Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Günümüzde artık alışverişlerimiz online ortamlara taşındı, alışverişlerimizin sayısı ve kolaylığı da artış gösterdi. Ancak bu tür avantajlar bizim için olumlu sonuçları ortaya çıkarmış olsa da bazı dezavantajlardan söz etmek de yanlış olmayacaktır. Bu dezavantajlardan birisi hiç kuşkusuz ki kredi kartının çalınması ya da bilgilerinin ele geçirilmesidir. İşte tam da bu konuyla ilgili TCK’nin 245. maddesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu ve cezası ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Biz de bu içeriğimizde suç kapsamı ile ilgili pek çok detaydan bahsedeceğiz.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

TCK’nin 245. maddesi uyarınca; başkasına ait banka kartı ya da kredi kartının izinsiz şekilde ele geçirilmesi, bilgilerinin elde edilmesi; bunun sonucunda kartların kullanılması, başkasına verilmesi, satılması, çoğaltılması gibi pek çok eylem, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun kapsamını oluşturmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile farklı şekillerde kartların ele geçirilmesi ya da kopyalanması mümkün olduğu için, ilgili madde tüm bu gelişmelere uygun olarak güncellenmiş ve cezai düzenlemeleri belirlenmiştir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Unsurları

Gerçekleştirilen olumsuz davranış ve hareketlerin, hangi şartlar gerçekleşirse suç olarak kabul edileceği ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nda belirli düzenlemeler bulunmaktadır. TCK’nin 245. maddesinde de banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile ilgili belirli unsurlar listelenmiştir:

 • Kartın ele geçirilmesi fark etmeksizin, kart sahibinin izni olmadan kullanılması ya da kullandırılmasının yanı sıra başkası adına yarar sağlanması,
 • Farklı kişilerin banka hesapları entegre edilerek kartların ya da kart bilgilerinin çalınması,
 • Kartın satın alınması, üretilmesi, çoğaltılması, kopyalanması ve devredilmesi,
 • Bu suçun işlenmesi planlanmadan, kartın bir yerde bulunarak kullanılması ve
 • Çeşitli teknolojik cihazlar ve gelişmeler ile ATM’lerde kartın çalınması ya da bilgilerinin kopyalanması halinde, fail suçu işlemiş sayılacaktır.

Yukarıdaki unsurların bir ya da birden fazlasının gerçekleşmesi halinde suç işlenmiş olacaktır. Bunun yanında suç işlenirken dolandırıcılık ya da hırsızlık suçları da işlenmişse, failin alacağı ceza o oranda artacak ve diğer suçlar da ayrı olarak değerlendirilecektir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Cezası

Bilişim suçları arasında yer alan bu suçun farklı şekillerde işlenmesi, farklı suçlarla birleşmesi durumu mümkün olduğu için cezai uygulamaları da suçun niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Bilişim Suçları konulu içeriğimizi inceleyebilirsiniz. Bu çerçevede cezai uygulamalar aşağıdaki gibidir:

 • Başkasının olan bir banka ya da kredi kartını izinsiz şekilde kullanma ve bu şekilde kendisine ya da başkasına yarar sağlanması halinde, suçun basit hali çerçevesinde 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 5.000 güne adli para cezası verilmektedir.
 • Sahte banka kartı kullanmak suretiyle kendisine ya da başkasına yarar sağlanması suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır.
 • Başkasına ait bir banka hesabıyla ilişkilendirmek suretiyle banka ya da kredi kartı üretmek, satışını yapmak, satın almak, kopyalamak, devretmek veya kabul etmek, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 10.000 güne kadar adli para cezasını gerektirmektedir.

Yukarıda görüldüğü üzere, ceza hangi unsur ön planda olarak işlendiyse, verilen ceza TCK uyarınca farklılık göstermektedir. Bu suç kapsamındaki her cezai uygulamada adli para cezası bulunmakta ve adli para cezasının miktarı hâkim tarafından belirlenmektedir.

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama Beraat

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiş olup, faili hakkında ceza yaptırımı öngörülmüştür. Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak da yine aynı Kanun’un 245’inci maddesinin 1’inci fıkrasında suç olarak düzenlenmiştir. İlk olarak, bahse konu madde metnini paylaşalım:

“Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Madde metninden de anlaşılacağı üzere başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlanması, faili hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilmesini gerektiren bir suçtur. Bu suç nedeniyle görülen bir ceza davası yargılamasında verilen beraat kararı ise, fail hakkında cezaya hükmedilmemesi ve failin aklanması sonucunu doğurur.

Cezası bakımından, oldukça ağır sonuçlara zemin hazırlayan TCK md.245’te düzenlenen suça ilişkin soruşturma ve kovuşturmada etkin bir biçimde müdafaa edilmek için, emsal davalarla deneyimini artırmış ve ceza hukukunda uzmanlaşmış bir avukattan yardım almak, sürecin seyri ve olumlu kararın elde edilmesi adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Kredi Kartı Dolandırıcılığı Cezası

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçtur. Bu suçu işleyen kişiler hakkında hükmedilecek ceza ise Türk Ceza Kanunu’nun 245’inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde kapsamında, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun cezasını; suçun temel halinin cezası ve suçun nitelikli halinin cezası olmak üzere iki başlıkta inceleyeceğiz.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Temel Hali Cezası

Kişi, bir başkasına ait banka veya kredi kartını, kart sahibinin rızası olmaksızın kullanır ve yarar sağlarsa, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya kalır. Kişi, bir başkasına ait banka hesabı ile ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretir, satar, devreder, satın alır veya kabul ederse 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına mahkum edilir.

Sahte bir banka veya kredi kartını kullanan ve kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi hakkında 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Nitelikli Hali Cezası

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu ve cezasının düzenleme altına alındığı madde metninde, söz konusu suça ilişkin cezayı ağırlaştıran nitelikli bir hal öngörülmemiştir.

Hangi Hallerde Başkasına Ait Kartın Kötüye Kullanılması Suçundan Ceza Verilmez?

Kişinin başkasına ait bir kartı izinsiz şekilde kötüye kullanması durumunda faile TCK uyarınca gerekli ceza verilir. Ancak bazı durumlarda bu hareketin gerçekleşmesi, cezasızlık oluşturur. Peki, başkasına ait kartın kötüye kullanılması suçunda cezasızlık halleri nelerdir?

 • Boşanmamış çiftten birinin,
 • Evde birlikte yaşamına devam eden kardeşlerden birinin ve
 • Üstsoy, altsoy, kayın hısımları, evlatlık ya da evlat edinen birinin üzerinden suçun işlenmesi halinde, suçu işleyen kişiye cezai uygulama yapılmayacaktır.

Başkasına ait banka ya da kredi kartının izinsiz şekilde kötüye kullanılması durumunda faile verilen ceza ve suç ile ilgili pek çok konudan, ceza hukuku kategorisinde yer alan “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası” isimli içeriğimizde bahsetmeye çalıştık.

Daha detaylı bilgi için İstanbul ceza avukatımızdan bilgi alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Başkasının kredi kartını izinsiz şekilde kötüye kullanmak suçunda görevli mahkeme TCK’nin 245. maddesi uyarınca belirlendiği üzere Asliye Ceza Mahkemesi’dir.
İlgili suçun işlendiği günden itibaren 8 yıl geçmesi gerekmektedir. Zamanaşımı süresi içerisinde suçun soruşturulmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Belirli durumlarda 1 yıldan daha az verilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilebilmektedir. Ancak bu suç en az 3 yıl hapis cezası verilen bir suç sınıfında yer aldığı için mümkün olmaz. Ayrıca suç kapsamında hem hapis hem de adli para cezası bulunuyor. Her iki ceza bir arada verildiği takdirde, bunun tamamen adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.
TCK md.245/1 gereği “Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa” suç işlemiş olur ve üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.