Yoklama Kaçağı Nedir? Yoklama Kaçağı Cezası 2024

Yoklama Kaçağı Nedir? Yoklama Kaçağı Cezası 2023

Askere alınma ile ilgili olan yoklama kaçağı, yoklamada bulunmayan ve bulunmamasına yönelik olarak da yazılı bir mazeret beyan edemeyenlerin içinde bulunduğu durumu tanımlamak için kullanılır. Askerlik çağına gelen bireyleri ilgilendiren bu durum kişinin askerliğe elverişli olup olmadığının anlaşılması için uygulanır.

Askerlik yapması gereken bireyler askerlik yoklaması aracılığı ile eğitim, mesleki durum, askerliğe elverişli olup olmama gibi kriterler açısından kontrol edilir. Askerlik yoklaması bu sebeple yapılmaktadır. Askere gitmesi gereken kişiler bağlı bulundukları askerlik şubesine giderek askerlik yoklamasını yaptırmakla yükümlüdür.

Bu kişiler mazeretsiz olarak kendilerine tanınan sürelerde başvuru yapmazsa yoklama kaçağı olarak kabul edilirler. Yükümlülerin süresi içinde başvuru yapmadıkları hallerde ve kolluk kuvvetlerince asker kaçağı oldukları tespit edildiğinde askerlik şubesine teslim edilmeleri gerekir. Yükümlü bu şekilde yakalandığında idari para cezasına da çarptırılmaktadır.

Askerlik yoklaması için süresi geldiği halde başvurmamasına rağmen kendiliğinden askerlik şubesine gelenlere verilen idari para cezası yakalanarak yoklama kaçağı olduğu tespit edilenlere göre yarı oranda azdır.

Yoklama kaçağı başlığında kaleme alınan içeriğimizin detaylarına geçmeden önce özellikle belirtmek gerekir ki yoklama kaçağı ve ilişkili durumlar sebebiyle cezai sürecin başlatılması halinde hak, menfaat, maddiyat veya zaman kaybı yaşamamak adına deneyimli bir ceza avukatından yardım almak en doğru yaklaşımdır.

Yoklama Kaçağı Nedir?

Yoklama kaçağı, askerlik zamanı gelmesine rağmen askerliğe elverişli olup olmadığının anlaşılabilmesi için yapılacak olan kontrollere gelmeyen ve gelmediği halde mazeret beyan etmeyenlere verilen isimdir. Yoklama kaçağı olanların tespit edilmesi için yapılan işlemler aşağıdaki gibidir:

  • Asker alma Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı’na yoklama kaçağı olanları bildiren mercidir. Bu bildirimin yapılmasının ardından kolluk kuvvetleri yoklama kaçağı olan kişileri yakalar. Yakalanan bu kişilerin mesai saatleri içinde en yakında bulunan askerlik şubesine getirilmeleri gerekir.
  • Kişinin yakalandığı yerde askerlik şubesi bulunmuyorsa ve mesai saatleri dışında yakalanmışsa kolluk kuvveti tarafından bir tutanak tutulur. İlgili kişi hakkında tutulacak olan bu tutanağın ardından yoklama kaçağı olan kişi serbest bırakılır.
  • Yoklama kaçağı olup da yurt dışında yaşayanlar için Türk Konsolosluğuna müracaat ederek işlemlerini tamamlamaları istenir.
  • Anayasa uyarınca zorunlu askerlik vazifesi dışında bir vatan hizmeti öngörülmez. Askeralma Kanunu 26. Madde kapsamında yoklama kaçakları ve bakayaların askerlik görevlerini ifa etmek için yakalanmaları görevi Milli Savunma Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir.
  • Yoklama kaçağı olan ve kolluk kuvvetlerince yakalanan kişiler mesai saatleri içerisinde en yakındaki askerlik şubesine getirilerek teslim edilirler. Yakalanan yükümlünün yakalandığı yerde askerlik şubesi bulunmuyorsa ya da mesai saatleri dışında yakalanmış ise yükümlü serbest bırakılır. Kolluk kuvvetleri serbest bırakma öncesinde bir tutanak hazırlar.
  • Tutulan tutanağa ait bir nüsha yükümlüye teslim edilir. Diğer nüshanın ise 3 iş günü içerisinde askerlik şubesine teslim edilmesi gerekir. Yükümlünün yurt dışında yaşadığı tespit edilmesi durumunda ise Türk Konsoloslukları vasıtası ile ilgili kişilere tebligat yapılır.

Yoklama Kaçağı Cezası 2024

Yoklama kaçağı cezası söz konusu olduğunda Asker alma Kanunu uyarınca hareket edilir. Bu kapsamda idari para cezası uygulanır. İdari para cezası uygulananların bu cezanın tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde ödeme yapması gerekir. Asker alma Kanunu 24. Madde ve Asker alma Yönetmeliği 101. Madde yoklama kaçağı olanlara ilişkin verilen cezaları kapsar.

Kişinin yapılan muayene sonucu askerliğe elverişsiz olduğu anlaşılırsa ya da askerlikten muafiyet hakkı söz konusu ise idari para cezası uygulanmamaktadır. Bunun yanı sıra kanuni açıdan erteleme hakkı olduğu halde ertelemeyenler için de idari para cezası uygulanmaz. Bu kişilere idari para cezası uygulanması durumunda verilen cezalar iptal edilir.

İptal edilen cezalar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a bağlı olarak takip-tahsil amacı ile gönderildikleri vergi dairelerine bildirilerek gerekli işlemler yapılır. İdari para cezası gün başına kendiliğinden gelenler söz konusu olduğunda 32,18 TL olurken yakalananlar için 64,37 TL’dir.

Yoklama kaçağı ya da bakaya durumuna düşmüş olan yükümlüler için kesilen idari para cezaları kesinleştikten sonra ödenmek zorundadır. Bu yükümlüler için yoklama kaçağı ya da bakaya durumunun devam etmesi halinde askerlik şubesi kanalı ile suç dosyası oluşturulmaktadır. Askerlik şubesi tarafından oluşturulan suç dosyası askerlik şubesi kanalı ile yükümlünün nüfusta kayıtlı olduğu yerde bulunan Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmektedir.

Savcılık yapılan araştırmada suç delillerini yeterli bulduğu takdirde yükümlü hakkında Sulh Ceza Mahkemesi kanalı ile ceza davası açacaktır. Açılan dava kapsamında da yükümlü için hapis cezası uygulanır. Hapis cezaları verilirken sürelerde değişiklik olur. 6 ay- 3 yıl aralığında değişen hapis cezaları yükümlünün durumuna bağlı olarak belirlenmektedir.

Yoklama Kaçağı Ceza Davası

Yoklama kaçağı ya da bakaya durumuna düşen yükümlülere idari para cezası uygulanır. Cezanın kesinleşmesinin ardından bu para ödenmelidir. Aksi durumda icra takibi başlatılır. Yoklama kaçağı ya da bakaya olmaya devam eden kişi için askerlik şubesince bir dosya hazırlanır. Bu dosyanın yeterli bulunması durumunda ise yükümlü hakkında ceza davası açılır.

Davayı savcılık makamı açar. Askerlik şubesince hazırlanacak olan suç dosyasındaki bilgilerin yeterli delil teşkil ettiği düşünülürse savcılık makamı davayı açacaktır. Askerlik şubesince yükümlü hakkında düzenlenen dosya yükümlünün kayıtlı olduğu yerin Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmektedir. Dava Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılır.

Yoklama Kaçağı Cezası Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Yoklama kaçağı olarak tespit edilen yükümlüler için idari para cezası uygulanırken yükümlü bu cezayı ödemezse icra takibi ile karşılaşır. Yükümlü yoklama kaçağı olmaya devam ederse askerlik şubesi hakkında bir dosya oluşturur. Bu dosyayı da yükümlünün nüfusta kayıtlı olduğu yerin cumhuriyet savcısına gönderir. Yükümlünün yoklama kaçağı olması ve ceza davası sebebi ile de yargılaması yapılırsa bu durumda hapis cezası alabilir. 

Bu ceza yargılamayı yapan mahkemece tespit edilir. Verilen ceza 6 ay-3 yıl aralığında hapis cezası olabilir. Bazı hapis cezalarında koşulların sağlanması durumunda idari para cezasına çevrilebilme durumu söz konusudur. Bu durumda da karar kesinleştikten sonra süresi içinde ödeme yapılması gerekir. Yükümlü bu parayı devlet hazinesine öder.

Yargı sistemi uyarınca kasti olarak suç işlendiğinde ve bir yıl ve atında hapis cezası alındığında bu ceza idari para cezasına çevrilebilmektedir. Hükümlü hakkında verilen idari para cezası kararının ardından yükümlü bu karara itiraz etmez ise karar kesinleşir.

Yoklama kaçağı olan yükümlüye verilen hapis cezası bir yıl ve altında bir süre için geçerli ise cezanın idari para cezasına çevrilebilmesi mümkün olur. Yükümlü için verilen hapis cezası 2 yılın altında olduğunda cezanın ertelenmesi yönünde mahkeme karar alabilir.

Yoklama Kaçağı Cezası HAGB Kararı

Yoklama kaçağı olarak tespit edilen ve yargılanmak sureti ile hapis cezası alan bireyler için verilen hapis cezası 2 yılın altında olmak kaydı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmektedir. 

Yoklama Kaçağı Cezası Sorgulama

Tabi olduğu yoklama yılında yoklamasını yaptırmamış olanlar yoklama kaçağı olarak kabul edilir. Bu durumdaki yükümlüler hakkında da Askeralma Yönetmeliği 101. Madde uyarınca belirlenen hükümler uygulanmaktadır. Yoklama kaçağı sorgulama işlemleri e-devlet sistemi üzerinden kişisel bilgiler girilmek sureti ile yapılabilir. 

Yoklama kaçağı ile ilgili bildirimler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılır. Yükümlülerin www.turkiye.gov.tr adresinden asal yoklama işlemleri başlığında yer alan asal yoklama başvurusu linkine tıkladıktan sonra gerekli bilgilere ulaşabildiği görülmektedir.

Yoklama Kaçağı Cezası Ödeme

Yoklama kaçağı olduğu tespit edilenlere uygulanan idari para cezası kendiliğinden gelenler ve yakalananlar açısından farklıdır. Bu kapsamda yakalananlar kendiliğinden gelenlere oranla iki katı ceza öder. Kesilen idari para cezasının ödemesi de cezanın düzenlendiği yer vergi dairesidir. Başka bir şehirde yaşayanlar için en yakın vergi dairesinden de ödeme yapılabilmektedir.

Yoklama kaçağı için tespit edilen idari para cezasına itiraz hakkı bulunur. Yükümlü itiraz hakkını kullanmadığında hakkında verilen karar kesinleşir. Yükümlü idari para cezasını ödemediğinde ve yoklama kaçağı olarak kalmaya devam ettiği takdirde hapis cezasına çarptırılır. Bu durumda da 6 ay- 3 yıl aralığında bir hapis cezası yükümlüye verilebilir.

Yoklama Kaçağı Bedelli Yapabilir mi?

Yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik yapabileceğine dair Asker alma Genel Müdürlüğü’nün bedelli askerlik işlemleri müracaat şartları kapsamında açıklamaları bulunmaktadır. Bu koşullar arasında müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik yapabileceği de yer almaktadır.

Bedelli askerlik yapmak isteyen yoklama kaçaklarının kendileri ya da birinci-ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri, vasileri, eşleri bu başvuruyu yapabilir. Başvuru askerlik şubesine yapılır. Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapacakları zaman bedelli askerlik ücretine ek olarak da bir ödeme yapmaları istenir.

Yoklama Kaçağı Cezası Silinir mi?

Yoklama kaçağı için uygulanan ceza idari para cezasıdır. Bu cezalar 5326 sayılı kanun kapsamında uygulanır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezaları devlet hazinesine ödenmektedir. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişi cezanın ¾ oranını öder. Peşin ödeme yapılmış olsa da kişinin kanun yoluna başvurma hakkı bu durumdan etkilenmez.

Bu kararın tebliğ ve tefhimi yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurulabilir. Başvuru yapılmadığı takdirde karar kesinleşir. Kararın kesinleşmesi ile yükümlü bu cezayı ödemekle sorumlu olur. Kişinin sicil kaydına işlenen bilgiler kişi hakkında verilmiş olan mahkeme kararları ve adli para cezalarıdır. İdari para cezaları kişinin siciline işlenmez. Bu sebeple de sicilde idari para cezaları görülmez.

Yoklama Kaçağı Cezası Nereye Ödenir?

Bu cezalar idari para cezası niteliği taşıdığından hangi vergi dairesi tarafından düzenlendiyse oraya ödenebilmektedir. Bunun yanı sıra başka bir yerde yaşayanların en yakın vergi dairesine de ödeyebilmesi söz konusudur. İlgili kişilere usule uygun olarak tebliğ edilmiş olan idari para cezalarının ödenmesi gerekir. Bu cezalara itiraz hakkı da yasal süresi içinde kişilere tanınan bir haktır.

Süresinde itiraz gerçekleştirilmeyen cezalar kesinleşir. Cezanın kesinleşmesi durumunda ise ödenmesi zorunlu olur. Kişi idari para cezasını ödemediğinde ve yoklama kaçağı olarak devam ettiği takdirde hakkında dava açılarak hapis cezası verilebilir.

Yoklama Kaçağı Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Yoklama kaçağı olanların kesilmiş olan idari para cezalarına süresi içerisinde itiraz etme hakkı bulunur. İdari para cezalarına yapılmayan itiraz işlemleri kararın kesinleşmesine yol açacağından bu yasal süreler gözden kaçırılmamalıdır. İdari para cezaları kesinleştikten sonra ödenmek zorundadır. Ödenmediği takdirde ise Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanun uyarınca tahsilatı yapılır. İcra takibi başlatılarak bu alacak tahsil edilir.

Yoklama Kaçağı Durumuna Düşmemek İçin Ne Yapılmalı?

Yoklama kaçağı durumuna düşmek istemeyenlerin süresi içerisinde askerlik işlemleri için müracaat etmesi gerekir. Bu başvurular e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru sahiplerinin kendilerinden talep edilen belgeler aracılığı ile durumlarını beyan etmesi ve müracaatlarını gerçekleştirmesi istenir. Milli Savunma Bakanlığı internet adresinde yer alan bilgiler kapsamında askerlik yaşı gelen bireylerin açıklanan tarihe kadar askerlik yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir. Aksi durumda yoklama kaçağı olmaları söz konusudur.

Yoklama Kaçağı Mahkeme Kararı

Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 07.09.2021 tarihli kararı:

7. Ceza Dairesi         2021/18998 E.  ,  2021/10909 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : 1632 sayılı Yasaya aykırılık 

HÜKÜM : Hükümlülük 

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanık hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 23/12/2014 tarih ve 2014/41285 Esas 2014/22738 Karar sayılı iddianamesiyle “…şüpheliye 1111 sayılı Askerlik Kanununun 25. Maddesi gereğince yoklama işlemlerini yaptırması konusunda TRT aracılıyla tebligat yapıldığı, yoklama kaçağı kalmak suçundan 26/11/2013 Karar tarihli, 2013 Esas -110 Nolu Karar ile 10.692 TL idari para cezası kesildiği, şüphelinin cezasının kendisine 11/12/2013 tarihinde tebliğ edildiği, şüphelinin bu cezaya itiraz etmediği veya mazerete ilişkin belgelerini sunmadığı, şüphelinin üzerine atılı suçu bu şekilde işlediği…” şeklindeki anlatımla 11/12/2013 tarihinde yoklama kaçağı suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açıldığı, sanığa isnat edilen yoklama kaçağı suçunun mütemadi bir suç olduğu, mütemadi suçlarda suçun başlama ve bitim tarihlerinin doğru bir biçimde belirlenerek maddi vakanın kesin olarak tespit edilmesinin önem arz ettiği, ancak sanık hakkında düzenlenen iddianamede atılı suçun hangi tarihler arasında işlendiği, temadinin ne şekilde sona erdiği hususlarının gösterilmediği anlaşılmakla, dosyanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek davanın dayanağı olan 23/12/2014 tarihli iddianamenin içeriği itibarıyla sanığın hangi tarihler arasında yoklama kaçağı kaldığı hususunun kesin ve net olarak açıklattırılarak davaya devam edilerek bir hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması, 

Kanuna aykırı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07/09/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bedelli Askerlik Şartları Nelerdir?

Bedelli askerlik yapacak olanların açıklanan şartlar doğrultusunda müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Bedelli askerlik müracaat şartları aşağıdaki gibidir:

  • Askerlik çağı gelmiş olan yükümlülerin herhangi bir yaş sınırı aranmaksızın askerlik hizmetini yapmamış olması,
  • Yoklamasını yaptırmamış olan yükümlülerin yoklamasını yaptırmış olması ve sağlık muayenesinde askerliğe elverişlidir kararının olması,
  • Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı olanlar da bedelli askerlik için başvurabilmektedir.

Asker Kaçağı Cezası

Tabi olduğu yıl içinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı olarak adlandırılır. Yirmi yaşına girmiş olmasına rağmen ismini nüfus kaydına geçirmeyenler saklı olarak adlandırılır. Bakaya olarak tanımlananlar, sevke tabi olmasına rağmen sevkini yaptırmayanlar ve sevk edildiği birliğe katılmayanlardır.

Askerlik çağı gelmesine rağmen askerlik işlemlerini yaptırmayanlar asker kaçağı olarak adlandırılır. Kişi çeşitli biçimlerde asker kaçağı olabilir. Yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya gibi tanımlamalar askerlik işlemleri ile ilgili tanımlanan işlemler için kullanılan kavramlardır.

Kişi asker kaçağı olarak yakalandığında hakkında idari para cezası uygulanır. Kaçak olarak göründüğü her gün bazında hesaplanan bu para cezası yakalanan yükümlüler için kendiliğinden başvuru yapanlara kıyasla iki katı olarak hesaplanır. İdari para cezasına itiraz etme hakkını kullanmayan yükümlü için karar kesinleşir.

Kolluk kuvvetlerince yakalanan yoklama kaçağı askerlik şubesine teslim edilir. Askerlik şubesine teslim edilen yükümlü idari para cezasını ödediği takdirde ve tecil hakkı da bulunuyorsa serbest bırakılır. İdari para cezasına itiraz etmeyip karar kesinleştiğinde yükümlü bu cezayı ödemek zorundadır.

Ceza ödenmediğinde ve yoklama kaçağı olmaya da devam edildiği takdirde yükümlü hakkında savcılık delilleri yeterli bulduğu takdirde dava açar. Açılacak davadaki somut olayın durumuna bağlı olarak yükümlüye hapis cezası verilir. Verilen hapis cezaları 6 ay- 3 yıl sürelerinde değişebilir. Hapis cezası verilen yükümlü için koşulları sağlaması durumunda erteleme kararı, HAGB kararı verilebilir.

Bakaya Nedir, Bakaya Kalmak Ne Demek?

Askerlik başvuruları sırasında kişinin içinde bulunduğu durum dikkate alınarak tanımlamalar yapılır. Askerlik yoklaması kişinin tabi olduğu yılda yapılan bir işlemdir. Bakaya ise sevke tabi olmasına rağmen sevkini yaptırmayanlar ya da sevk edildiği birliğe iştirak etmeyenler için kullanılır.

Geç iltihak bakayası ise kişinin sevkini yaptırmasına rağmen kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılmasıdır. Yoklama kaçağı, saklı, bakaya durumuna düşen kişilerin yakalanması durumunda idari para cezasına çarptırıldıkları görülmektedir.

Asker Alma Kanunu

7179 sayılı yürürlükteki Askeralma Kanunu; “…yükümlülük esasına göre silahaltına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dâhil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

Askerlik Yoklama Başvurusu Nedir, Nasıl Yapılır?

Askerlik yoklama başvurusu askerlik başvurusu yapması gerekenler için gereklidir. Yoklamada bulunmayanlara ya da bulunmadıkları halde mazeretlerini beyan etmeyenlere yoklama kaçağı denir. Askerlik çağı gelen yükümlülerin bu görevi yerine getirmesi zorunludur. Askerliğe elverişli olması durumunda yükümlü olanların askerlik yapması kanun gereğidir. Askerlik yoklaması da kişinin askerliğe elverişli olup olmadığının anlaşılması için yapılmaktadır.

Askerlik yoklaması yükümlüler için sağlık muayenesi yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespitidir. Bunun yanı sıra yükümlülerin eğitim durumları, meslekleri ve nitelikleri de bu yoklamada tespit edilir. Askerlik yoklama başvurusu kişinin bağlı olduğu askerlik şubesine yapılmaktadır. Askeralma Kanunu uyarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkeğin askerlik yapma mecburiyeti vardır.

e-Devlet Yoklama Başvurusu

e-devlet yoklama başvurusu üzerinden askerlik zamanı gelen bireylerin işlemlerine yönelik sorgulama yapabilmesi mümkündür. Yoklama ile askerlik başvurusu yapmak için vakti gelen yükümlülerin sağlık muayeneleri yapılır. Ayrıca yükümlülerin öğrenim durumu bilgileri ve meslekleri ile nitelikleri de bu yoklama sırasında tespit edilir.

Yükümlü kişilerin kimlik bilgileri ile e-devlete giriş yaparak başvuruya ilişkin çeşitli işlemleri tamamlayabilmesi mümkündür. Askerlik çağı gelen yükümlüler için yoklama dönemi askerlik çağının başlamasından muvazzaflık hizmetinin başlangıç tarihine dek geçecek olan süreyi kapsar. 

Askerlik Tecili Ne Demek?

Askerlik tecili askerliğin ertelenmesi anlamına gelmektedir. Askerlik yükümlülüğü olanların koşulları sağlamaları durumunda askerlik tecili yapabilmesi söz konusudur. Belirli bir yaşı doldurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkeklerin askerlik yapması kanunen zorunludur. Askerliğe ilişkin koşulları sağlayan yükümlüler başvuru işlemlerini de süresinde yapmakla sorumludur.

Bazı durumlarda yükümlünün askerlik yaşı gelmiş olsa dahi içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak askerliğinin tecil edilmesi gerekir. Askerlik tecili ile askerliğin ertelenmesi gerçekleşmiş olur. Yükümlü okurken askerlik yaşı gelmişse okul tarafından askerlik tecili otomatik olarak yapılmaktadır. Bunun yanı sıra okul bittikten sonra da tecil ettirebilmek için yükümlüye belirli bir süre tanınır.

Kanunda bu konuya açıkça yer verilirken kanun kapsamında lisans ve daha aşağı seviyedekilerden azami lise ya da dengi okullarda eğitimleri sürenler 22 yaşını geçmemek kaydı ile okulla ilişikleri kesilene ya da mezun oluncaya kadar tecilli sayılmaktadır. Fakülte ve meslek yüksekokulları için bu yaş sınırlaması 28’dir.

Askerlik Muayenesi Kaç Yaşında Yapılır?

Askerlik muayenesi için 20 yaşında olmak gerekir. 20 yaşına giren yükümlüler bu yaşın başlangıcı esas alınarak ocak ayının birinci günü itibarı ile askerlik muayenesi yaptırmakla yükümlü olur. Bunun yanı sıra askerlik tecili söz konusu ise tecil süresinin sonunda muayenenin yapılması gerekir.

Askerlik yaşının belirlenmesinde nüfusa kayıtlı olan bilgiler esas alınır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu uyarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek kanunun 3. Maddesi uyarınca 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının ilk gününden itibaren askerlikle yükümlü olur. Askeralma işlemleri Bakanlık aracılığı ile yürütülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yoklama Kaçağı Nedir?

Yoklama kaçağı askerlik çağı gelmesine rağmen askere elverişli olup olmadığının anlaşılması için yapılan askerlik yoklamasına katılmayan yükümlüler için kullanılan tanımdır. Bu yükümlüler mazeret olup da mazeret beyan etmedikleri takdirde de yoklama kaçağı sayılırlar. Yoklama sırasında askere elverişliliğin yanı sıra yükümlünün meslek durumu ve eğitimi de kaydedilir.

Askerlik Yoklaması Nedir?

Askeralma Kanunu kapsamında askerlikle yükümlü olan bireylerin askerlik görevlerini yapma zamanı geldiğinde askerlik yoklaması için başvurması gerekir. Bu müracaat sırasında yükümlünün askerliğe elverişli olup olmadığına bakılırken hakkındaki eğitim bilgileri ve nitelikleri de kaydedilir.

Yoklama Kaçağı Cezası Nedir?

Yoklama kaçağı olan yükümlüler idari para cezasına çarptırılır. Bu cezaya itiraz etmezlerse karar kesinleşir. Kesinleşen cezayı ödemedikleri takdirde de icra takibi yapılarak ceza tahsil edilir. Yoklama kaçağı olmaya devam eden kişiler haklarında yeterli delil olması durumunda savcılık tarafından ceza davası açılmak sureti ile cezalandırılır. 6 ay-3 yıl aralığında hapis cezaları bu tür yükümlülere uygulanabilir.

Asker Kaçağı Yakalanırsa Ne Olur?

Asker kaçağı olarak yakalanan yükümlüler idari para cezasına çarptırılır. Kendiliğinden gelenler her gün için yakalananlara oranla yarı oranda bir ceza öder. Yoklamada bulunmayan ve bulunmadığı halde mazeret beyan etmeyen yükümlüler yoklama kaçağı olarak kabul edilir. Bu kişiler kolluk kuvvetlerince yakalandıklarında askerlik şubesine teslim edilirler.

Askerlik şubesinde idari para cezasını ödedikleri takdirde tecil hakları da bulunuyorsa tecil işlemlerini yaparak serbest bırakılırlar. Asker kaçağı olma durumu devam ettiği takdirde savcılık soruşturma başlatır ve delilleri yeterli bulursa dava açılır. Açılan davaya bağlı olarak da 6 ay-3 yıl aralığında hapis cezası verilebilir.

Asker Kaçağı Yurt Dışına Çıkabilir mi?

Anayasanın yerleşme ve seyahat hürriyeti başlıklı 23. Maddesi kapsamında kişilerin yurt dışına çıkışlarında 23 Eylül 2010 yılında bazı yasaklara kısıtlama getirilmiştir. Bu maddede yapılan değişiklik uyarınca haklarında suç soruşturması ya da kovuşturması olanlar hariç asker kaçağı olarak görünen yükümlülerin yurt dışına çıkması yönünde bir engel bulunmamaktadır.

Askerlik Kâğıdı Ne Zaman Gelir?

Yükümlülere geçmişte gönderilen askerlik kâğıdı posta kanalı ile ulaştırılmakta idi. Günümüzde ise yükümlüler askerlik çağına geldiklerinde bağlı oldukları askerlik şubesine gitmek sureti ile askerlik yoklamalarını yaptırmaktadırlar.

Yoklama Kaçağı Cezasına İtiraz Nereye Yapılır?

Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen yükümlüler idari para cezası ile cezalandırılır. Bu yükümlülere idari para cezası kesildiğinde idari para cezaları için öngörülen usul ve esaslar dikkate alınır. İlgili kişiye idari para cezası ile ilgili tebligatın yapılmasının ardından 15 günlük süre içerisinde itiraz işlemi yapılabilir. Bu durumda yükümlü Sulh Ceza Hakimliğine müracaat etmek sureti ile itiraz edebilir.

Yoklama Kaçağı Cezası Nereye Ödenmelidir?

Yoklama kaçağı olarak tespit edilen yükümlülere kesilen idari para cezası ödeneceği zaman cezanın düzenlendiği yer vergi dairesine müracaat edilmesi gerekir. Yükümlü başka bir yerde yaşıyor ise bu defa en yakın vergi dairesine ödeme yapabilecektir.

Yoklama Kaçağı Memur Olabilir mi?

Yoklama kaçağı olarak görünen yükümlülerin memuriyet başvurusu yapması durumunda müracaatlarında sıkıntı oluşur. Memuriyete atanma konusunda yoklama kaçağı olmak engel teşkil edecek bir durumdur.

Yoklama Kaçağı Ne Zaman Askere Gider?

Yoklama kaçağı olan yükümlüler yakalandıklarında idari para cezası ile cezalandırılır. Bunun yanı sıra yakalanmaları durumunda en geç 24 saat içinde askerlik şubesine getirilmektedirler. Kolluk kuvvetlerince asker kaçağı olduğu tespit edilen kişilerin askerlik şubesine teslim edilmesi gerekmektedir. Yoklama kaçağı olan yükümlüler askerlik başvurusu işlemlerinin ardından ilk sevk tarihinde askere alınır.

Yoklama Kaçağı Tecil Ettirebilir mi?

Yoklama kaçağı olan kişi kolluk kuvvetlerince tespit edildiği takdirde askerlik şubesine teslim edilmek zorundadır. Yükümlü tecil hakkı olması durumunda bu haktan yararlanabilir. Yoklama kaçağı olarak yakalananlara idari para cezası uygulanmaktadır. Yükümlü askerlik şubesine getirildiğinde idari para cezasını ödemek zorundadır. Yükümlünün sevk tarihinde askere gitmemesi durumunda bakaya konumuna düşmesi söz konusudur.

Yoklama Kaçağı Cezası Ne Kadar?

Yoklama kaçağı olanlar kendiliğinden gelirse yoklama kaçağı olduğu her gün için ödeyeceği ceza 32,18 TL olurken yakalananlar için 64,37 TL’dir. Yoklama kaçağı olan yükümlülere idari para cezası uygulanmaktadır.

Yoklama Kaçağı Sigortalı Çalışabilir mi?

Yoklama kaçağı olan yükümlünün sigortalı bir işte çalıştırılması durumunda işverenin ceza alması söz konusu olacağından sigortalı bir işte yoklama kaçağı olan yükümlüler çalıştırılmamaktadır.

Ne Zaman Yoklama Kaçağı Olunur?

Askerlik çağı gelmesine rağmen askerlik yoklamasını süresi içinde yaptırmayanlar ya da yoklamaya mazeret beyan etmemek sureti ile iştirak etmeyenler yoklama kaçağı olarak kabul edilen yükümlülerdir.

Yoklama Kaçağı Cezasını Ödemezse Ne Olur?

Yoklama kaçağı olarak görünen yükümlüler idari para cezasını ödemedikleri takdirde Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu gereği icra takibine maruz kalırlar. Haciz işlemlerinin başlatılmasının ardından yükümlü icra takibi yapılarak borcunu ödemek zorunda kalır.

Yoklama Kaçağı Bedelli Askerlik Yapabilir mi?

Bedelli askerlikle ilgili olarak yapılan son değişiklikle kapsamında yoklama kaçağı olanlar bedelli askerliğe başvuru yapabilmektedir. Bu tür bir başvuruda bedelli askerlik ücretine ek olarak bir ödeme yapılması da gerekmektedir. Yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik yapması yönünde önlerinde bir engel bulunmamaktadır.