Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası

Taşınmaz malların tapuya tescil edilmesi durumunda, bazı usulsüzlüklerin yaşanması sık karşılaşılan durumlar arasındadır. İşte bu durumda tapu kaydının mahkeme tarafından düzenlenme yetkisi bulunur. Bu noktada tapuda yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir. Biz de içeriğimizde konuyla ilgili tüm detaylardan bahsedeceğiz.

Yolsuz Tescil Nedir?

Taşınmazın mülkiyetinin bir kişiden başka bir kişiye geçmesi için tescilinin gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun yanında hukuk kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilen ya da herhangi bir bağlayıcılığı olmayan tescilin geçerli sayılması mümkün olmaz. Hukukta bu tür tescile yolsuz tescil adı verilir. İşte tam da bu noktada tapu iptal ve tescil davası açılabilir ve yolsuzluk ya da usulsüzlüğün önüne geçilebilir.

Tapu Tescil ve İptal Davası Nedir?

Usule uygun olmayan ya da yolsuzlukla gerçekleştirilen tapu kaydının kanunda hiçbir geçerliliği olmaz. Bu durumda açılan tapu tescil ve iptal davası ile kişinin taşınmazının tescili konusunda yaşadığı mağduriyet önlenebilmekte, tapunun tescili düzenlenebilmekte ya da iptali gerçekleştirilebilmektedir. Açılan tapu iptal ve tescil davası ile kişinin mülkiyet hakkı korunmakta, bu şekilde hak kayıplarının ve usulsüzlüklerin de önüne geçilmektedir. Ayrıca bu süreçte yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek, süreci daha profesyonel yönetmek için mutlaka gayrimenkul hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınması fayda sağlayacaktır. Pek çok farklı durumda açılabilen bir dava olduğu için, bu dava ile kişilerin mülkiyet haklarının korunması hedeflenmektedir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Yolsuz tescil ile taşınmazın mülkiyetinin el değiştirmesi durumunda, bu tescilin iptal edilmesi ya da düzenlenmesi mümkündür. Özellikle son dönemde sıklıkla karşılan bu dava, pek çok farklı şekilde açılabilmektedir:

  • Kadastronun hatalı olduğunun tespit edilmesi,
  • Mirastan mal kaçırılması,
  • Kişiye verilen vekaletin kötüye kullanılması,
  • Hukuki anlamda ehliyetsizlik,
  • Geçersiz vasiyetname,
  • Aile konutuyla ilgili konularda tapu tescil ve iptal davası açılabilmektedir.

Yukarıdaki nedenlerin yanı sıra farklı nedenler de bulunmakta ve bu şekilde davanın açılması için belirlenen konuların sayısı artmaktadır.

Tapu Tescil ve İptal Davası Kim Tarafından Kime Açılır?

Kişinin usulsüz bir şekilde kanuna aykırı olarak sahip olduğu taşınmazın hakkını kaybetmesi durumunda tapu tescil ve iptal davası açma hakkı ortaya çıkar. Bunun yanı sıra tapu tescilinde miras yolu ile bir problem ortaya çıkmışsa, bunun için yine dava açılabilir. Ancak davayı açması gereken kişiler tüm mirasçılar olmalıdır. Ayrıca tüm mirasçılar davaya taraf olmazlarsa, dava açılmamış sayılacaktır.

Tapu iptal ve tescil davasının açılacağı kişi yolsuzluk ve usulsüzlük ile tapunun tesciline sahip olan kişidir. Ayrıca taşınmazın mülkiyeti aynı kişide olup, tapuda da o kişinin adı yazılı olmalıdır. Bunun yanı sıra ilgili kişi hayatını kaybetmişse, davanın mirasçılara karşı açılması gerekir.

Tapu İptal ve Tescil Davaları Ne Kadar Sürer?

Her mahkemenin yoğunluğu birbirinden farklı olur ve bu sebeple davaların ortalama sonuçlanma süresinden bahsedilemez. Tapu tescil ve iptal davasında da bu durum söz konusudur. Davanın açıldığı mahkemenin yoğunluğu, davadaki deliller ve benzer pek çok husus göz önünde bulundurulduğunda, sonuçlanma süresinde değişiklikler olmaktadır. Ancak genel anlamda tapu tescil ve iptal davalarının sonuçlanma süresi 2 yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rakam bir kesinlik ifade etmemektedir.

Pek çok farklı nedenle açılabilen tapu iptal ve tescil davası, kişinin haksız yere taşınmazını kaybetmesi ile karşımıza çıkmaktadır. Bu dava ile kişinin mülkiyet hakkı korunduğu için oldukça önemli bir dava türü olarak dikkat çeker. Biz de içeriğimizde tüm bu detaylardan söz etmeye çalıştık.

Sıkça Sorulan Sorular

Usulsüz şekilde elde edilen tapu tescili sonrasında açılan davada görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi iken yetkili mahkeme davaya konu olan taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkeme olarak bilinmektedir.
Her davada olduğu gibi tapu tescili davalarında da belirli bir zamanaşımı süresi bulunur. Ancak süre davanın açılış nedeni ve ilgili kanuna göre değişiklik gösterecektir. Ancak genel anlamda davanın zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir.
Mahkemeye açılan dava sonucunda mülkiyet hakkının elde edilmesi ve icranın gerçekleştirilebilmesi için mahkemenin kesin hükmünün beklenmesi zorunludur.