Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu

Avukatlık Kanunu’nda yer aldığı üzere, anonim şirketin belirli bir sermayenin üzerinde olması durumunda avukat bulundurması zorunlu olmaktadır. Bu çerçevede, esas sermayesi 250.000 TL ve üzerinde olan, bununla beraber üye sayısının 100 ve üzeri olduğu yapı kooperatifleri, bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu avukatın sözleşmeli olması ya da şirket bünyesinde çalıştırılmasında bir engel yoktur. Ayrıca bu tanım, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinin 3. Fıkrasında yer almaktadır. Peki, anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu 2023 yılında nasıldır?

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu 2023

Sermayesi 250.000 TL’yi geçen anonim şirketler ile üye sayısı 100’ü geçen yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğu, 2023 yılında da devam eden bir Avukatlık Kanunu maddesidir. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suç duyurusunda bulunma yetkisi var olduğu için, barolara avukat bulundurma zorunluluğu olan şirketlerin listesi belirli dönemlerde gönderilir. Geçerli kanuna uyan anonim şirketlerde bulundurulan avukatın sorumlulukları ise aşağıdaki gibidir:

 • Şirketin ya da yapı kooperatifinin faaliyetleri çerçevesinde sözlü ya da yazılı danışmanlık işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket içi ve diğer şirketler ile ilişkilerde arabuluculuk faaliyetlerinin yapılması ve genel kurul toplantılarında yer alınması,
 • Aktif olan davalar ya da aktif olması beklenen davalarda sürecin yönetilmesi,
 • İcra takiplerinde gerekli kontrollerin yapılması, şirketin hukuki anlamda temsilinin sağlanması,
 • Şirket içi ya da şirketler arası anlaşmalarda arabuluculuk yapılması, hazırlanmış olan anlaşmada şirket ya da yapı kooperatifinin haklarının korunması ile
 • Olumsuzlukları ortadan kaldırıcı çözümler üretilmesi, anonim şirketlerde bulunan avukatların sorumluluklarındandır.

Yukarıdaki sorumlulukların yerine getirilmesi, şirketlerin faaliyetlerine devam ederken haklarının korunması adına oldukça önemlidir. Peki, bu zorunluluğu yerine getirmeyen şirketlere uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Yükümlülüğü Olmasına Rağmen Avukat Bulundurmayan Anonim Şirketler

Avukatlık Kanunu kapsamında belirlenen değerlendirmelere göre, esas sermayesi 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler avukat bulundurmadıklarında, belirli yaptırımın uygulanması gerekir. Bu yaptırım ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

 • Sermayesi 250.000 TL üzerinde olan anonim şirketlerde çalışan ve 16 yaş üzerinde olan işçilerin aldığı asgari ücret esas alınmaktadır.
 • Hangi tarihte avukatın bulundurulmadığı tespit edildiyse, o tarihteki asgari ücret esas alınır.
 • Asgari ücretin brüt tutarının cezasının 2 katı, idari para cezası olarak şirkete verilir.

Belirtilen zorunluluk gerçekleştirilmedi ise, yukarıdaki yaptırım anonim şirkete uygulanacaktır. Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hesaplama işlemi yukarıdaki kriterler kapsamında gerçekleştirilecektir.

Anonim Şirketlerdeki Sürekli Avukatlık Sözleşmesi

Sermayesi 250.000 TL üzerinde bir şirket ise ve bu şirket avukat bulundurmuyorsa, idari para cezası ile cezalandırılır. Bu nedenle belirlenen cezalandırma ile karşılaşılmaması için, sürekli avukatlık yapılacaksa, avukatlık sözleşmesinin yapılması da zorunlu olacaktır. Peki, bu sözleşmede hangi bilgilerin yer alması gerekir?

 • Şirket Sahibinin Adı Soyadı, Sahip Olduğu Ticari Unvan, Vergi Numarası ya da TC Kimlik Numarası,
 • Avukatlık Hizmetini Verecek Kişinin Adı Soyadı, Unvanı, Vergi Numarası ya da TC Kimlik Numarası,
 • Gerçekleştirilecek İşin Açıklaması,
 • Avukatlık Hizmetini Verecek Kişiye Ödenecek Ücret ve Ödemenin Nasıl Yapılacağı,
 • Sözleşmede Yer Alan Tüm Hükümlerin, Avukatlık Ücret Tarifesi Kapsamındaki Değişikliklere Uyarlanacağı,
 • Avukatlık Hizmetinin Süresi ve
 • Hangi Şartlarda Hizmetin Sona Ereceği bilgilerinin, sözleşme içerisinde yer alması gerekir.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde anonim şirkete sürekli avukatlık hizmeti verecek kişi ile sözleşme yapılacaktır.

Gerekli şartları sağlayan anonim şirketler ya da yapı kooperatifleri, avukat bulundurmak zorundadırlar ve avukatları sözleşmeli ya da sürekli olarak çalıştırabilirler. Aksi durumda her dönem idari para cezası uygulanacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından barolara avukatlık hizmeti bulundurmayan şirketlerin listesi verilmektedir. Bu çerçevede sizin için hazırladığımız “Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu” isimli içeriğimizi burada sonlandırıyoruz.