Askerlik Borçlanması Hesaplama

Askerlik borçlanması hesaplama aracımız sayesinde güvenilir ve pratik bir biçimde hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Aracımızda yer alan ilgili boşluklara sizden istenen verileri girmeniz hesaplamanın yapılabilmesi için yeterlidir.

Hesaplama sırasında izleyeceğiniz ilk adım bilgilerinizi ilgili kutucuklara doldurmaktır. Sonraki aşamada ise hesapla butonuna basarak ilerlemelisiniz. Hesaplama aracımız bu veriler doğrultusunda sizin için gerekli olan hesaplamayı otomatik bir biçimde tamamlar. Güvenilir ve pratik bir uygulama alanına sahip olması bu tür hesaplamaların dijital uygulamalar üzerinden yapılmasını kolaylaştırmaktadır.

Askerlik Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Askerlik borçlanması yapılırken başvuru tarihi ve borçlanma süresini ilgilendiren kutucuklara gereken veriler girilmelidir. Borçlanma tutarı belirleneceği zaman girilen bilgilerden elde edilecek sonuçlar güvenilirdir. 

Askerlik borçlanma hesaplama programının bir diğer özelliği de borçlanılan günlerin ve borçlanma alt limiti ile üst limitinin otomatik olarak hesaplanmasıdır. Askerlik borçlanması hesaplama işlemi sırasında hak sahibinin ya da sigortalının prime esas günlük kazancının %32’si üzerinden hareket edilir.

Askerlik hizmetini yapmış olan ya da kısmi olarak bunu yerine getiren kişiler sosyal güvenlik sistemine borçlanmak sureti ile prim günlerine ekleme yapabilmektedir. Askerlik borçlanması hesaplanırken izlenmesi gereken süreç öncelikle askerlik süresinin belirlenmesidir. Askerlik hizmetinin yerine getirilmesi ya da kısmi olarak yapılması söz konusu olduğunda bu süreye göre hesaplama yapılması uygun olur.

Borçlanma bedeli hesaplama yapılması ise ikinci aşamayı ifade eder. Borçlanma bedelini belirleyen kriterler askerlik süresi ve ülke mevzuatlarıdır. Askerlik süresi üzerinden günlük olarak prim miktarı kullanılmaktadır. Miktarı belirleyen ise SGK ve ilgili resmi makamların tespitidir. 

Kişi askerlik borçlanması yapacağı zaman SGK’ya başvuru yapmalıdır. Borçlanma bedeli ile ilgili ödeme sürecinin takibinin ardından da işlemlerini tamamlayabilir. İlgili kurum prosedürleri başvuru sürecinde farklılık oluşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle askerlik borçlanması için başvurulan kurumun işleyişine göre hareket edilmektedir.

Askerlik Borçlanması Hesaplama Formülü

Askerlik borçlanması hesaplama formülü için öncelikle borçlanılacak 1 günü ilgilendiren günlük brüt asgari ücrete yönelik tutar bilinmelidir. Bu tutar %32’den az olamazken tutarın 7,5 katından da fazla hesaplanamamaktadır.

Askerlik borçlanması hesaplama formülü = Borçlanılacak 1 güne ait brüt asgari ücretin %32’si x borçlanma yapılacak gün sayısı ya da çıkan sonucun 7,5 katı.

Emekliliğe hak kazanabilmek için askerlik borçlanması yapıldığında emeklilik için gereken süre dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda ise bazı durumlarda askerliğin tamamını borçlanmaya gerek olmayacağından borçlanma süresinin tespit edilmesi gerekir.

Askerlik süresinin tamamı değil de belirli bir süresi de borçlanılabilmektedir. Askerlik borçlanması olarak adlandırılan durum emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının artırılması yönünde askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmının Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi ile yapılmaktadır. 

Emeklilik yaşı gelmiş olan fakat prim gün sayısı yetersiz gelen kişiler askerlik borçlanması yaparak bu eksiği tamamlayabilmektedir. Bunun için kendilerinden talep edilen belgelerle birlikte ilgili birimlere müracaat edilmesi gerekmektedir. Askerlik borçlanması hesaplama işlemleri dijital ortamda uygulama üzerinden kısa sürede yapılabilmektedir. Başvuru öncesinde borçlanma süresi hesaplaması hesaplama araçları kullanılarak ilgili alanlara veriler girildikten sonra yapılabilmektedir.

Askerlik Borçlanması Nedir?

Askerlik borçlanmasını kişi kendisi yapabileceği gibi hak sahiplerinin yazılı talep gerçekleştirmesi sureti ile de yapılabilir. Er ya da erbaş olarak silah altına alınmış olanlar, yedek subay okullarının tamamında ya da bir kısmında geçen sürelerinin borçlandırılmasını isteyenler bu talebi gerçekleştirebilir.

Askerlik borçlanmasından askerlik hizmetini yapmamış olanlar yararlanamamaktadır. Ayrıca askerlikten muaf olanların da askerlik borçlanması yapma hakları bulunmamaktadır. Askerlik borçlanması ile askerliğini yapmış olanlar askerlik sürelerini borçlanarak Sosyal Güvenlik Kurumu prim günlerine bunu ekleyebilmektedir.

Kişi askerlik görevini yaparken çalışmış gibi SGK prim süresine ekleme yapılır. Bu sayede askerlik borçlanması yapmış olan kişilerin emekliliği hızlandırılır. Askerlik borçlanması yapılması gerekli olduğunda her yıl tutarda değişiklik olması söz konusudur. Bu nedenle hesaplama sırasında her yıl yenilenen güncel tutarlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması yapılacağı zaman başvurulacak merci İl Sosyal Sigortalar Kurumu olmaktadır. Başvuru sahibinin yapması gereken ise ikamet adresine en yakın il SGK’na gitmektir. Müracaat sürecinde başvuru sahibinden istenebilecek belgeler arasında kimlik bilgileri ve askerlik borçlanma sürelerine ilişkin belgeler yer alır.

Form doldurulması gereken süreçte ise e-devlet üzerinden işlem gerçekleştirilebilir ya da SGK tarafından verilecek form doldurulur. Belge eksiksiz ve tam olarak doldurulmalı ve içeriğindeki bilgiler yanlış olmamalıdır.

Askerlik Borçlanmasına Dahil Olan Süreler

Askerlik borçlanmasına dahil olan süreler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Yedek subay okullarında geçirilmiş olan süreler.
 • Er veya erbaş olarak bulunulan süreler.
 • TSK hesabına okuyanlar disiplinsizlik nedeni ile ya da başka bir sebeple ayrıldıklarında geçen süre.
 • Harp okullarında veya yüksek okulda geçen süreler.
 • Kendi hesabına okuyanların TSK ya da emniyet mensubu olanlar için geçerli olan normal öğrenim süreleri. 
 • Askerlik Borçlanması Yapabilenler
 • Askerlik borçlanması yapabilenler söz konusu olduğunda aşağıdaki sıralama yapılabilir:
 • Askerlikten muaf olanlar askerlik borçlanmasından yararlanamamaktadır.
 • Askerlik yapmamış olanlar askerlik borçlanması yapamaz.
 • Askerliğini er ya da erbaş olarak yapanlar.
 • Yedek subay okulunda geçen süreler kapsamında olan kişiler.

Türk vatandaşlığı alanların Türk soylu olmaları halinde vatandaşlık başlangıç tarihi itibarı ile 22 yaşını doldurmuş olanların geldikleri ülkelerdeki yapmış oldukları askerlik sürelerini belgelemeleri istenir. Bunu belgeleyenler Türkiye’de bulunan emsallerinin yapmış olduğu askerlik süresinden fazla süreye sahiplerse emsalleri oranında borçlandırılmaktadır.

Askerlik Borçlanması Prim Ödemesi Zamanı

Askerlik borçlanması prim ödemesi zamanı söz konusu olduğunda primlerin ödenmesinin borçlanma tarihi esas alınmak sureti ile 1 ay içinde gerçekleşmesi gerekir. Bu sürenin uzatılması mümkün olmamaktadır.

Başvuru sahibinin belirlenen süreler içinde ödeme yapması gerekirken bu sürelerde yapılmayan başvuruların geçersiz olması gündeme gelmektedir. Belirlenmiş olan sürelere riayet edilmediği takdirde askerlik borçlanma başvurusunun iptali söz konusu olmaktadır.

Başvurunun ardından 1 aylık süre içerisinde ödemenin toplu olarak yapılması icap eder. Bu durumda da başvuru iptalinin ardından askerlikte geçirilmiş olan günlerin prim günü olarak sayılması mümkün değildir. Başvurusu iptal edilenler için ikinci bir başvuru hakkı tanınmaktadır.

Askerlik borçlanması yapılırken kısmi ödeme de yapılabilir. Kişinin emekliliğine 1 ay kalmış olsa dahi askerlik borçlanması hakkından yararlanabilmektedir. Erken emekli olmak ya da emeklilikte daha fazla maaş almak için bu yöntem kullanılabilir.

Askerlik borçlanması ve bu borçlanmaya bağlı doğan hukuki işlemlerin yerine getirilmesi sürecinde borçlar hukuku avukatı ile birlikte hareket etmek, hatalı işlemler dolayısıyla hak kaybı yaşanmasına mani olur.

Askerlik Borçlanması Sorgulama

Askerlik borçlanması sorgulama işlemi yapılacağı zaman online olarak bu işlem gerçekleştirilebilir. E-devlet sistemi üzerinden yapılabilen bu sorgulamalar sırasında birtakım bilgilerin sisteme girilmesi icap eder.

E-devlet sistemine girişler sırasında kişiye ait bir şifre olmalıdır. Bu şifre PTT üzerinden alınabilir. Şifre değişimi sırasında sisteme giriş yapılarak T.C kimlik numarası ile bu işlemlere devam edilir. Kullanıcı şifresi yenilendikten sonra bu şifre üzerinden sistemdeki tüm işlemler takip edilebilmektedir:

 • E-hizmetlerde yer alan kurumlar alt başlığına tıklandığında SGK bölümünde yer alan verilerden yararlanılır. 
 • Ekranın solunda yer alan A4 askerlik borçlanma kısmından ilerlenebilir.
 • Bu işlemler sayesinde tek sayfa üzerinden askerlik borçlanması zamanı, borçlanma son ödeme tarihi, yıllık borçlanma miktarı ve ödemenin yapılabileceği ilgili birimler görülebilmektedir.