Temyiz Avukatı

İstanbul temyiz avukatı

Temyiz avukatı; temyiz incelemesi için başvuru ve sürecin takibi başta olmak üzere gereken tüm hukuki desteği sağlamak suretiyle hukuk yardımı sağladığı gerçek ya da tüzel kişilerin hak, menfaat ve zaman kaybı yaşamaması doğrultusunda mesleğini icra eden avukattır. Türk Hukuk Sisteminde; ilk derece mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay olmak üzere üç dereceli mahkeme sistemi bulunur. Sadece hukukilik denetimi yapılan temyiz kanun yoluna ilişkin ihtisas sahibi yetkin avukatlar ise, temyiz avukatı olarak adlandırılır.

Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay tarafından üç şekilde karar verebilir. Bunlar; onama kararı, bozma kararı ve düzelterek onama kararıdır. Temyiz avukatı; sahip olduğu hukuki bilgi, birikim ve deneyimi ile hukuk tekniğini birleştirerek somut olaya tatbik eder. Dolayısıyla, temyiz sürecinde deneyimli ve uzman bir temyiz avukatından yardım almak, sürecin etkin ve etkili bir biçimde takip edilmesi ve arzu edilen kararın elde edilebilmesi adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Temyiz Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Temyiz avukatı; temyiz, yani Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı başvurulan kanun yoluyla karartın hukukilik denetimi yapılması sürecinde hukuk yardımı sağlar. Temyiz avukatı yardımı sayesinde yasal sürelere bağlı kalınır, hatalı veya ihmali işlemler dolasıyla hukuki kayıp yaşanmasına engel olunur. Temyiz kanun yolunun tüm teknik yönlerine hâkim olan temyiz avukatı, hukuk desteği sağladığı kişinin menfaati doğrultusunda çalışarak, kararın istenilen yönde olması adına hizmet verir.

İstanbul’da Temyiz Avukatı Hizmetini AHD Hukuk Nasıl Vermektedir?

İstanbul’da temyiz avukatı hizmeti veren AHD Hukuk avukatları; uyuşmazlığa konusu hakkında verilen istinaf mahkemesi kararının hukuka uygunluğu açısından denetlenmesi için temyiz başvurusu ve devamı sürecin takibini sağlar. Çalışmalarını bu doğrultuda şekillendiren temyiz avukatı, hakkın ve adaletin tesisi edilmesi adına gereken çalışmayı sarf eder. Temyiz avukatı; temyiz incelemesi sürecine hâkim ve bu alanda yetkinlik sahibidir.

Adli yargı alanında temyiz incelemesi yapmakla görevli merci olan Yargıtay, adli yargıya dair içtihatları meydana getiren yüksek mahkemedir. Yargıtay, istinaf kanun yolunun aksine maddi olaya ilişkin inceleme yapmaz; sadece uyuşmazlığın konusuna dair verilen karar hakkında hukukilik deneyimi yapar. Yargıtay’ın görevleri, Yargıtay Kanunu’nun 13.maddesinde tanzim edilmiştir. Temyiz avukatı, adliye mahkemeleri eliyle verilen karar ve hükümlerin Yargıtay tarafından incelenip karara bağlanması sürecinde hukuk yardımı sunar.

Temyiz Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İstanbul’da temyiz avukatı olarak görev yapan AHD hukuk avukatları; ilgili yasa hükümleri kapsamında kanuni bir hak olan hallerde usulüne uygun dilekçe hazırlamak suretiyle temyiz başvurusu gerçekleştirir. Hazırlanan dilekçede temyiz talebinin gerekçesini sarih ve net bir hukuki diller ileri sürer. Uyuşmazlık konusu hakkında verilen kararın hukukilik yönünden incelenmesi süreci olan temyiz sürecinden müspet sonucun hasıl olması adına özenli ve dikkatli bir çalışma sarf eder.

Temyiz Avukatı Ücretleri

Temyiz avukatı ücretleri, mevcut uyuşmazlığın türüne, koşullarına ve iş yüküne göre değişmektedir. Bu bakımdan, temyiz avukatı tarafından talep edilecek ücretin net bir biçimde öğrenilebilmesi için avukat ile iletişim kurulması ve somut olayın anlatılması gerekir. Temyiz avukatı ve avukat yardımı talep eden kişi arasında serbestçe tayin edilecek avukatlık ücretine getirilen tek sınırlama ise, Türkiye Baroları Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Başarılı ve yetkin bir temyiz avukatı; istinaf ve temyiz kanun yollarında ihtisas sahibi ve bu sürece hâkim avukattır. Çok sayıda avukatın görev yaptığı İstanbul, başarılı temyiz avukatlarına ulaşılabilirlik açısından diğer kentlere kıyasla çok daha avantajlıdır.
Adli yargı düzeni kapsamında temyiz mahkemesi Yargıtay’dır.
Temyiz hakkı, temyiz kanun yoluna başvurabilme hakkını ifade eder.