İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi

İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi

İşyerlerinde üretimin yapılması, memnuniyet sağlanması ve daha pek çok gereklilik, işçinin kavga etmesi, ağız dalaşında olması gibi sebeplerle bozulabilmektedir. Bu durum işyerinin itibar kaybına uğramasına, iş akışının bozulmasına sebep olabileceği için kanunda bununla ilgili bir düzenleme bulunur. İşte bu sebeple kavga eden işçinin işten çıkarılabilmesi hakkı doğabilir. Böylece işveren işçiyi işten çıkardığı için kıdem tazminatı ödemek zorunda kalmaz. Biz de bu kapsamda içeriğimizde işçinin işyerinde kavga etmesi hakkında tüm detaylardan bahsedeceğiz.

İşçinin İş Yerinde Kavga Etmesi Nedir?

Çalışma alanı sınırları içerisinde ya da dışarısında, işçinin iş arkadaşı ya da üçüncü bir kişi ile kavga etmesi, söz dalaşında bulunması vb. hareketler, işçinin iş yerinde kavga etmesi kapsamına girmektedir. Bu suç işlendiğinde işverenin itibarı sarsılmakta, iş akışı sekteye uğramaktadır. Böylece maddi ve manevi açıdan pek çok kayıp ortaya çıkmaktadır. İşte bu durumda işvereninin işçiyi işten çıkarma hakkı bulunur.

İşveren Hangi Sebeplerle İşçinin Sözleşmesini Feshedebilir?

İşçi, çalışmakta olduğu işletmeden kendi isteğiyle ayrılabilir. Ayrıca bu durum işveren için de geçerlidir. Ancak bunun haklı sebep gösterilip gösterilmeme durumuna göre farklı sonuçları ortaya çıkabilmektedir. Bu sonuçlar aşağıdaki gibidir:

  • İşveren herhangi bir sebep göstermeden işçiyi işten çıkarabilir. Ancak bu durumda işçiye kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü ortaya çıkacaktır.
  • İşveren sebep göstererek işçiyi işten çıkarabilir. İşte bu durumda sebep gösterildiği için işçinin kıdem tazminatı alması mümkün olmayacaktır. Tabii ki hangi sebebin gösterildiğine göre süreç değişiklik gösterebilmektedir.
  • İşçinin işyerinde kavga etmesi, sözlü dalaşta bulunması işyerinin itibarını ve çalışma düzenini bozabileceği için bu durumda işverenin işçiyi işten çıkarma hakkı bulunur. Bunun sonucunda işveren kıdem tazminatı ödeme durumunda kalmaz.

Yukarıdaki durumlar göz önünde bulundurulduğunda, işverenin işyerinde kavga etmesi ya da benzeri hareketler sergilemesi, iş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olabilir. Bu durumda ne kadar hakkını arasa da sonuç alamayacaktır.

İş Sözleşmesi Hangi Durumlarda Feshedilebilir?

İşyerinde işçi tarafından huzursuzluk çıkarıldı ve bu huzursuzluk işyerinin düzenini bozdu ise, iş sözleşmesinin feshi için uygun ortam oluşacaktır. Ancak bu durum her ne kadar gerçekleşmiş olsa da belirli hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunlar ise şu şekildedir:

  • İşçinin çıkardığı huzursuzluk ile ilgili olarak mutlaka uyarılması gerekir. Eğer işçi yazılı şekilde uyarılmadı ise bu durum kanıt olarak gösterilemeyecektir. İlerleyen süreçte iş sözleşmesi feshedileceği zaman işçinin daha önce yazılı olarak uyarıldığı kanıt olarak gösterilebilir.
  • Olaydan itibaren 6 gün içerisinde işçiye yazılı bir uyarı gönderilmesi gerekir. İşçinin uyarılmasına rağmen hala bu sorunlar gerçekleşiyorsa, bu durumda fesih bir hak durumuna gelir.
  • İşçi kavga çıkardı ise işveren işçiyi dilediği zaman işten çıkaramaz. Bunun için net süreler belirtilmiş olmasa da makul süre içerisinde fesih sürecinin başlatılması gerekir. 2-3 ay sonra fesih gerçekleştirilmek istenirse, bu durumda mahkeme tarafından bu durum hoş karşılanmayacaktır.

Yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurularak işçinin iş sözleşmesi sonlandırılabilir. İşveren haklı olduğu için de herhangi bir kıdem tazminatı ödemesine gerek olmaz. İşçinin tüm bu süreçte doğacak olumsuzluklara katlanması gerekir.

İşçi Kavga Ederek İşten Çıkarılırsa Hakları Nelerdir?

İşverenin haklı sebepler göstererek işçiyi işten çıkarması mümkündür. Bu sebeple de işçinin kıdem ya da ihbar tazminatı alması mümkün olmaz. Belirtilen tazminatları alabilmesi için işten çıkarılmasının haksız sebeplere dayandırılmış olmasıdır. Süreçte yapması gerekenler aşağıdaki gibidir:

  • İşçi haksız şekilde işten çıkarıldı ise süreç zorlu olacağı için mutlaka deneyimli bir iş avukatından destek almalıdır.
  • İşçi alacağı davası açarak, işverenin haksız sebeplerle kendisini işten çıkardığını kanıtlaması gerekir.
  • Belirli çalışma süresi şartları vardır ve bu şartların tamamına işçinin uyması gerekir.
  • İşçinin haklı olduğu kanıtlanırsa işine tekrar başlaması gerekir. Eğer başlatılmazsa, 4 ila 8 ay arasında belirlenen tazminat tutarının işçiye işveren tarafından ödenmesi gerekir.

İşçinin haklı olduğu durumlarda yukarıdaki adımlara uyarak hareket etmesi, haksızlığının ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Böylece çok daha etkili bir süreç yönetimi gerçekleşmiş olur.

İşyerinde işçinin çıkardığı kavgalar ile huzursuzluk ve maddi kaybın oluşması muhtemeldir. İşte bu durumda işverenin işçiyi işten çıkarma hakkı bulunur. Ancak sürecin pek çok detayı bulunduğu için “İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi” isimli içeriğimizi hazırlayarak size detaylı bilgi aktarmaya çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

İki işçinin işyerinde kavga etmiş olması, kavganın niteliklerine göre iş kazası olabilir ya da olmayabilir. Bu durum iş kazası niteliklerinin olayda var olup olmadığına göre değişikliğe uğrayacaktır.
İşçi işyeri dışında üçüncü kişilerle kavga ederse, bu durumda işveren uyarıda bulunabilir ancak bu durum fesih nedeni değildir. Ancak işyerinde iki işçinin kavga etmesi fesih nedenini ortaya çıkarabilmektedir.
Kavga ederek işyerinin maddi ve manevi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmasına sebep olunduğu için, işverenin işçiyi işten çıkarma hakkı bulunur. Bu durumda işçinin kıdem ya da ihbar tazminatı alması mümkün olmayacaktır.