Araç Değer Kaybı Avukatı

Araç Değer Kaybı Avukatı

Araç değer kaybı avukatı trafik kazaları sonucunda oluşan hasarlar ve hukuki süreç için danışmanlık ve vekillik hizmeti alınacak meslek mensubudur. Kaza yaptıktan sonra motorlu araç onarım gördüyse satış değerinde belli bir oranda düşüş olur. Araç değer kaybı araç sahibinin malında zarar oluşması durumunda talep edilir. Araç değer kaybı olarak adlandırılan durum aracın olay tarihinde taşıyacağı değer ile kazadan sonra tamir edilmesi durumunda ortaya çıkan değeri arasındaki maddi farktır.

Araç onarıldığında ikinci el olarak satışı sırasında kazaya bağlı onarımdan kaynaklanan bir değer düşüşü olur. TRAMER kayıtları incelendiğinde aracın hasar gördüğü ve onarım geçirdiği anlaşılır.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı avukatı tarafından temsil edilmek hak kayıplarının engellenmesi açısından en doğru yaklaşımdır. Trafik kazaları nedeni ile oluşan araç hasarları onarılsa dahi aracın maddi değerinde bir düşüş yaşanır. Araçta oluşan bu maddi değer kaybı ise araç değer kaybı olarak adlandırılır. Araç değer kaybı hesaplanacağı zaman çeşitli kriterlere bakılır. Değer kaybına yönelik miktarın belirlenme aşamasında aracın modelinin yanı sıra markasına, kaza olduğundaki kilometresine, aracın yaşına bakılır.

Değer kaybı olarak adlandırılan durum bilirkişi raporları ile tespit edilir. Aracın kazadan önceki serbest piyasadaki satış değeri ile kaza olduktan sonra ve onarımın ardından ikinci el piyasasındaki satış değeri arasındaki farkın ne olduğunun tespit edilmesi gerekir. 

Araç Değer Kaybı Tazminatı

Araç değer kaybı avukatı kişi haklarının korunması, savunulması ya da hakların sınırlarının doğru anlaşılabilmesi için görev yapar. Hukuki destek almak trafik kazaları sırasında ortaya çıkan araç değer kaybı gibi konularda yasal hakların doğru anlaşılabilmesi için gereklidir. Bu sayede zaman kaybı yaşanması engellenirken hukuki sürecin doğru takip edilmesi, hakların korunması da sağlanır. Araç değer kaybı tazminatı söz konusu ise her kilometre değerine sahip araçlar için değer kaybı tazminatı istenebilmektedir. 

Trafik sigortası genel şartları incelendiğinde yapılan değişikliklerin ardından 2021 yılından itibaren araçta kilometre sınırına bağlı olan tazminat davası hakkının kaldırıldığı görülür. Buna bağlı olarak da aracın kilometresi ne olursa olsun araç değer kaybı tazminat davası açılabilmektedir. Araç değer kaybı başvurusu yapılması gerekli ise koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Araç değer kaybı başvurusu öncelikle sigorta şirketi üzerinden gerçekleştirilir.

Sigorta şirketi yazılı şekil şartına bağlı olarak yapılan bu müracaata onay vermediğinde ya da geri dönüş sağlamadığında ise Sigorta Tahkim Komisyonu devreye girer. Sigorta şirketinin başvurunun ardından 15 günlük yasal bir süre içinde müracaatı yanıtlaması beklenir. 

Araç Değer Kaybı Tazminat Davası

Araç değer kaybı avukatı araç değer kaybı tazminat davası açılacağı zaman başvurulan uzmandır. Hukuki konularda destek alınması kişi haklarının korunması açısından gerekir. Bir motorlu araç kazaya karıştığında hasar oluşması durumunda onarılması gerekir. Bu işlem ise motorlu aracın piyasa satış değerinde istenmeyen bir düşüşe yol açar. Kazaya karışan taraflardan zarar gören bu durumda sigorta şirketine başvuru yapmak sureti ile zararının tazmin edilmesini isteyebilir. 

Aracın kazaya karışmadan önceki piyasa değeri ile kazaya karıştıktan sonra onarılması ile oluşan piyasa satış değeri arasında belirgin bir fark olur. Araç değer kaybı davası açılmak sureti ile aracın sahibi aracında ortaya çıkan bu piyasa değerindeki düşüşü karşı taraf sürücüsünden tazmin edebilir. Araç sahibinin kazaya karışan taraftan alabileceği oran karşı tarafın kusur oranı ile de ilişkilidir.

Kazaya karışan araç sahibi aracının piyasa değerinde oluşan değer kaybını talep edeceği zaman kusurlu tarafın; araç sahibi, araç sürücüsü araç işleteni ya da zorunlu mali sorumluluk sigortasından talepte bulunabilir. 

Araç Değer Kaybı Davası ve Koşulları

Araç değer kaybı avukatı tazminat davası açılması gerekli ise danışılması gereken kişidir. Bu sayede kişi haklarının korunması da sağlanır. Kazaya karışan araçta oluşacak hasar giderilse dahi aracın ikinci el piyasa değerinde belirli bir oranda kayıp yaşanır. Araç değer kaybı davası ve koşulları söz konusu ise öncelikle davaya karışan araçlar devreye girer. Kaza oluştuğunda çift taraflı bir trafik kazasından söz edilebilmesi zorunludur. Ayrıca değer kaybına yönelik olarak talepte bulunacak olan kişinin kusur oranına da bakılması gerekir.

 • Kaza sırasında araçta bir hasar oluşmalı ve onarım da gerçekleştirilmelidir.
 • Kaza çift taraflı bir trafik kazası olmak zorundadır.
 • Değer kaybı talep edenin kusur oranına bakılmalıdır.
 • Hasarlı parçalar daha önceden başka bir kazaya bağlı olarak onarılmış olmamalıdır. 
 • Tek taraflı olan kazalarda araç değer kaybı talep edilemez. (Ağaca çarpma, bir yere sürtme vb.)
 • Taraflardan %100 kusurlu olan araç değer kaybı talep edemez.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı avukatı ile temsil edilen kişilerin hakları güvence altına alınır. Bu nedenle de her tür hukuki konuda avukatlık hizmeti alınması yarar sağlar. Araç değer kaybı hesaplama işlemleri sırasında ise bazı teknik çalışmaların yapılması zorunludur. Araç değer kaybı hesaplama işlemi sırasında hasarlı bölgenin daha önce bir onarım görüp görmediğine bakılır.

Araçta tespit edilecek olan değer kaybından diğer araçtaki kusur oranına bağlı olarak zarar veren sürücünün yanı sıra aracın işleteni de müteselsilen sorumlu olur. Karşı tarafın kusur oranı ise talep edilen zarar belirlenirken dikkate alınır. Kaza geçiren araçla ilgili olarak piyasa değerinde oluşan düşmeyi belirleyen birçok kriter dikkate alınır. İnceleme sırasında göz önünde bulundurulacak olan unsurlar şunlardır:

 • Araç modeli
 • Araç markası
 • Araç özelliği
 • Kazanın ardından araçta oluşan hasar
 • Kaza sebebi ile araçta yapılan onarımlar
 • Araç kilometresi
 • Araç kaza yaptığındaki yaşı

Araç Değer Kaybı Hangi Durumda İstenmez?

Araç değer kaybı avukatı tarafından verilecek danışmanlık hizmeti sayesinde araç değer kaybı hangi durumlarda istenmez konusu ile ilgili olarak bilgi alınabilir. Araçla ilgili olarak bazı durumlarda değer kaybına yönelik bir talep oluşturulamaz. Araç değer kaybı olarak tanımlanan durum motorlu araçlar için geçerlidir. Motorlu bir araç kaza yaptığında kazadan önceki piyasa satış değeri ile kazanın ardından onarımla birlikte piyasa satış değeri arasında fark ortaya çıkar.

Araç kazanın ardından çok fazla hasar gördüğünde ve onarımı ekonomik olmadığında perte çıkar. Aracın hurdaya çıkması durumunda ise araç sahibinin araca ait ikinci el piyasa değeri üzerinden tazminat alma hakkı doğar. Bu bedel araç bedeli olarak sürücüye verilir. Hurdaya çıkan bir araç söz konusu ise araç sahibi araç değer kaybı konusunda bir talep oluşturamaz. 

Araç Değer Kaybı Sorumlu Taraf

Araç değer kaybı avukatı tarafından temsil edilen kişiler açısından haklar güvence altına alınabilir. Araç değer kaybı sorumlu taraf söz konusu ise kazanın çift taraflı olup olmadığına bakılması gerekir. Kaza çift taraflı olduğunda ve kazaya karışan araçlar motorlu ise kazaya bağlı olarak ortaya çıkan değer kaybı gerçek zarar kapsamında değerlendirilmektedir.

Kazaya karışan motorlu araç sahibi, araç işleteni ve varsa bağlı olduğu teşebbüs trafik kanunları uyarınca koşullar sağlanmış ise müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı da aşan kısım yönünden sorumlu tutulur.

Araç Değer Kaybı Davası

Araç değer kaybı avukatı araç değer kaybı davası açılırken görev alır. Bu tür bir dava açmak isteyen tarafın koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekir. Araç değer kaybı davası açılacağı zaman bazı belgelere ihtiyaç duyulur. Bu belgeler ise şunlardır:

 • Kaza gerçekleştiği sırada tutulan kaza tespit tutanağı
 • Kusur oranlarını belgeleyen tutanak
 • Hasara ilişkin tespit tutanağı
 • Hasarı gösteren fotoğraflar (Araç hasarına ilişkin fotoğraflar her açıdan çekilmelidir)
 • Onarım yapılırken alınan parçaların faturaları
 • Onarım sırasında ortaya çıkan işçilik bedelini belgeleyen faturalar
 • Sürücü ehliyet belgesi
 • Sürücü kimlik belgesi
 • Araçlara ait ZMMS poliçeleri
 • Araç ekspertiz raporu

Araç Değer Kaybı Sigorta Şirketi Başvuru

Araç değer kaybı avukatı aracılığı ile uğranılan zararın telafi edilebilmesi söz konusu olur. Trafik kazasına bağlı olarak motorlu aracı zarar gören taraf öncelikle zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında öngörülen sınırlara bağlı olarak dava başvurusu yapmadan önce ilgili sigorta kuruluşu ile irtibata geçer. Bu başvuru yazılı olarak yapılır. Sigorta şirketinin araç sahibinin başvurusuna müracaat tarihinden itibaren 15 günlük yasal süresi içinde yanıt vermesi gerekir.

Sigorta şirketi başvuruya 15 gün içinde yazılı olarak cevap vermediğinde ya da verdiği cevap olumsuz olduğunda dava açılabilir. Araç değer kaybı tazminat davalarında dava açılmadan önce yapılması gereken ilk işlem sigorta şirketine başvurmak olmalıdır. Kazanın ardından motorlu araçta oluşan hasarın tazmini istendiğinde sigorta şirketine başvuru yapılmaması durumunda dava açma koşulları sağlanmamış olur. 

Araç Değer Kaybı Davası Öncesi Sigorta Şirketi Başvuru Zorunluluğu

Araç değer kaybı avukatı aracılığı ile alınacak danışmanlık hizmetinde araç değer kaybı davası açacak olan tarafın hakları ve haklarının sınırları net bir şekilde anlaşılabilir. Kazada zarar gören motorlu araç için talep edilecek araç değer kaybı için önce sigorta şirketine başvuru yapılır. Sigorta şirketinin sorumluluğu ise kendisine yapılan dilekçe ile müracaata 15 günlük yasal süresi içinde yanıt vermektir.

Sigorta şirketi yapılan başvuruya dönüş yapmadığında ya da olumsuz yanıt verdiğinde bu defa zarar gören taraf dava açabilir. Sigorta şirketine başvuru zorunluluğu dava koşulları arasında yer alır. Kanun gereği araç değer kaybı öncelikle karşı tarafın zorunlu mali mesuliyet sigortasından talep edilebilir. Sigorta şirketi başvuruyu kabul etmediğinde ya da müracaata ilişkin olarak eksik ödeme gerçekleştirdiğinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulur.

Sigorta Tahkim Komisyonu başvuruları dosya üzerinden değerlendirilmektedir. Hakemlerin gerekli bulması durumunda ise duruşma düzenlenebilmektedir. Hak talep edecek olan tarafın komisyona başvuru sürecinde tüm belgelerini eksiksiz ve tam olarak sunması oldukça önemli bir konudur. 

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkim Komisyonu

Araç değer kaybı avukatı zarar gören taraf için dava açmadan önce sigorta şirketine başvuru yapılır. Sigorta şirketi başvuruya yasal süresi içinde yanıt vermez ya da olumsuz cevap verirse bu durumda da Sigorta Tahkim Komisyonu’na müracaat edilmesi gerekir. Araç değer kaybı tazminatı talep edilirken sorumlu olan kişilerin kimler olduğu da merak edilenler arasında yer alır.

Araç değer kaybı talebi söz konusu ise dikkate alınması gereken konuların başında kazanın çift taraflı olması ve motorlu araçların kazaya karışmış olması gerekir. Kazada zarar veren sürücü, aracın işleteni ve aracın varsa bağlı olduğu teşebbüsün sahibi müştereken ve müteselsilen sorumlu olan taraftır. Ayrıca zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan firma ve aşan kısım dikkate alındığında varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı da sorumlu görülen taraftır.

Araç Değer Kaybı Tespit

Araç değer kaybı avukatı trafik kazaları ile ilgili olarak oluşabilecek zararlar karşısında açılan tazminat davaları, araç değer kaybı davaları gibi pek çok konuda deneyimli olan meslek mensubudur. Bir avukat tarafından temsil edilmek kişi haklarının korunması sırasında önemli hale gelir. Araç değer kaybı tespit işlemleri yapılırken uyulması gereken kurallar vardır. Değer kaybı başvurusu yapan tarafın öncelikle Trafik Sigortası Genel Şartları konusunu dikkate alması gerekir. Bu durumda ise koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.

 • Öncelikle başvuru sürecinde aracın pert olup olmadığı dikkate alınır.
 • Araç değer kaybı talebini oluşturan taraf %100 kusurlu ise bu başvuruyu yapamaz.
 • Kazaya bağlı hasar oluşması ve hasarın tamirinin yapılması da tespit aşaması için geçerlidir. 
 • Araçta onarım gören parçalar daha önce başka bir nedenle onarılmamış olmalıdır.

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkim Komisyonu

Araç değer kaybı avukatı bir dava açmadan önce kazada zarar gören tarafın sigorta şirketine başvuru yapmış olması koşulu aranır. Bunun yanında sigorta şirketi olumlu yanıt vermez ise ya da zarar gören tarafa geri dönüş sağlamadığında Sigorta Tahkim Komisyonu devreye girer. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun görevi sigorta ettiren taraf ile üye sigorta kuruluşları ve sigortadan menfaat elde eden kişiler arasındaki sigorta sözleşmelerine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmektir.

Bu çözüm sürecinde bağımsız olarak görev yapan sigorta hakemlerinden yardım alınır. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru öncesinde sigorta şirketi ile irtibata geçmek gerekir. Sigorta şirketinden alınan geri dönüşe bağlı olarak Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulurken belgelerin sunulması önem arz eder. Sigorta Tahkim Komisyonu başvuruları posta yolu ile yapılabileceği gibi şahsi müracaat yolu ile de olabilir. 

Başvuru sürecinde bir form doldurulması gerekir. Form doldurulduktan sonra ise ıslak imzalı olarak teslim edilmesi icap eder. Faks yolu ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun onayladığı başvurular karşısında sigorta şirketi zararı ödemekle mesul olur. 

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Belgeleri

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılırken bazı belgelerin eksiksiz ve tam olarak sunulması icap eder. Bunlardan biri de başvuru formudur. Başvuru formu doldurulduktan sonra başvuru sahibi tarafından ıslak imza ile teslim edilmelidir. 

 • Başvuru sahibinin kimlik belgesi fotokopisinin de belgeler arasında yer alması gerekir. 
 • Başvuru işlemleri sırasında bir ücret yatırılması zorunludur.
 • Yatırılan ücrete ilişkin makbuzun da gerekli belgeler arasında yer alması icap eder. 
 • Sigorta şirketinin zarar gören tarafın müracaatını reddettiğine dair imzalı nihai cevap yazısı teslim edilmelidir.
 • Sigorta kuruluşunun neden zararı karşılamadığını açıklayan detayları içeren belge.
 • Uyuşmazlıkla ilgili olarak zarar gören tarafın haklılığını ispat edebilecek her tür belge.

Bu evraklar eksiksiz ve tam olarak teslim edildiğinde komisyon ilgili başvuruyu incelemeye alır. Başvurunun gerekli şartları taşıyıp taşımadığının tespiti ön inceleme aşamasında gerçekleşir. Komisyon 15 günlük süre içinde başvurunun sigorta hakemleri tarafından ele alınıp alınmaması gerektiğine karar verecektir. Bağımsız sigorta hakemleri görevlendirildiklerinde dört ay içinde karar vermek zorundadırlar. Hakemlerin süresi içinde görevini yapmaması ya da olumsuz yanıt vermesi durumunda ise uyuşmazlık yetkili mahkemelere taşınabilir. 

Araç Değer Kaybı Yetkili Mahkeme ve Dava Zamanaşımı Süresi

Haksız fiile bağlı olarak açılacak olan tazminat davası için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat edilmesi gerekir. Dava sigorta şirketine karşı açılacaksa bu durumda da Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulur.  Maddi hasarlı bir trafik kazası sebebi ile zarar gören araç yetkisiz bir servise yönlendirilirse ve orijinal parça kullanılmamasından kaynaklanan bir araç değer kaybı oluşursa bu durumda kasko şirketi için açılacak dava Tüketici Mahkemesi’ne olur.

Araç değer kaybı zamanaşımı süresi bakımından zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenilmesinin ardından 2 yıldır. Bunun yanı sıra kaza meydana geldikten sonra 10 yıllık zamanaşımı süresi devreye girer.

Sıkça Sorulan Sorular

Araç değer kaybı; icra takibi, Sigorta Tahmin Komisyonu başvurusu veya asliye ticaret mahkemesine başvurmak suretiyle talep edilebilir.
Araç değer kaybı, kusurlu bulunan aracın işleteni ya da sigortası tarafından ödenir.
Araç değer kaybı davası süresi, TBK m.72 uyarınca; “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.”