç örgütü üyesi ya da destekleyicisi olması durumunda,
 • Yabancı kişinin terör örgütüne üye olması durumu varsa,
 • Yabancı kişi suç örgütü yöneticisi ise,
 • Uluslararası kurum ya da kuruluşların tanımladığı terör örgütleri ile ilişkili olduğu düşünülen yabancı kişiler için,
 • Kamunun sağlığını tehdit, kamu güvenliğine zarar verme ihtimali olan yabancı kişiler için de sınır dışı kararı mahkeme tamamlanmadan verilebilir.

Yabancı kişiler hakkında sınır dışı etme kararı alındığında Geri Gönderme Merkezlerindeki kolluk kuvvetleri tarafından sınır kapılarına götürülmeleri gerekir. Yabancı kişinin Geri Gönderme Merkezi’ne götürülmeden sınır dışı edilmesi söz konusu ise bu defa Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki kolluk kuvvetleri aracılığı ile sınır kapılarına götürülmeleri icap eder. Sınır dışı işlemleri sırasında Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlarla ya da ilgili ülke makamları ile de iş birliği yapması mümkündür.

Deport (Sınır Dışı) Etme Kararı ve Anayasa Mahkemesi Başvurusu

Deport (Sınır Dışı) avukatı yabancı kişiler için danışmanlık alınacak olan hukuki temsilcidir. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkı herkes için var olan bir haktır. Yabancı kişiler de ülke vatandaşları gibi bu mahkemeye başvuru yapabilir. 

Yabancı kişi hakkında sınır dışı etme kararı alınmış ise İdare Mahkemesi’ne iptal davası açabilir. İdare Mahkemesi’ne açılacak iptal davasına yönelik olarak mahkeme red kararı verirse bu durumda yabancı kişi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını kullanabilir. İptal davası açılırken yürütmeyi durdurma kararı istenmesi gerekirken bu konuda uzmanlık sahibi bir avukata başvurmak her zaman yarar sağlar.  

Deport (Sınır Dışı) Kararı ve Yabancı Kişinin Seyahat Masrafları

Deport (Sınır Dışı) kararı verildiğinde yabancı kişilerin pasaportlarının yanı sıra diğer belgeleri sınır dışı gerçekleşene kadar tutulabilmektedir. Biletler sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile paraya çevrilebilir. Sınır dışı edilen yabancılar seyahat masrafını kendisi karşılar. Yabancı kişinin parası olmadığında ise masrafları Genel Müdürlük karşılamaktadır. Yabancı kişi bu masrafları ödemediği sürece tekrar ülkeye girişine izin verilmeyebilir. Sınır dışı işlemleri sırasında ortaya çıkan masraflar amme alacağı olarak kabul edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Deport kararı, bir ülkede bulunan yabancı uyruklunun ülkeden sınır dışı edilmesi adına verilen karardır. İşbu karar, ilgilinin ülke giriş yapmasına hukuken engel teşkil eder.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde deport kararı, ilgili valilik veya Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilir.
Deport kararına karşı yapılması gereken, hiç şüphesiz hukuk yoluna başvurmaktır. İlgili, hakkında verilen sınır dışı kararının kendisine tebliğini takiben yasal süresi içinde mahkemeye başvurabilir.