Araç Değer Kaybı Hesaplama

 

Araç değer kaybı hesaplama robotumuz sayesinde hızlı ve kolay bir biçimde aracınızda oluşan hasarın vasıta üzerinde yaratacağı araç değer kaybı etkisini öğrenebilirsiniz. Web adresimizde yer alan araç değer kaybı hesaplama aracı günceldir ve en son değişiklikler kapsamında hesaplama yapma becerisine sahiptir.

2024 araç değer kaybı hesaplama aracı ile sizden istenen verileri ilgili alanlara girdikten sonra hesaplama butonuna basarak ilerlemeniz gerekir. Bu araçla kesintisiz olarak dilediğiniz zaman araç değer kaybınızı hesaplayabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplaması aracın metal kaporta iskeleti üzerinde oluşan hasarları ilgilendirmektedir. Araçta yer alan sökülüp takılabilen parçalar üzerindeki onarım ve hasarlar araç değer kaybı hesaplamaları sırasında dikkate alınmamaktadır.

Araç değer kaybı hesaplanacağı zaman aracın markası ve modeline bakılmaz. Bunun yanı sıra aracın hangi yılda üretildiği, trafiğe ne zaman çıktığı da bilinmelidir. Araç kaza yaptığı sırada kaçıncı kilometresinde ise bu bilgiye de hesaplama sırasında ihtiyaç duyulmaktadır.

Aracın muadilleri arasında ikinci el piyasasında ne kadar değer ettiği ve aracın hasar geçmişi de araç değer kaybı hesaplamalarında önemlidir. Aracın ne tür bir hasara sahip olduğunun yanı sıra değişen ye da boyanan parçaları da dikkate alınır.

Araç değer kaybı hesaplamasında baz değer kaybını bulmak için aracın rayiç bedeli %19 ile çarpılır. Total değer kaybı bulunacağı zaman ise baz değer kaybı, hasar boyutu katsayısı ve araç kullanılmışlık seviyesi katsayısı ile çarpılır.

Hesaplamanın teknik ayrıntılarının olması nedeni ile sağlıklı bir sonuç elde edilmek istendiğinde eksper görüşü ve avukatlık hizmeti almak uygun olur. Bu sayede daha kesin ve net sonuçlara ulaşılabilir. Bunun yanı sıra dijital ortamda hesaplama aracı üzerinden sonuç elde edileceği zaman istenilen verilerin sisteme girişinin yapılması gerekir. Ardından gelen süreçte ise hesapla butonuna basarak ilerlenmelidir.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı; motorlu araçlarda oluşabilecek herhangi bir kazaya bağlı onarım, parça değişimi, gibi durumların aracın 2. El piyasa değeri üzerinde yaratacağı değer kaybıdır. Araç değer kaybı aynı zamanda hasar değer kaybı olarak da tanımlanır.

Araç herhangi bir kaza yaptığında oluşacak hasar aracın değerinde düşüşe yol açar. 2. El piyasasında hasar gören ve parçası değiştirilen veya tamir edilen bir araç değer kaybına uğrar. Bu değer kaybı aracın ikinci el piyasasında hasarsız olarak satışı yapılan rakamla hasar görmüş bir aracın bedeli arasındaki farkı ifade eder.

Araç Değer Kaybını Kim Öder?

Araç değer kaybı karşılanacağı zaman tam kusurlu olana gidilir. Bunun yanı sıra karşı tarafa kıyasla daha fazla kusurlu olan kişi de araç değer kaybını karşılayan taraftır. Araç değer kaybı talep edilecekse karşı tarafa dava açılması gerekli olur.

Kusursuz veya karşı tarafa kıyasla daha az kusurlu olan tarafın araç değer kaybını kusurlu olan tarafın trafik sigortası öder. Araç değer kaybı hesaplaması sırasında birçok değişken dikkate alınır. Değer kaybı hesaplaması yapılırken her parça değişimi ve araçta yapılan işlem farklı bir etki gücüne sahip olur.

Araç Değer Kaybı Davası

Araç değer kaybı davası trafik kazasına bağlı olarak hasar gören araçta oluşan onarım ya da parça değişimi gibi etkilerin aracın 2. El piyasasındaki satış değeri üzerinde yaratacağı değer düşüşü sebebi ile açılmaktadır.

Bu dava trafik kazasında kusurlu olan tarafa karşı açılabilir. Bu tip bir dava açan taraf kusursuz ya da daha az kusurlu olan taraftır. Borçlar Kanunu uyarınca kusursuz veya daha az kusurlu olan taraf bunu kanıtlamakla yükümlü olur. Haklı olan taraf karşı taraftan araç değer kaybını dava sonucuna bağlı olarak alabilir.

Araç değer kaybı ödemesinin alınabilmesi için kaza esnasında zarar gören yerde daha önce herhangi bir onarım ya da parça değişimi yapılmamış olmalıdır. TRAMER kaydı olarak adlandırılan araçla ilgili kayıtlarda bu bilgilere yer verilir.

Araç değer kaybı başvurusu yapılacağı zaman bir eksper raporu alınması gerekir. Alınacak ekspertiz raporu uyarınca da araçta değer kaybına yol açan kişiye karşı dava açılabilir. Araç değer kaybı davası yetkili ve görevli mahkemeye açılır.

Araç değer kaybı davası zamanaşımı süresine tabidir. Bu dava açılacağı zaman kaza gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde başvuru yapılması gerekir. Aksi durumda dava zamanaşımı süresi devreye girmektedir.

Araç Değer Kaybı Alınamayan Araçlar

Araç değer kaybı alınamayacak araçlar arasında; belediye otobüsleri, itfaiye araçları, paletli-tekerlekli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları yer alırken bu araçlar için değer kaybı başvurusunda bulunulamamaktadır.

Bu araçlar teminat dışı kapsamında yer alır ve herhangi bir hasar ya da parça değişimi söz konusu olduğunda araç değer kaybı başvurusu yapılamaz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü 2024

Araç değer kaybı hesaplama formülü 2024 kapsamında eski genel şartlara kıyasla bazı değişiklikler söz konusu olmuştur. Geçmişte 165.000 km olan araçlar için araç değer kaybı başvurusu yapmak mümkün olmamakta idi.

Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında ise bu kilometre sınırı ortadan kaldırılmış ve değer kaybı hesaplanırken kullanılan km katsayı oranı düşürülmüştür. Bu çerçevede ise formülün yanı sıra katsayı oranlarında da yeni belirlemelere gidilmiştir.

Aracın km katsayısı baz alındığında 75.000 km olan bir aracın değer kaybı hesaplanırken km katsayı çarpanı 149.000 km’deki bir araçla aynı tutulmuştur. Bu etken araç değer kaybı hesaplamasında değer kaybını az hesap etmeye sebep olmaktadır.

Araçta meydana gelen maddi hasar ise araç rayiç bedelinden %2’nin altında kaldığından tespit edilecek değer kaybı tazminatının araçta oluşan maddi hasar tutarını aşması mümkün olmamaktadır.

Araç Değer Kaybının Hesaplanması

Araç değer kaybının hesaplanması için öncelikle aracın hangi marka ve modelde olduğuna bakılmaktadır. Bu süreçte aracın piyasa rayici tespit edilir. Aracın kilometresinin artması ikinci el piyasasındaki değerini olumsuz yönde etkileyeceğinden değer düşüşü söz konu olur. Bu sebeple araç değer kaybı hesaplamaları sırasında aracın marka ve modelinin yanı sıra kilometresine de bakılır.

Araç değer kaybı hesaplamasında aracın hasar geçmişinin ne olduğunun bilinmesi gerekir. Araç daha önce kazaya karışmış mı? Bakılmalıdır. Kazaya karışmış bir araçta parça değişimi ya da onarım söz konusu olmuş ise bunların neler olduğu anlaşılmalıdır.

Ağır hasarlı bir araç için araç değer kaybından söz edilmesi mümkün olmamaktadır. Aracın kusuru değer kaybı hesaplaması sırasında dikkate alınacak başka bir unsurdur. Bu kapsamda da karşıdaki aracın kusuru oranında tazminat alınabilmektedir.

Araç değer kaybı hesaplama formülü şu biçimdedir:

Total değer kaybı= Baz değer kaybı x hasar boyutu katsayısı x aracın kullanılmışlık düzeyi

Araç Değer Kaybı Şartları

Araç değer kaybının hesaplanması sırasında koşulların varlığına bakılır. Araç değer kaybı şartları 2024 yılı için aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Kazanın çift taraflı olması,
  • Kazada kusur oranının %100 olmaması,
  • Kaza sırasında araçta hasar oluşması ve onarımının yapılması,
  • Onarılan parçaların daha önce bir kaza sebebi ile tamir edilmemiş olması.

Araç değer kaybı hesabı başta olmak üzere trafik kazaları çerçevesinde doğan tazminat alacakları için tazminat hukukunda uzman bir avukat veya araç değer kaybı avukatından hukuki danışmanlık almak, alacağın eksiksiz tahsili açısından faydalı olacaktır.