İflas Avukatı

İstanbul iflas avukatı

İflas avukatı; iflas hukukunu ilgilendiren her türlü hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuk danışmalığı veya dava vekilliği hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden avukattır. İflas avukatı; ticari işlemler dolayısıyla doğan borç ve alacakların tahsili adına gereken hukuk prosedürünü yürütür, konkordato, iflas takibi vs. işlemleri takip eder, itiraz davası gibi dava takibi işlerini ifa eder.

İflas avukatı iflas hukuku üzerine uzmanlık ve yetkinlik sahibidir. Hukukun en kapsamlı disiplinlerinden biri olan iflas hukuku, sürekli güncellenen dinamik bir mevzuata sahiptir. Bu nedenle, iflas hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümünde avukat yardımı oldukça önemlidir. Zira yapılacak herhangi hatalı veya ihmali işlemde telafisi güç hukuki kayıpların yaşanması oldukça muhtemeldir.

İstanbul’da İflas Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İcra ve İflas Hukuku düzenlemeleri ile alacağın pratik yollarla hızlı bir şekilde tahsil edilmesi sağlanmaktadır. İşbu hukuk dalının temel yasal dayanağı ise, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’dur. AHD Hukuk çatısı altında iflas avukatı olarak hizmet veren avukatlar; üstlendiği davalarda müvekkillerinin hukuki haklarını ve menfaatlerini koruma altına almak, güncel mevzuatı takip ederek somut uyuşmazlığın çözümü adına etkili çözüm yolları üretmek ve müvekkili ile dinamik bir iletişim kurarak sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak noktasında gereken çalışmayı sarf etmektedir.

İflas Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul’da iflas avukatı hizmeti veren AHD hukuk avukatları;

 • İflas davaları,
 • İflas itiraz davası,
 • İflas kararına karşı kanun yollarının tüketilmesi,
 • İhalenin feshi davası,
 • Menfi tespit davası,
 • Tasarrufun iptali davası,
 • İstirdat davası,
 • İflas masasına kayıt prosedürü,
 • Konkordato,
 • Şirket borç durumu ve buna bağlı iyileştirme projesi düzenlemesi,
 • Şirket sözleşmeleri,
 • İflas etmiş ya da etmekte olan şirketlerin birleşme veya satma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeniden yapılandırma prosedürü.

İflas Avukatı Vekalet Ücretleri

İflas avukatı vekalet ücretleri, avukat ile müvekkil ilişkisi kapsamında serbestçe belirlenmekte olup bu serbestiye getirilen bir sınırlama mevcuttur. Buna göre vekalet ücretinin avukatlık asgari ücret tarifesinde öngörülen miktardan daha az olması mümkün değildir. İflas avukatı, kendisine verilen dosyaya ilişkin gerekli değerlendirmeleri yapar ve iş yükünü gözeterek ücrete karar verir. Bu nedenle, iflas avukatı tarafından talep edilecek vekalet ücretinin ne olacağına ilişkin net bir miktar ifade etmek yanıltıcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul, iflas avukatı sayısı bakımından oldukça kalabalık bir şehirdir. Bu nedenle, İstanbul’da başarılı ve uzman iflas avukatına ulaşılabilirlik son derece kolaydır.
İflası konu alan davalar oldukça çeşitlidir. Dolayısıyla iflas davalarında görev sahibi farklı mahkemeler düzenlenmiştir. Ancak genellikle asliye ticaret mahkemesi eliyle iflas davaları sonuca bağlanır.
İflas avukatı, başta iflas davaları olmak üzere iflas hukuku uyuşmazlıklarının tamamında vekillik hizmeti vermektedir.