İşçinin İstifaya Zorlanması

işçinin istifaya zorlanması

İşverenler tarafından işçilere uygulanan baskı ve mobbing, ne yazık ki her geçen gün artmakta ve bununla ilgili çeşitli hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Çünkü işçinin isteği olmadan istifa etmesi ve istifa etmeye zorlanması, işverenin ağır kusurlu halleri arasında yer alır. İşçinin ilerleyen dönemde farklı bir işe girerken problem çıkmasından endişe duyması sebebi ile bu zorunlu istifayı kabul ettiği de bilinmektedir. Ancak bu tür bir zorunluluğun işverene olan yaptırımları çok büyük olacaktır. Bizde de içeriğimizde işçinin istifaya zorlanması ile ilgili tüm detaylardan bahsedeceğiz.

İşçinin İstifaya Zorlanması Nedir?

İşçinin, herhangi bir sebep olmaksızın, haksız bir şekilde baskı kurularak, mobbing yapılarak istifa ettirilmeye çalışılması, işçinin istifaya zorlanması olarak adlandırılmaktadır. Bunun temel nedeni de işveren tarafından işçiye kıdem tazminatı verilmek istenmemesidir. Buradan hareketle işçiye mobbing yapılması sonucunda istifa dilekçesi imzalatılmaya çalışılmaktadır. Ancak tüm bu hareketler hukuka aykırı olup, işverene ağır ceza gerektirmektedir. Ayrıca işçinin istifa etmesi ya da istifa etmiş gibi gösterilmesi durumları da olabilir. İşverenin suçlu olduğunun kanıtlanması için de çeşitli ispat yöntemlerine başvurulmalıdır. Peki, hangi şekillerde istifaya zorlama gerçekleşir?

İşçinin İstifaya Zorlanması Nasıl Gerçekleştirilir?

İşverenin, işçinin iradesi olmadan, iradesini yok sayıp, onun istifa etmesini sağlaması pek çok şekilde mümkün olabilir. Tüm bu haller, Yargıtay kararlarında net bir şekilde görülebilir. Şimdi size bu hallerden bahsedeceğiz:

  • İşçiye Mobbing Uygulanması: Son yüzyılda, iş olanaklarının artması, işverenlerin daha ucuza işçi bulmaları ya da işçilerin kendilerine tehdit oluşturma ihtimali gibi sebeplerle işçilere mobbing uygulanmaktadır. Bu şekilde işçinin hakları elinden alınmakta, çalışma şartları zorlaştırılmakta ve istifa etmesi için gerekli ortam hazırlanmaktadır.
  • İşçiye İradesini Yok Sayarak İstifa Dilekçesi İmzalatılması: İşçinin çeşitli sebepler gösterilerek işten çıkarılmaya çalışılması, bunun için baskı uygulanmasıdır. Böylece işçinin istifa dilekçesini imzalamaktan başka çaresi kalmaz. Ayrıca burada tehdit vb. durumlar da devreye girebilir. İşte bunun için işçinin mutlaka ispat yöntemlerine başvurması gerekir.
  • İşçi İstifa Etmiş Gibi Gösterilmesi: Ağır kusurlu hareketlerden biri olmakla beraber, bu hareketle işçinin istifa etmiş gibi gösterilmesi sağlanır. Çoğu zaman işçi işten çıkarıldığını, işyerine geldiğinde öğrenir. İşte bunun için de ispat yöntemleri ile haksız olunduğunun kanıtlanması önemli olacaktır.

İşverenler, çeşitli sebeplerle bu yollara başvurur ve bu şekilde işçinin zorla işten çıkarılması ya da istifa ettirilmesi sağlanmış olur. Peki, neden işveren bu yola başvurur?

İşveren Neden İşçiyi İstifaya Zorlar?

İşçinin tavırlarından, yaptığı hareketlere kadar pek çok eylem ya da sözün kanıt gösterilerek işçinin işten çıkarıldığına şahit olunmaktadır. Ancak zorla istifa ettirilmesinin temel nedenlerinden bir tanesi, işçinin kıdem tazminatı almasının önlenmesidir. Çünkü kıdem tazminatı almak için işçinin işten çıkarılması gerekir. İşçi kendi isteği ile istifa ederse, bu durumda kıdem tazminatı alma durumu ortadan kalkacaktır. İşte bunun için işverenler işçileri istifaya zorlamaktadır.

İşçinin Zorla İstifaya Zorlandığı Nasıl İspatlanır?

Her suçta olduğu gibi işçinin istifaya zorlanması suçunda da işçinin belirli ispat yöntemlerine başvurması gerekir. Eğer bu yöntemlere başvurmazsa, işverenin haksız olduğu kanıtlanamaz ve işçinin hem işinden olmasının önüne geçilemez hem de kıdem tazminatı alması sağlanamaz. Peki, hangi yöntemlere başvurmak gerekir?

  • Olaya tanık olan kişiler,
  • Kamera görüntüleri,
  • Ses kayıtları,
  • Sesli görüşmeler,
  • Mesajlaşmalar,
  • Yazışmalar ve
  • Çeşitli raporlar ile işçinin istifaya zorlandığının ispatlanması mümkündür. İşte bu durumda kişi haksızlığını ispat edebilir.

İşverenlerin işçilere uyguladığı pek çok baskıdan söz etmek mümkündür. İşçinin istifa ettirilmesi, istifaya zorlanması ya da diğer pek çok yöntem de bunlara örnek olarak gösterilebilir. Biz de bu içeriğimizde “İşçinin İstifaya Zorlanması” konularından bahsetmeye çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

İstifa eden işçi işsizlik maaşı alamasa da eğer işçi zorla işten çıkarıldı ve istifaya zorlandı ise bu durumda işsizlik maaşı alabilir. Ancak bunun gerekli merciiler önünde kanıtlanması gerekir. İşsizlik maaşı almamasına hükmedilse bile gerekli kanıtlar sağlanırsa, bu hüküm bozulacaktır.
Bazı durumlar göz önünde bulundurularak, işçinin kıdem tazminatı almasının önüne geçmek için işçilerin istifaya zorlandıkları görülmektedir. İşte bu süreç oldukça hassastır ve dikkat gerektirir. Yanlış bir hareket işçinin bir anda haksız duruma düşmese sebep olabilir. Bunun için mutlaka tecrübeli bir iş avukatından destek alınmalı ve sürecin birlikte yönetilmesi sağlanmalıdır.